Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Wydatki na produkt krajowy brutto i wydatki na opiekę zdrowotną

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ile Stany Zjednoczone wydadzą na opiekę zdrowotną w ciągu następnej dekady lub dwóch. Odpowiedź ma duże znaczenie dla lekarzy, rządów federalnych i stanowych, firm i ogółu społeczeństwa. Odpowiedź określi rodzaj i zakres opieki, jaką lekarze mogą zapewnić swoim pacjentom, a także kwotę wynagrodzenia za opiekę lekarską. Będzie również określać, ile wszyscy inni mogą konsumować lub inwestować w inne towary i usługi. Niestety prognozowanie wydatków na opiekę zdrowotną jest niezwykle trudne. Przyszłe wydatki zależą częściowo od rozwoju sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej, a częściowo od rozwoju całej gospodarki. Te pierwsze obejmują zmiany w zakresie występowania problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, choroby zakaźne i otępienie, a także zmiany w technologii medycznej, takie jak nowe leki, urządzenia do obrazowania i zabiegi chirurgiczne. Gospodarka jako całość obejmuje zmienne, takie jak stopa bezrobocia, trendy średnich płac oraz ceny papierów wartościowych i mieszkań. Raport gospodarczy Prezydenta z 2013 r. Optymistycznie ocenia przyszłe krajowe wydatki na opiekę zdrowotną, które opierają się na spowolnieniu tempa wzrostu wydatków w ostatnich latach1. Podobnie jak większość komentatorów, raport stwierdza, że jednym z możliwych wyjaśnień jest niedawna recesja, ale twierdzi, że nie był to istotny czynnik związany z poprawą efektywności szpitali i grup lekarzy, reformami płatności i wczesnymi reakcjami na ustawę o przystępnej cenie. Jeśli Stany Zjednoczone wkroczą w nową epokę skromnego wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną, zmniejszy się obecna presja na radykalne zmiany w finansowaniu, sposobach płatności, organizacji i świadczeniu opieki. Z drugiej strony, jeśli obecne spowolnienie jest spowodowane głównie najcięższą recesją od lat 30. XX w. Lub jednorazowymi zmianami, które nie mają związku z przyszłymi trendami, to szybki wzrost wydatków na opiekę zdrowotną prawdopodobnie powróci, gdy gospodarka stanie się bardziej wytrzymałe. W takim przypadku należy jeszcze wykonać ciężki udźwig, aby kontrolować wzrost kosztów.
Roczna stopa procentowa zmian w krajowych wydatkach na opiekę zdrowotną w przeliczeniu na mieszkańca i produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca plus 2,4% (skorygowane o inflację pięcioletnie średnie ruchome). Analiza danych z ostatnich 60 lat dla całej gospodarki i wydatków na opiekę zdrowotną wskazuje, że istniała silna zależność między nimi. Wydaje się, że przedwczesne jest odrzucenie powolnej gospodarki jako głównego wyjaśnienia spowolnienia wydatków ostatnich lat. Na wykresie liniowym gospodarka jest reprezentowana przez produkt krajowy brutto (PKB), 2, która jest całkowitą wartością wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w danym roku lub jej równowartość, całkowity dochód otrzymany przez wszystkich uczestników procesu produkcji (np. praca, zarządzanie i kapitał). PKB i krajowe wydatki na opiekę zdrowotną3 są dostosowane do wzrostu liczby ludności i ogólnej inflacji.2 W latach 1950-2011 rzeczywisty PKB na mieszkańca rósł średnio o 2,0% rocznie, podczas gdy rzeczywiste krajowe wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca wzrosły o 4,4% rocznie . Różnica między dwoma wskaźnikami wzrostu – 2,4% rocznie – spowodowała wzrost udziału PKB związanego z wydatkami na opiekę zdrowotną z 4,4% w 1950 r. Do 17,9% w 2011 r.
[podobne: exbol, inr norma, dexadent ]

Tags: , ,

No Responses to “Wydatki na produkt krajowy brutto i wydatki na opiekę zdrowotną”

  1. Pogue Says:

    wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

  2. Rozalia Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psychotesty dla kierowców[…]

  3. Jakub Says:

    ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

Powiązane tematy z artykułem: dexadent exbol inr norma