Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Wydatki na produkt krajowy brutto i wydatki na opiekę zdrowotną ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Większość ekspertów uważa, że luka bliskiej tej wielkości w ciągu wielu przyszłych lat miałaby katastrofalne konsekwencje dla rządu federalnego i amerykańskiej gospodarki. Aby zaobserwować, czy fluktuacje w krajowych wydatkach na opiekę zdrowotną są związane z fluktuacjami w PKB, dane roczne dla każdej serii są wygładzane przez 5-letnią średnią kroczącą (w celu zwiększenia wiarygodności), a wartość PKB dla każdego roku jest zwiększana o 2,4 % (średnia różnica) w celu ułatwienia wizualnego porównania krótkoterminowych ruchów w dwóch seriach. Korelacja nie jest idealna, ale przez okres 60 lat najbardziej gwałtownym wzrostom (i spadkom) w PKB towarzyszyły podobne ruchy w wydatkach na opiekę zdrowotną. Zwróćmy uwagę na długie przyspieszenie w obu seriach w latach 60., spowolnienie w okolicach 1980 r., Późniejsze przyspieszenie w późnych latach 80. XX w. Oraz ostatnie gwałtowne spowolnienie, gdy zarówno krajowe wydatki na opiekę zdrowotną, jak i tempo wzrostu PKB spadły o ponad 2,0% rocznie w zaledwie jednej fazie. Kilka lat.
Jedynym wyjątkiem od korelacji jest połowa lat 90. XX wieku, kiedy wzrost rzeczywistych krajowych wydatków na opiekę zdrowotną na głowę mieszkańca wynosił poniżej 3% rocznie, mimo że rzeczywisty PKB na mieszkańca przyspieszył. To był właśnie okres, w którym zarządzanie opieką stało się powszechne. Przed 1990 r. Większość ubezpieczonych pacjentów mogła swobodnie wybierać spośród dostawców, lekarze byli opłacani za usługi, a ich decyzje były rzadko kwestionowane przez ubezpieczycieli. W ramach zarządzanej opieki, firmy ubezpieczeniowe selektywnie zawarły umowy ze szpitalami i lekarzami, opłaty i ceny były negocjowane z wyprzedzeniem, decyzje lekarzy podlegały zewnętrznej kontroli, pacjenci byli narażeni na kary finansowe, jeśli otrzymywali opiekę poza planem , a dostawcy czasami dzielili się ubezpieczeniem ryzyko. Nastąpił gwałtowny zwrot od pacjentów i usługodawców, któremu towarzyszył znaczny wzrost wydatków na opiekę zdrowotną.
Wydaje się jednak, że rozpowszechnienie zarządzanej opieki w latach 90. miało wpływ na długoterminowe tendencje w zakresie wydatków, a także na krótkoterminowe zmiany. W latach 1950-1995 rzeczywiste wydatki na opiekę zdrowotną na mieszkańca wzrosły w średnim rocznym tempie 4,7%, podczas gdy realny PKB na mieszkańca wzrósł o 2,1%. W latach 1995-2011 średnie stawki wynosiły 3,1% w przypadku rzeczywistych wydatków na opiekę zdrowotną na mieszkańca i 1,4% w przypadku realnego PKB na mieszkańca. W związku z tym średnia luka spadła z 2,6% w okresie przed 1995 r. Do 1,7% w okresie po 1995 r. Wznowienie 60-letniej przerwy w wysokości 2,4% rocznie do 2040 r. Spowodowałoby, że opieka zdrowotna pochłonęłaby 30% PKB w porównaniu z obecnymi 18%. Kontynuacja luki wynoszącej 1,7% do roku 2040 sprawiłaby, że opieka zdrowotna pochłonęłaby 26% PKB, co nadal stanowi problem dla gospodarki, a zwłaszcza budżetu federalnego.
Średnia stopa wzrostu krajowych wydatków na opiekę zdrowotną przez okres ponad 2 lat i przez kolejne 20 lat. Niektórzy obserwatorzy kładą duży nacisk na szczególnie powolny wzrost krajowych wydatków na opiekę zdrowotną w 2010 i 2011 roku. Jak przydatne jest doświadczenie wzrostu w okresie 2 lat w przewidywaniu tempa wzrostu w ciągu najbliższych 20 lat. Odpowiedź wydaje się nie być wcale. Wykres rozrzutu pokazuje 2-letnie tempo wzrostu na osi poziomej i odpowiadające mu kolejne 20-letnie stopy wzrostu na osi pionowej
[więcej w: neurovit, dexadent, iwona sulik wikipedia ]

Tags: , ,

No Responses to “Wydatki na produkt krajowy brutto i wydatki na opiekę zdrowotną ad”

 1. Marek Says:

  Piszta co chceta

 2. Shooter Says:

  Article marked with the noticed of: medycyna naturalna[…]

 3. Brajan Says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 4. Cezary Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mezoterapia[…]

 5. Flakes Says:

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

 6. Midas Says:

  Article marked with the noticed of: stomatologia katowice[…]

 7. The China Wall Says:

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: dexadent iwona sulik wikipedia neurovit