Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat ad 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Prawie 70% zgonów związanych z wysokim BMI było spowodowanych chorobą sercowo-naczyniową, a ponad 60% tych zgonów dotyczyło osób otyłych. Częstość występowania otyłości wzrosła w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci i w szybszym tempie niż związane z tym obciążenie chorobą. Jednak zarówno trend, jak i wielkość obciążeń związanych z BMI są bardzo zróżnicowane w różnych krajach. Wśród najważniejszych zagrożeń zdrowotnych, które zostały ocenione w badaniu Global Burden of Disease 2015, wysoki wskaźnik BMI nadal ma jeden z najwyższych wskaźników wzrostu. Na różnych poziomach rozwoju częstość występowania otyłości wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci, co wskazuje, że problem nie jest jedynie funkcją dochodu lub bogactwa13. Zmiany w środowisku żywnościowym i systemach żywnościowych są prawdopodobnie głównymi czynnikami.18 Zwiększona dostępność, dostępność, przystępność cenowej żywności o wysokiej gęstości energetycznej wraz z intensywnym wprowadzaniem do obrotu takiej żywności mogłaby wyjaśnić nadmierne spożycie energii i przyrost masy ciała w różnych populacjach.18 Zmniejszone możliwości aktywności fizycznej, które nastąpiły po urbanizacji i inne zmiany w środowisku zbudowanym, zostały również rozważone. jako potencjalni kierowcy; jednak zmiany te zazwyczaj poprzedzały globalny wzrost otyłości i są mniej prawdopodobne, że będą głównym źródłem danych.18
W ostatnim dziesięcioleciu naukowcy zaproponowali szereg interwencji mających na celu zmniejszenie otyłości.19 Wśród takich interwencji jest ograniczenie reklamy niezdrowej żywności dla dzieci, poprawa posiłków szkolnych, stosowanie podatków w celu zmniejszenia spożycia niezdrowej żywności i zapewnienie dotacji na zwiększenie spożycia zdrowej żywności. żywność i stosowanie zachęt do łańcucha dostaw w celu zwiększenia produkcji zdrowej żywności. 19 Jednak skuteczność, możliwość powszechnego wdrożenia i trwałość takich interwencji należy oceniać w różnych warunkach. W ostatnich latach niektóre kraje zaczęły wdrażać niektóre z tych polityk 1, ale nie wykazano jeszcze większego sukcesu populacji. Wiele krajów o najwyższym wzroście występowania otyłości to te, które mają niską lub średnią SDI, a jednocześnie mają wysokie wskaźniki innych form niedożywienia. Kraje te generalnie mają ograniczone środki finansowe na programy żywieniowe iw większości polegają na zewnętrznych darczyńcach, których programy często celują w niedożywienie; w związku z tym bezpieczeństwo żywnościowe często ma pierwszeństwo przed otyłością w tych krajach20. W 2013 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała do zerowego wzrostu częstości występowania nadwagi wśród dzieci oraz do powszechnego występowania otyłości wśród osób dorosłych21. Jednak biorąc pod uwagę obecny tempo wzrostu i istniejące wyzwania w zakresie wdrażania polityki żywnościowej, osiągnięcie tego celu wydaje się mało prawdopodobne w najbliższej przyszłości.
Nasze badanie wykazało większy wzrost częstości ekspozycji na wysokie BMI niż częstość związanych z tym obciążeń chorobowych. Różnica ta wynikała głównie ze spadku umieralności z powodu ryzyka, w szczególności z powodu chorób sercowo-naczyniowych; czynniki takie jak poprawa leczenia lub zmiany w innych zagrożeniach spowodowały zmniejszenie częstości chorób sercowo-naczyniowych pomimo wzrostu BMI. Istniejące polityki oparte na dowodach, nawet jeśli są w pełni wdrożone, prawdopodobnie nie spowodują szybkiego zmniejszenia częstości występowania otyłości
[więcej w: wskaźnik inr, olx praca chałupnicza, inr norma ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat ad 9”

 1. Mr. Wholesome Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Ginekolog Opole[…]

 2. Emilia Says:

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 3. Nataniel Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do oleje[…]

 4. Weronika Says:

  Co z suplementami diety zalecanymi

Powiązane tematy z artykułem: inr norma olx praca chałupnicza wskaźnik inr