Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Z punktów końcowych choroby, które były brane pod uwagę w tym badaniu, największy spadek tego odsetka powodował spadek odsetka zgonów z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Zmiany, które wynikały z narażenia na podwyższone BMI i starzenie się populacji były w przybliżeniu równe pod względem ich udziału w procentowych zmianach liczby zgonów związanych z BMI i skorygowanych niepełnosprawnością lat życia na całym świecie w latach 1990-2015. Poziom SDI
W 2015 r. Standaryzowane według wieku wskaźniki zgonów związanych z BMI i lat życia skorygowanych o niepełnosprawność były największe w krajach o wysokim średnim poziomie SDI, ze stopniem zgonu wynoszącym 68,1 (95% przedział niepewności, 47,1 do 91,6) na 100 000 ludności i wskaźnik lat życia skorygowanych o niepełnosprawność w 1890 r. (95% przedział niepewności, 1330 do 2460) na 100 000 ludności. Wskaźniki obu miar były najniższe w krajach o wysokim poziomie SDI, ze stopniem zgonu wynoszącym 52,6 (95% przedział niepewności, 38,7 do 67,9) na 100 000 ludności i wskaźnikiem lat życia skorygowanych o niepełnosprawność 1530 (95% niepewności interwał, 1160 do 1920) na 100 000 mieszkańców. Wskaźnik zgonów związanych z BMI wzrósł w latach 1990-2015 na wszystkich poziomach SDI, przy czym najwyższy zaobserwowany wskaźnik wynosił 90,6 (95% przedział niepewności, 65,8 do 117,3) na 100 000 ludności w krajach o wysokim SDI w 2005 r. standaryzowane wskaźniki zgonów w krajach o wysokim lub wysokim średnim SDI zmniejszyły się w latach 1990-2015; w najniższych kwintyli SDI wzrósł wskaźnik umieralności związany z BMI. Wraz ze wzrostem poziomów SDI, udział śmiertelności z usuniętym ryzykiem do procentowej zmiany zgonów związanych z BMI wzrósł, podczas gdy udział wzrostu populacji w procentowej zmianie zgonów związanych z BMI zmniejszył się (ryc. 4). Udział ekspozycji na ryzyko w procentowej zmianie zgonów związanych z BMI był również ogólnie odwrotnie proporcjonalny do SDI. Wzory w rozbiciu źródeł zmian w latach życia związanych z niepełnosprawnością dostosowanych do BMI były równoległe do obserwowanych w przypadku śmiertelności. W podziale na określone choroby, śmiertelność zniesiona ryzykiem i skorygowane o niepełnosprawność lata życia wykazywały tendencję spadkową dla większości przyczyn na wszystkich poziomach SDI (tabela S5 w dodatku uzupełniającym). Największe spadki wskaźników śmiertelności z usuniętąobróbką i skorygowanych o niepełnosprawność odnotowano w przypadku chorób układu krążenia, podczas gdy nowotwory i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wykazywały najmniejszy spadek.
Poziom krajowy
W 2015 r. Wśród 20 najludniejszych krajów najwyższy wskaźnik śmiertelności i niepełnosprawności skorygowanych o BMI zaobserwowano w Rosji, a najniższe wskaźniki odnotowano w Demokratycznej Republice Konga (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym ). W latach 1990-2015 największe zmiany w standaryzowanych wiekowo zgięciach związanych z BMI i latach życia skorygowanych o niepełnosprawność wystąpiły w Bangladeszu, przy względnych wzrostach o 133,6% (95% przedział niepewności, 66,3 do 265,7) i 139,4% (95%). przedział niepewności, 77,2 do 273,0). W tym samym okresie Turcja odnotowała największy znaczący spadek standaryzowanego obciążenia związanego z BMI, ze spadkiem wynoszącym 43,7% (95% przedział niepewności, 36,9 do 49,8) w przypadku zgonów i 37,2% (95% przedział niepewności, 29,9 do 44,0%). ) w latach życia skorygowanych o niepełnosprawność (tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W naszej systematycznej ocenie skutków zdrowotnych wysokiego BMI stwierdziliśmy, że nadmiar masy ciała stanowił około 4 milionów zgonów i 120 milionów lat przystosowanych do niepełnosprawności na całym świecie w 2015 r.
[patrz też: wskaźnik inr norma, czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa, hakorośl ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat ad 8”

  1. Igor Says:

    Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

  2. Izabela Says:

    [..] Cytowany fragment: psycholog dziecięcy kielce[…]

  3. 101 Says:

    Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

Powiązane tematy z artykułem: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa hakorośl wskaźnik inr norma