Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat ad 11

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Niedawny przegląd Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) 4 przedstawia w dużym stopniu podobne wnioski, z wyjątkiem białaczki. (Uwzględniliśmy białaczkę na podstawie systematycznego przeglądu i metaanalizy 21 prospektywnych badań kohortowych.28) Ponadto, mimo że raport IARC potwierdził stałą odwrotną zależność między BMI a ryzykiem przedmenopauzalnego raka piersi, niespójne wyniki badań, które ocenili wpływ obwodu talii lub przyrostu masy ciała, co spowodowało wykluczenie z listy premenopauzalnego raka piersi. Ponieważ jednak wysoki BMI był przedmiotem zainteresowania w naszej analizie, uwzględniliśmy ochronny wpływ wysokiego BMI na raka piersi u kobiet przed menopauzą. Nie ocenialiśmy wpływu wysokiego BMI na raka żołądka (cardia) i oponiaka ze względu na brak wystarczających danych do osobnego oszacowania zapadalności i śmiertelności tych nowotworów na poziomie populacji. Nasze badanie ma kilka ważnych zalet. Uwzględniliśmy główne ograniczenia poprzednich badań, włączając więcej źródeł danych i określając liczbę przypadków otyłości wśród dzieci. Systematycznie ocenialiśmy również siłę dowodów na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wysokim BMI a wynikami zdrowotnymi i uwzględniliśmy wszystkie pary wyników BMI, dla których dostępne były wystarczające dowody dotyczące związku przyczynowego. Użyliśmy dystrybucji beta do scharakteryzowania rozkładu BMI na poziomie populacji, metody, która przechwytuje odsetek populacji o wysokim BMI dokładniej niż inne rozkłady.12 Użyliśmy najlepszych dostępnych dowodów do ustalenia BMI najniższego ryzyka. Określiliśmy ilościowo trendy wysokiego BMI i związanego z tym obciążenia chorobowego na różnych poziomach rozwoju i oszacowaliśmy wkład przemian demograficznych i przejścia epidemiologicznego w zmiany obciążenia związanego z BMI.
Należy również wziąć pod uwagę potencjalne ograniczenia naszego badania. Użyliśmy zarówno samodzielnie zgłoszonych, jak i zmierzonych danych w odniesieniu do wzrostu i masy ciała oraz skorygowaliśmy błąd w danych zgłaszanych przez samych użytkowników przy użyciu zmierzonych danych w każdym wieku, płci i regionie geograficznym. Aby zastosować spójną definicję nadwagi i otyłości u dzieci w różnych źródłach, wykorzystaliśmy definicję Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Otyłości i wykluczyliśmy badania wykorzystujące definicję WHO. Nie rozmawialiśmy o niepewności w strukturze wiekowej i płci, które były używane do podziału zagregowanych danych. Nie uwzględniliśmy w naszej analizie niepewności współczynników regresji BMI. Dane były rzadkie w niektórych lokalizacjach, szczególnie we wcześniejszych latach, a szacunki w tych lokalizacjach opierały się na współzmiennych na poziomie kraju i danych regionalnych. Nie wskazaliśmy spójnego wzorca w relacjach pomiędzy reprezentatywnymi danymi krajowymi a danymi reprezentującymi jedynie obszary miejskie lub wiejskie i nie byliśmy w stanie skorygować tych danych pod kątem potencjalnego błędu systematycznego. Nie ocenialiśmy trendów w innych pomiarach otyłości, które mogłyby lepiej odnosić się do konkretnych wyników zdrowotnych, w tym obwodu talii i stosunku talii do bioder. Ponieważ uzyskaliśmy wielkość efektu BMI na wynikach zdrowotnych z prospektywnych badań obserwacyjnych, nie można wykluczyć możliwości zakłócenia przez nawyki stylu życia. Nasze oszacowanie względnego ryzyka nie uwzględniało możliwych różnic ze względu na grupę etniczną i nie uwzględniało możliwości zmiany geograficznej krzywych względnego ryzyka lub BMI o najniższym ryzyku. Ponadto badania te zasadniczo wykluczały osoby z przewlekłymi chorobami z analizy oceny względnego ryzyka. Dlatego nasze szacunki przedstawiają wpływ BMI u osób bez chorób pierwotnych. Kwestia ta może być szczególnie ważna dla starszych grup wiekowych, w których zwiększa się częstość występowania chorób przewlekłych. Ponadto nie uwzględniono innych prawdopodobnych powikłań lub postaci związanych z BMI (np. Obciążenie chorobą u dzieci).
Podsumowując, nasze badanie zapewnia kompleksową ocenę tendencji w wysokim BMI i związanym z tym obciążeniem chorobą. Nasze wyniki pokazują, że zarówno rozpowszechnienie, jak i obciążenie chorobowe o wysokim wskaźniku BMI rosną na całym świecie. Wyniki te podkreślają potrzebę wdrożenia interwencji wieloskładnikowych w celu zmniejszenia częstości występowania i obciążenia chorobowego o wysokim wskaźniku BMI.
[więcej w: bobrek trójlistkowy, wskaźnik inr norma, neurovit skład ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat ad 11”

 1. Jagoda Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu operacje piersi katowice[…]

 2. Lady Killer Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

 3. Karolina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odchudzanie[…]

 4. Paulina Says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 5. Hightower Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja[…]

 6. Broomspun Says:

  sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

Powiązane tematy z artykułem: bobrek trójlistkowy neurovit skład wskaźnik inr norma