Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Wojna i przemoc seksualna – opieka nad zdrowiem psychicznym dla osób, które przeżyły

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wzrasta międzynarodowe zaniepokojenie gwałtem w krajach niestabilnych lub niestabilnych, zwłaszcza w konfliktach zbrojnych; w rzeczy samej ta troska zainspirowała Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do wydania dziewięciu rezolucji dotyczących przemocy seksualnej od 2000 r.1 Przemoc seksualna jest nadużyciem praw człowieka, co często powoduje poważne konsekwencje zdrowotne, w tym ostre i długoterminowe problemy psychologiczne, takie jak depresja , lęk i zespół stresu pourazowego (PTSD). Oprócz krótko- i długoterminowych skutków dla osób pozostałych przy życiu i ich rodzin, następstwa powszechnej przemocy seksualnej mogą mieć wpływ na społeczność w ogóle. Pilnym wyzwaniem jest zatem określenie, w jaki sposób pomóc osobom, które przeżyły śmierć i społecznościom w przezwyciężeniu psychologicznych skutków narażenia na dużą skalę na przemoc seksualną i inne traumatyczne wydarzenia, które zwykle występują w stanach rozdartych wojną. Działania związane z odbudową po konflikcie tradycyjnie koncentrują się na bezpieczeństwie, zdrowiu, infrastrukturze fizycznej i rozwoju gospodarczym; byli mniej dobrze przygotowani do reagowania na lub zapobiegania przemocy seksualnej i innym formom przemocy wobec kobiet. Chociaż istnieją ustalone modele poradnictwa po gwałcie stosowane w krajach o wysokim dochodzie, nadal pozostają pytania dotyczące wykonalności i skuteczności przeniesienia takiego podejścia do ustawień o niskim poziomie zasobów i konfliktach. Społeczne i kulturowe wpływy, niski poziom umiejętności czytania i pisania, niedostatek wyszkolonych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego i ograniczenia systemów opieki zdrowotnej na rozdartych wojną obszarach to tylko niektóre z wielu wyzwań związanych z zaspokajaniem powszechnych potrzeb zdrowia psychicznego ludności dotkniętej konfliktem.
Wiele agencji działających w warunkach konfliktu stara się zapewnić wsparcie psychospołeczne osobom, które przeżyły przemoc seksualną, ale do tej pory nie było praktycznie żadnych rygorystycznych ocen skutków tych usług. Badanie przeprowadzone przez Bass et al. przeprowadzone we wschodniej Demokratycznej Republice Konga (DRK) i zgłoszone w tym wydaniu czasopisma (strony 2182-2191) oferuje obiecujące dowody na to, że adaptacja terapii kognitywnej (CPT) może być skutecznie dostarczana kobietom, które zostały narażone do przemocy seksualnej. Interwencja skierowana do kobiet, które zostały zgwałcone lub były świadkami gwałtu i które miały objawy wskazujące na depresję, PTSD i upośledzenie funkcjonalne, wydawały się prowadzić do większej poprawy zdrowia psychicznego niż zapewnienie zarządzania przypadkami i indywidualnego wsparcia.
Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik przemocy seksualnej na świecie, a zwłaszcza w krajach dotkniętych konfliktami, takich jak DRK, to stwierdzenie jest bardzo ważne. Chociaż dane dotyczące populacji dotyczące przemocy seksualnej są niezwykle trudne do skompilowania, dane z DRK sugerują, że jest ona powszechna: 16% kobiet ankietowanych w krajowym badaniu demograficznym i zdrowotnym w 2007 r. Zgłosiło doświadczanie przemocy seksualnej w pewnym momencie ich życia. Inne badania dokumentują rozpowszechnienie w zakresie od 18 do 40% wśród kobiet i 4 do 24% wśród mężczyzn22,3 (zmiany mogą wynikać częściowo z faktycznych wahań ekspozycji, a częściowo z różnic metodologicznych i definicji). Ostatnie dane sugerują na przykład, że około 1150 kobiet w DRK jest codziennie gwałconych.4
Występowanie przemocy seksualnej wobec kobiet w konflikcie w krajach Afryki Subsaharyjskiej dotkniętych konfliktami
[przypisy: neurovit skład, czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa, wskaźnik inr ]

Tags: , ,

No Responses to “Wojna i przemoc seksualna – opieka nad zdrowiem psychicznym dla osób, które przeżyły”

 1. Mr. Gadget Says:

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 2. Natalia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: optyk poznań[…]

 3. Apolonia Says:

  Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie

 4. Sara Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do spa w górach[…]

 5. Marek Says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 6. Juliusz Says:

  [..] Cytowany fragment: sklep ortopedyczny[…]

 7. Gracjan Says:

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa neurovit skład wskaźnik inr