Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Ryzyko, zgoda i WSPARCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Porównawcze badania skuteczności mogą znacząco poprawić opiekę nad pacjentem przy jednoczesnej redukcji kosztów. Wobec braku dobrych dowodów na temat tego, które leczenie jest najlepsze dla poszczególnych pacjentów, podejmowanie decyzji zbyt często zależy od czynników egzogennych, takich jak reklama i szczegóły firm farmaceutycznych, co lekarz najpierw nauczył się robić, zakresu ubezpieczenia i lokalnych zwyczajów. Bez dobrych dowodów na temat tego, co najlepsze wśród konkurencyjnych, ale ogólnie akceptowanych opcji klinicznych, często wyzwaniem dla lekarzy jest określenie najlepszego sposobu opieki. Trwają duże wysiłki, aby łatwiej i taniej przeprowadzić prospektywne, randomizowane badania porównawcze skuteczności.1 Niektóre opcje prowadzenia takich badań wykorzystują fakt, że nie ma dodatkowego ryzyka związanego z przypadkowym przypisaniem do jednego badania. lub inna równie dobrze wspierana opcja leczenia, która mieści się w standardowym zakresie opieki w praktyce klinicznej. Wszystko to wydaje się dobre, ale w niedawnej decyzji Urzędu ds. Ochrony Nauki Humanitarnej (OHRP) pojawia się powód do zaniepokojenia w postaci listu określającego dla śledczych z University of Alabama w Birmingham (UAB) o dużym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym. próbę określenia odpowiedniego poziomu nasycenia tlenem u poważnie przedwczesnych noworodków.2 Zagrożenie OHRP jest niepokojące zarówno dlatego, że zasiało zamieszanie i skupiło nieuzasadnioną negatywną uwagę na wartościowych badaniach, a także dlatego, że błędnie sugeruje, że ryzyko badań porównawczych skuteczności z udziałem niemowląt lub inna grupa, jest równoważne z ryzykiem badań obejmujących randomizację do nowej interwencji.
Sprawa UAB dotyczy próby podjętej w celu określenia odpowiedniego poziomu nasycenia tlenem, który należy stosować u wcześniaków. Wśród neonatologów standard opieki był zróżnicowany – zbyt dużo tlenu wiązało się z retinopatią wcześniactwa i możliwą ślepotą, ale zbyt mało tlenu groziło uszkodzeniem neurologicznym i śmiercią.3 Do połowy 2000 roku neonatolodzy domagali się badań, które pomogłyby wyjaśnić najlepiej poziomy nasycenia tlenem u tych pacjentów.4 Wielu uważało, że niższe poziomy zmniejszyłyby częstość występowania retinopatii wcześniaków bez zwiększania śmiertelności. Badanie, Randomizowana próba (Surfing, Positact Pressure, Oxygenation Randomized Trial), losowo przypisani pacjenci do wyższych i niższych poziomów nasycenia tlenem w ramach standardowej opieki.5
OHRP odkrył teraz błąd w stosunku do języka zgody stosowanego, gdy pacjenci byli zapisani na SUPPORT. Uważamy, że ważne jest, aby jasno określić kwestie, o które chodzi. Jeden dotyczy ryzyka, a drugi dotyczy świadomej zgody.
Badacze SUPPORT wierzyli, że ponieważ wszystkie badane niemowlęta otrzymywałyby poziom tlenu w ramach obowiązującego standardu opieki, nie było dodatkowego ryzyka, aby zostać włączonym do badania. Rzeczywiście twierdzono, że badania powinny kwalifikować się do zrzeczenia się dokumentacji dotyczącej świadomej zgody, ponieważ nie było podstaw do twierdzenia, że ryzyko wzrasta w wyniku zapisania się do badania w porównaniu do standardowej opieki klinicznej.
Przed rozpoczęciem badania nie było wystarczających dowodów, aby wiedzieć, jaki poziom tlenu w zakresie określonym przez wytyczne był najlepszy
[przypisy: inr norma, exbol, soda a rak ]

Tags: , ,

No Responses to “Ryzyko, zgoda i WSPARCIE”

  1. Midnight Rider Says:

    Chcecie omega-3, to jest chia

  2. Alexander Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: okulista lublin[…]

  3. Dangle Says:

    Ludzie są chronicznie zmęczeni

Powiązane tematy z artykułem: exbol inr norma soda a rak