Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Ryzyko, zgoda i WSPARCIE ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Biorąc pod uwagę zmienność praktyki klinicznej w czasie, w którym przeprowadzono badanie, nie jest jasne, w jaki sposób randomizacja pomiędzy opcjami leczenia mogła stworzyć nowe ryzyko w porównaniu z przypadkową preferencją lekarza. Pierwszym problemem związanym z listem OHRP i sporą ilością publicznego oburzenia jest pomieszanie ryzyka związanego z leczeniem klinicznym z ryzykiem randomizacji. Były i nadal są dobrze rozumiane ryzyka związane z przestrzeganiem przyjętych opcji leczenia z udziałem podawania tlenu dzieciom z niedowagą niedowagi – ale nie było dowodów na to, że randomizacja do jednej lub drugiej opcji zwiększała to ryzyko. OHRP zasugerował, że chociaż każdy indywidualny lekarz może zatwierdzić ustawienia przy wyższym lub niższym docelowym stężeniu tlenu, mimo że nadal działa w ramach standardowej opieki, może pojawić się dodatkowe ryzyko, ponieważ pacjenci zwykle mają zasięg w całym spektrum, a nie ograniczają się do węższy pas poziomów nasycenia tlenem. Nie tylko nie ma dowodów na poparcie twierdzenia, że zwiększa to ryzyko, ale w badaniu uwzględniono także nierandomizowaną grupę kontrolną, która wykazała, że pacjenci włączeni do badania radzili sobie lepiej niż pacjenci, którzy nie zostali zapisani do badania. Chociaż to odkrycie nie jest ostateczne, nie ma absolutnie żadnych dowodów na poparcie twierdzenia, że dzieci uczestniczące w badaniu były narażone na większe ryzyko niż niemowlęta spoza badania.
Druga kwestia wymaga świadomej zgody. Ustalenie OHRP, że naukowcy nie poinformowali odpowiednio rodziców niemowląt jest oparte na błędnym założeniu, że istnieje zwiększone ryzyko włączenia do badania. W przypadku świadomej zgody osoby fizycznej udzielono rodzicom informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji, a ponadto zaoferowano im więcej informacji niż zazwyczaj podaje się rodzicom w kwestii opieki nad przedwcześnie urodzonymi noworodkami. Dokumenty zgody jasno stwierdzają, że istnieje randomizacja, że randomizacja dotyczy określonych poziomów tlenu i że istnieją pewne dowody na ryzyko ślepoty z wyższymi poziomami tlenu. Wszystko to odbywa się oczywiście w kontekście klinicznym, w którym rodzice rozumieją, że standardowe leczenie może się nie udać i istnieje poważne ryzyko śmierci. Innymi słowy, rodzice otrzymali odpowiednie informacje potrzebne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących uczestnictwa w badaniu. Zarzut OHRP nie ma zalet, ponieważ odnosi się do prawdziwego twierdzenia, że sama randomizacja nie stanowiła dodatkowego zagrożenia niż standard opieki.
Osoby odpowiedzialne za nadzór nad badaniami podmiotów ludzkich, takie jak komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego i OHRP, ponoszą poważne obowiązki. Z jednej strony mają za zadanie chronić uczestników badań w dziedzinie przedmiotów ludzkich. Oznacza to zapewnienie, że ryzyko jest zminimalizowane w jak największym stopniu i jest rozsądne w stosunku do korzyści płynących z badań oraz – w przypadku większości badań – że pacjenci lub ich zastępcy udzielają świadomej zgody przed rejestracją. Z drugiej strony osoby odpowiedzialne za nadzór muszą pamiętać o wartości ważnych badań. Osoby odpowiedzialne za nadzór muszą wywiązać się z tego obowiązku, zapewniając, że środki, które mogą utrudniać prowadzenie wartościowych badań, rzeczywiście zapewniają materialną ochronę uczestnikom.
Jeśli chodzi o WSPARCIE, OHRP prosi o uznanie badań za bardziej ryzykowne niż jest w rzeczywistości i sugeruje, że rodzice zostali oszukani, aby zapisać ich kruche niemowlęta w niebezpiecznych badaniach
[hasła pokrewne: hakorośl, praca chałupnicza olx, olx praca chałupnicza ]

Tags: , ,

No Responses to “Ryzyko, zgoda i WSPARCIE ad”

 1. Prometheus Says:

  [..] Cytowany fragment: nogi[…]

 2. Bartłomiej Says:

  Moja Mama miała tętniaka

 3. Inga Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog płock[…]

 4. Olivier Says:

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

Powiązane tematy z artykułem: hakorośl olx praca chałupnicza praca chałupnicza olx