Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE. Na żadnym odcinku nie ujawnia się jaskrawiej ścisły związek psychiatrii z ogólną medycyną jak właśnie tutaj, gdzie rozważamy wpływ na życie psychiczne schorzeń narządów wewnętrznych, chorób ogólnych, zaburzeń wewnątrzwydzielniczych i samozatruć. Wszystkie te sprawy wywołują albo bezpośrednio zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, czego wynikiem są trwałe objawy o cechach zespołu psychoorganicznego, albo pośrednio na drodze etio-epigenezy, służąc za podłoże nawarstwionych zespołów czynnościowych. Sprawy te niejednokrotnie zachodzą na siebie i przeplatają się, tworząc mieszane obrazy kliniczne. Trzeba mieć czasem dużo wprawy diagnostycznej, aby porozdzielać według przynależności etiologicznej składniki poszczególnych warstw. Omawiane sprawy podzielić można na następujące działy. CHOROBY NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH. Choroby serca prowadzą często, zwłaszcza u osób starzejących się, do zmiany usposobienia. U ludzi tych wytwarza się pewien egotyzm, pochodzący z nieustającej troski o stan zdrowia i obawy przed grożącymi niebezpieczeństwami. Płynie stąd pewna zgorzkniałość, drażliwość, mizantropia i lękliwość. Niepokój chorych może dochodzić do głosu w marzeniach sennych pełnych meczącego leku. Na tle zaburzeń krążenia dochodzi czasem do psychoz, najczęściej typu majaczeniowego, w których lęk przed nagłą śmiercią, lęk o charakterze prekordialnym, wyciska piętno w obrazie klinicznym. Stany te często towarzyszą wadom serca w okresie niewyrównania. Także w zespołach maniakalnych i w melancholii nastrój chorych bywa w szczególny sposób podbarwiony lękowo. Zdarzające się, zresztą rzadko, zespoły amentywne dobijają zazwyczaj chorych, stawiając układowi krążeniowemu wskutek niepokoju psychoruchowego zbyt wielkie wymagania. [podobne: , deratyzacja warszawa, stomatolog Warszawa, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tężyczka (tetania) na tle niezbyt ściśle sprecyzowanego pojęcia spazmofilii jest jednostką, której psychiatrzy powinni poświęcić więcej niż dotąd uwagi. Spazmofilia występuje najczęściej u małych dzieci, rzadziej u starszych. Przy zbieraniu wywiadów należy retrospektywnie pytać o te zjawiska. Rozpoznawczo znamienne są objawy nadpobudliwości nerwów obwodowych na prąd galwaniczny: skurcz mięśniowy po otwarciu katody poniżej 5 miliamperów. Objaw Chvostka polega na skurczu mięśni twarzy po uderzeniu w nerw twarzowy. Objaw Trousseau – po zaciśnięciu ramienia występuje trwały skurcz tężcowy mięśni przedramienia i zginaczy palców ręki z ustawieniem jak do pisania: albo jak u położnika. Tutaj zalicza się również, skurcz głośni (laryngospasmus), występujący u dzieci w postaci świszczącego, piejącego oddechu podczas zdenerwowania; w cięższych przypadkach dochodzi do napadów duszności z sinicą, bezdechem i drgawkami. W napadach tężyczki znamienny skurcz mięśni rąk i nóg (carpopedalspasmus) może się utrzymywać od kilku godzin do kilku dni i ustępuje po wlewkach chloralhydratu lub barbituranów oraz po leczeniu przetworami wapnia.Skurcze te mogą dotyczyć kanalików oskrzelowych (bronchotetania), powodując sinicę i duszność podobną do dychawicy. Tężyczkę u dorosłych nierzadko bierze się mylnie za padaczkę. Badanie krwi na zawartość wapnia daje wartości poniżej 9 mg%. Jak wiadomo dzisiaj, tężyczka nie jest chorobą, lecz pelietiologicznym zespołem. Rozróżniono: tetania hypocalcaemica, parathyreogenes, enterogenes, nephrogenes, lecalcificatoria; istnieje jednak również tetania normocalcaemica (idiopathica), którą można ujawnić za pomocą hiperwentylacji. Ta ostatnia próba wypada jednak czasem dodatnio u zdrowych ludzi, jeżeli zbyt długo robią głębokie wdechy. Nie udało się przeciągnąć ostrej granicy między normą i patologią, niektórzy uważają za granicę normy 100 wdechów lub 5-minutową hiperwentylację. Wymienione wyżej próby są dalekie od ścisłości. Próba elektromiograficzna wymaga specjalnej aparatury. [przypisy: , wkładki sfp, gabinet ginekologiczny, olejek makadamia ]

Comments Off