Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Zespół Laurence-Moon-Biedl-Bardet.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół Laurence-Moon-Biedl- Bardet (który znacznie słuszniej powinien nosić nazwę zespołu Horinga, ponieważ badacz ten opisał go już w r. 1864) wiązano dawniej z niedoczynnością przedniego płata przysadki i zaliczano do typu otyłości Pechkranza-Babińskiego-Fróhlicha. Na zespół ten składają się następujące objawy: otyłość, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, wielopalczastość, opóźniony rozwój płciowy i zaburzenia psychiczne, które określa się w piśmiennictwie tylko jako niedorozwój umysłowy, chociaż dzieci te znamionuje ociężałość umysłowa, zwolnienie reakcji psychicznych, lękliwość, płaczliwość, nieufność i zmienność nastroju (Rybakowa i in. 1958). Niedorozwój nie przekracza zwykle poziomu głuptactwa. W różnicowaniu brać trzeba pod uwagę otyłość zwykłą (adipositas simplex), pojawiającą się zazwyczaj, między 9 a 10 r. ż. oraz zespół tłuszczowo-płciowy (dystrophia adiposo genitalis), gdzie nie ma zmian w siatkówce ani zmian rozwojowych kostnych, natomiast jest zahamowanie wzrostu i niedorozwój narządów płciowych. Zespół ten często przebiega bez niedorozwoju lub z nieznacznym. Napoleon miał mieć tego rodzaju cechy somatyczne, choć był genialny. Charakterologicznie chorzy ci odznaczają się przeważnie ociężałością, tępotą uczuciową i nikłym napędem psychoruchowym, ale zdarzają się i typy ożywionych, pogodnych żartownisiów, skłonnych do eretyzmu, zresztą przy dużej nieporadności życiowej. M. Bleuler (1954) wypowiada nowe zapatrywania na rzekomo przysadkowe pochodzenie otyłości włącznie z dystrophia adiposo-genitalis. Większość dzieci zaliczanych dawniej do tej grupy uważa on za neurologicznie i endokrynologicznie zdrowe. Chociaż przemiana spoczynkowa u otyłych wydaje się być obniżona, to jednak nie stwierdza się zmniejszenia produkcji ciepła lub zwiększenia przyswajania pokarmów. Otyłości nie uważa się za objaw niedoczynności tarczycy podobnie jak wychudzenie przy zaniku przedniego płata przysadki, posuwające się czasem aż do charłactwa z tępym życiem afektywnym i brakiem napędu psychoruchowego, wcale nie jest stałym zjawiskiem. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, Szkoła tańca Poznań, Depilacja laserowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Zespół Laurence-Moon-Biedl-Bardet.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W wieku dziecięcym oglądaniem stwierdza się czasami skórne wykwity gruźlicze. W innych przypadkach zwracają na siebie uwagę blizny, zrosłe z żebrami, mostkiem, słowem z kośćmi, jako dowód przebytej gruźlicy kostnej, oraz blizny po częstych nakłuciach opłucnej w następstwie leczenia odmą opłucną, po torakoplastyce, po operacji wyrwania nerwu przeponowego, po zropiałych węzłach chłonnych, zazwyczaj szyjnych. W rzadkich przypadkach spostrzega się przetoki ropni zimnych lub ropnie zimne, i to nawet w wieku dojrzałym. O wiele rzadziej (Alfred Sokołowski. i inni) na przedniej ścianie klatki piersiowej spostrzega się miękki guz od przebijającej się na zewnątrz jamy płucnej albo nawet przetokę idącą do jamy. Mniej więcej w 20% przypadków gruźlicy płuc stwierdza się (Edward Żebrowski) oglądaniem obrzmiałe węzły chłonne w środkowej linii pachowej. Są to węzły usadowione najczęściej nie w szczycie pachy, lecz w IV (w 64%), rzadziej (w 33%) w V międzyżebrzu (gl. thoracoles laterales inferiores). Najłatwiej je dostrzec oglądając klatkę piersiową przy oświetleniu bocznym. Leżą one pod powięzią, są mało ruchome, zbite, wielkości grochu. Z poprawą gruźlicy zmniejszają się, z pogorszeniem powiększają się. Obrzmienie tych węzłów spostrzega się w gruźlicy płuc przebiegającej ze zrostami opłucnymi lub z obrzmieniem węzłów chłonnych okołoprzełykowych, albo leżących na główkach żeber. U osób, nie dotkniętych gruźlicą płuc, powiększenie omawianych węzłów chłonnych stwierdza się tylko w 2,5%. Obrzmienie węzłów szyjnych i nadobojczykowych oraz leżących w szczycie pachy, jeżeli nie chodzi o węzły pochodzenia zołzowego (scrophulosis), zdarza się w gruźlicy płuc rzadko. Powiększenie węzłów nadobojczykowych, zwłaszcza po jednej stronie, u chorego ze zmianami i w płucach wzbudza raczej przypuszczenie raka płuca. U chorych na gruźlicę płuc, zwłaszcza w wieku młodym, wykrywa się czasami oglądaniem powiększenie tarczycy. Na tę zmianę zwrócił uwagę Turban. Zależy ona od toksycznego działania jadu gruźliczego. Co prawda, tarczyca nie leży w granicach klatki piersiowej. Wspominam jednak o jej powiększeniu, nieraz bowiem wywiera ono wpływ na pojawienie się niektórych objawów fizycznych w zakresie płuc i wobec tego może być powodem mylnych wniosków. Prócz tego niewielkie powiększenie tarczycy łącznie z przyśpieszeniem czynności serca na tle toksycznego działania jadów gruźliczych może wieść w przypadkach utajonej lub rozpoczynającej się gruźlicy do mylnego rozpoznania choroby Basedowa. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, odżywka do włosów, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off