Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘trądzik’

Stan psychiczny człowieka zagłodzonego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasy okupacji hitlerowskiej dały szczególnie dużo sposobności do spostrzeżeń nad skutkami głodzenia. W obozach koncentracyjnych i gettach żydowskich widywano mnóstwo zaburzeń psychicznych na tym tle. Stan psychiczny człowieka zagłodzonego odznacza się: nieznacznym pobudzeniem afektywnym, uczuciem niepokoju z podbarwieniem lękowym, zwężeniem pola świadomości, zwiększoną przerzutnością uwagi przy niemożności jej skupienia, szybkim nużeniem się przy usiłowaniu podjęcia pracy umysłowej. Z biegiem czasu nastrój staje się apatyczny i tępy, przy czym jednak euforia raczej narasta. Na tym tle występowały szczególnie często majaczenia, a treścią omamów wzrokowych i urojeń bywało uderzająco często spełnianie się życzeń. W wizjach majaczeniowych chorzy widzieli stoły suto zastawione, odzyskaną wolność i inne katatymiczne zjawiska. Przeżycia te nie wiązały się jednak z dostosowanym do treści nastrojem, który pozostawał nadal apatyczny, tak że chory oglądał treść omamów obojętnie, jakby już syty i -jakby mu już na niczym nie zależało. Apatia ta przytłumiała lęk, który w majaczeniach głodowych bywał mało znany .Oprócz majaczeń widywano czasem zespół zamroczeniowy, najczęściej skojarzony z majaczeniem. Dezorientacja w tych przypadkach osiągała znaczny stopień. Osobowość rozszczepienna chorego przebywała w urojonym miejscu, otoczeniu, czasie i sytuacji, gdzie wszystkie pragnienia doznawały cudownego spełnienia. Wizje                       zamroczeniowo-majaczeniowe pełne też były pierwiastka religijnego według popularnych wyobrażeń. Widywano też zamroczenia o cechach stanu ekstatycznego. Psychozy te mijały szybko po podkarmieniu chorego . Niedokrwistość złośliwa bywa często podłożem nawarstwień psychotycznych. W okresach pogorszenia widuje się z zasady ospałość, czasem podbarwioną euforycznie, niekiedy z przeczuleniem i drażliwością. Częściej niż majaczenie spotyka się zespół paranoidalny z nastrojem lękowym lub zespól parafreniczny, który często nie ustępuje mimo poprawy obrazu krwi. W niedokrwistości złośliwej o lżejszym przebiegu występuje często zespół depresyjny, który ustępuje łatwo w miarę poprawy zasadniczego cierpienia. Ostrej niedokrwistości mogą również towarzyszyć rozmaite zespoły psychotyczne. W obrazie klinicznym podkreślony jest często lęk z podnieceniem psychoruchowym. Hiperwitaminozy nie sprawiają lekarzom na ogół niepokoju             – bardzo niesłusznie. Zasada “im więcej witamin, tym lepiej” jest szkodliwa. Witaminy w nadmiarze stają się czynnikiem toksycznym. [patrz też: , trądzik, gabinet kosmetyczny, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

Stan psychiczny człowieka zagłodzonego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fizjologiczne procesy, które leżą u podstaw tego przełomu, same przez się nie wystarczają tutaj. Muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne, sprzęgające się z tamtymi, aby wyzwolić jeden z zespołów czynnościowych, spotykanych w tym okresie. Do najczęstszych psychoz tego okresu należy depresja. Odznacza się ona wybitnym lękiem, częste bywają też tutaj postacie podniecenia psychoruchowego (melancholia agitata). Urojenia hipochondryczne są tutaj szczególnie silnie podkreślone. Często stwierdzić można ogromną rolę czynników reaktywnych. Czasem można mówić wręcz o mieszanym zespole depresyjno-histerycznym. W dawnym piśmiennictwie znaleźć można określenie hystero-melancholia, które niesłusznie wyszło z użycia. Obecność składników histerycznych w obrazie klinicznym pogarsza rokowanie. Znane są też mieszane zespoły depresyjno-schizofrenoidalne. Poza składnikami melancholii stwierdza się wówczas mniej lub więcej wyraźną sztywność afektu, brak łączności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, zachowanie negatywistyczne, pewną sztuczność wyrazu lub pustą pozę. Urojenia grzeszności zatracają tu znamienne poczucie winy, a w to miejsce wchodzą urojenia prześladowcze lub przynajmniej wyraźnie zaznaczona nieufność. Czasem w wyniku leczenia ustępują składniki melancholii, a pozostają lub nawet wzmacniają się składniki schizofreniczne. Te mieszane zespoły są oporniejsze na leczenie, ale rokowanie bynajmniej nie jest beznadziejne, zwłaszcza przy leczeniu wstrząsami insulinowymi i largaktylem. Najczęściej chodzi tu o zespoły paranoidalny lub katatoniczny, nigdy zaś w tym wieku o hebefreniczny. Zarówno zespół katatoniczny, jak i – zwłaszcza – paranoidalny mogą wystąpić samodzielnie, bez domieszki depresyjnej. W zespole paranoidalnym u przekwitających kobiet górują urojenia zazdrości lub prześladowcze treści erotycznej. Nierzadko w tym okresie bierze początek zespół parafreniczny lub przewlekła parafrenia. Widuje się też zespół paranoiczny lub paranoję. Ta ostatnia szczególnie często osnuta jest na motywach urojonej miłości i przebiega z dość wyraźnie przebijającymi w obrazie klinicznym elementami wielkościowymi. Nie należy też do rzadkości zespół maniakalny, który u kobiet również przepojony bywa treścią erotyczną. Czasem spotkać można parafrenię z cechami maniakalnymi. [podobne: , rehabilitacja, oczyszczalnie przydomowe, trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries