Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Zaburzenia psychiczne związane z niedoczynnością tarczycy u dorosłych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niedoczynność tarczycy omawialiśmy już powyżej w związku z matołectwem. Tutaj zajmiemy się zaburzeniami psychicznymi związanymi z niedoczynnością tarczycy u dorosłych (myxoedema aduuorum). Objawy cielesne są podobne do opisanych przy kretynizmie, jednakże trudności rozpoznawcze polegają często na tym, że w danym przypadku nie myśli się o tej możliwości. W oczy rzucają się obrzęki sprężyste, niepodatne na ucisk, skóra sucha i łuszcząca się, często wypadanie włosów. Po wieloletnim trwaniu sprawy obrzęki ustępują, tkanka podskórna ulega zanikowi, tak że skóra staje się wiotka, pomarszczona, o wyglądzie przedwcześnie postarzałym, zwłaszcza na twarzy. Skóra jest blada, brudnożółta. Nie zawsze dochodzi do wzrostu wagi ciała. Pod względem psychicznym powstaje stopniowo, a czasem – zależnie od przyczyny niedoczynności tarczycy – nagle, ciężki zespół psychoorganiczny. Chorzy sami miarkują, że ich sprawność umysłowa podupada, co ich napełnia niepokojem i przygnębieniem. Zdolność zapamiętywania i orientacja w czasie doznają od początku znacznego uszczerbku, i na to głównie chory się skarży. Z biegiem czasu afekt tępieje, napęd psychoruchowy słabnie, zainteresowania zacieśniają się- i nikną, mimo to poczucie choroby i pragnienie wyzdrowienia utrzymuje się długi czas z niesłabnącą siłą. Po paru latach, gdy proces rozwija się stopniowo, przepadają nabytki pamięciowe i coraz bardziej zanika zdolność przypominania. Tok myślenia powolnieje, także ruchy stają się gnuśne. Chorzy popadają w stan apatii i zobojętnienia, który Charcot porównał kiedyś z zapadaniem zwierząt w sen zimowy. Tępieje również ostrość zmysłów, smaku, powonienia i czucia, a słuch jest upośledzony więcej niż w połowie przypadków. Zespól psychoorganiczny razem z zaburzeniami cielesnymi cofa się nadzwyczaj łatwo pod wpływem leczenia przetworami tarczycy. Jeżeli jednak proces trwa dłużej, to nie udaje się już uzyskać zupełnego wyleczenia. Pozostają wówczas trwałe ubytki otępieniowe. Sprawa może się ciągnąć nawet kilka dziesiątków lat. Gdy tylko odstawi się przetwory tarczycy, następuje nawrót. Początek sprawy może przypadać na wiek dziecięcy w związku z nabytą     hipo- lub atyreozą. Z nawarstwień epigenetycznych wymienić trzeba na pierwszym miejscu paranoidalne halucynozy i majaczenia, rzadziej występują zespoły z kręgu cyklofrenicznego i inne. Nawarstwienia reaktywne nie należą do rzadkości. Po całkowitym operacyjnym usunięciu tarczycy, które dzisiaj się już nie zdarza, widywano często oprócz majaczenia, zamroczenia lub splątania zespół katatoniczno-kataleptyczny. [patrz też: , catering dietetyczny, stomatologia Kraków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Zaburzenia psychiczne związane z niedoczynnością tarczycy u dorosłych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół Laurence-Moon-Biedl- Bardet (który znacznie słuszniej powinien nosić nazwę zespołu Horinga, ponieważ badacz ten opisał go już w r. 1864) wiązano dawniej z niedoczynnością przedniego płata przysadki i zaliczano do typu otyłości Pechkranza-Babińskiego-Fróhlicha. Na zespół ten składają się następujące objawy: otyłość, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, wielopalczastość, opóźniony rozwój płciowy i zaburzenia psychiczne, które określa się w piśmiennictwie tylko jako niedorozwój umysłowy, chociaż dzieci te znamionuje ociężałość umysłowa, zwolnienie reakcji psychicznych, lękliwość, płaczliwość, nieufność i zmienność nastroju (Rybakowa i in. 1958). Niedorozwój nie przekracza zwykle poziomu głuptactwa. W różnicowaniu brać trzeba pod uwagę otyłość zwykłą (adipositas simplex), pojawiającą się zazwyczaj, między 9 a 10 r. ż. oraz zespół tłuszczowo-płciowy (dystrophia adiposo genitalis), gdzie nie ma zmian w siatkówce ani zmian rozwojowych kostnych, natomiast jest zahamowanie wzrostu i niedorozwój narządów płciowych. Zespół ten często przebiega bez niedorozwoju lub z nieznacznym. Napoleon miał mieć tego rodzaju cechy somatyczne, choć był genialny. Charakterologicznie chorzy ci odznaczają się przeważnie ociężałością, tępotą uczuciową i nikłym napędem psychoruchowym, ale zdarzają się i typy ożywionych, pogodnych żartownisiów, skłonnych do eretyzmu, zresztą przy dużej nieporadności życiowej. M. Bleuler (1954) wypowiada nowe zapatrywania na rzekomo przysadkowe pochodzenie otyłości włącznie z dystrophia adiposo-genitalis. Większość dzieci zaliczanych dawniej do tej grupy uważa on za neurologicznie i endokrynologicznie zdrowe. Chociaż przemiana spoczynkowa u otyłych wydaje się być obniżona, to jednak nie stwierdza się zmniejszenia produkcji ciepła lub zwiększenia przyswajania pokarmów. Otyłości nie uważa się za objaw niedoczynności tarczycy podobnie jak wychudzenie przy zaniku przedniego płata przysadki, posuwające się czasem aż do charłactwa z tępym życiem afektywnym i brakiem napędu psychoruchowego, wcale nie jest stałym zjawiskiem. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, Szkoła tańca Poznań, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries