Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Usadowienie sie pratków w kosciach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Usadowienie się prątków w kościach i sta- wach może wywołać gruźlicę kostno-stawową. W ten sam sposób może powstać gruźlica narządu wzroku, krtani, jelit, nerek, gruźlicze zapalenie opon mózgowych, błon surowiczych, zołzy w postaci obrzmienia węzłów szyjnych, pachowych, pachwinowych i in., gruźlicze zmiany w skórze, różne postaci gruźlicy krwiopochodnej płuc itd. Jest to okres uogólnienia gruźlicy. Sprawa w tym okresie toczy się przeważnie poza obrębem płuc, płuca bowiem w przeciwieństwie. do reszty ustroju zachowują jeszcze dostateczną od- porność, nabytą dzięki wysiewom, które w pierwszym okresie dotyczą przede wszystkim płuc. Przerzuty bywają czasami tak małe, że przebie- gają zupełnie niepostrzeżenie. Zwłaszcza dotyczy to małego krążenia. Zdaniem Redekera prawie każdy dorosły ma w płucach drobniutkie bli- zenki po wygojonym wysiewie krwiopochodnym, bardzo często niedo- strzegalne gołym okiem. Najczęściej są one usadowione w górnych czę- ściach płuc. Najprawdopodobniej do nich należy zaliczyć ogniska gruźlicze Simona, usadowione wysoko w szczytach płuc. Zbliża je do pierwotnej zmiany płucnej wielka skłonność do otorbiania się i wapnienla, natomiast odróżnia inna siedziba i brak zajęcia okolicznych węzłów chłonnych. Gruźlica drugorzędna dotyczy przeważnie wieku dziecięcego i szkolnego. Pod względem rozwoju sprawy chorobowej należy ona – tak jak gruźlica pierwszorzędna do gruźlicy typu dziecięcego, czyli do gruźlicy pierwotnej. Cechująca ją alergia drugorzędna zwana także “wy- siękową” (alergia exsudativa), często ulega u tej samej osoby waha- niom. Od tych wahań zależą częste zaostrzenia i przycichania choroby w tym okresie. Pomimo gwałtownych odczynów gruźlica drugorzędna odznacza się, jak i pierwszorzędna, wielką skłonnością do gojenia się zmian gruźliczych. W sprzyjających jednak wa- runkach, najczęściej w okresie dojrzewania płciowego oraz u dorosłych, może ona przechodzić w trzeci okres rozwojowy gruźlicy, nazwany przez Rankego “gruźlicą trzeciorzędną” (tuberculosis tertiaria). Może to nastąpić pod wpływem nowego zakażenia przez drogi oddechowe (za- każenie dodatkowe, superinfectio), albo drogą krwi z istniejącego w ustroju ogniska pierwotnego lub ogniska drugiego okresu gruźlicy (autoinfectio haematogenes), rozbudzonego przez zakażenie dodatkowe lub przez zewnętrzne bodźce nieswoiste, jak przeziębienie, zmęczenie, niedo- żywianie, urazy psychiczne, różne choroby, regularność u kobiet i inne czynniki osłabiające odporność ustroju. Okres trzeci gruźlicy może powstać także bezpośrednio z okresu pierwszego, jakby omijając drugi okres. Bywa to wtedy, gdy gruźlica drugorzędna przebiega zupełnie niepostrzeżenie, oraz wtedy, gdy w okre- sie pierwotnego zespołu wytworzy się. w ustroju tak silna odporność, Że przy ponownym zakażeniu uogólnienie się sprawy nie nastąpi, nato- miast gruźlica zostanie zlokalizowana w jednym narządzie, najczęściej w płucu. [przypisy: , dentysta Kraków, surówki bawełniane, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Usadowienie sie pratków w kosciach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OGÓLNA ANATOMIA PATOLOGICZNA GRUŹLICY PŁUC Zmiany anatomiczne w gruźlicy zależą od zdolności odczynowej ustroju zjadliwości oraz liczby prątków gruźlicy. Pierwotną zmianą, którą wy- wołują prątki, w miejscu wtargnięcia do płuc, nie jest, jak sądzono dawniej, zmiana wytwórcza w postaci odczynu gruzełkowego (tuber- culum), lecz przede wszystkim zmiana zapalna, mianowicie swoiste zapalenie wysiękowe w postaci małych wysepek lub rozleglej- szych ognisk zapalenia surowiczego, ropnego, włóknikowego, mieszanego lub złuszczającego. Zapalenie zajmuje poszczególne zraziki lub nawet cały płat płucny i toczy się głównie w pęcherzykach płucnych (gruźlicze zapalenie płuc pęcherzykowe oraz w oskrzelkach (bronchiolitis tuberculosa). Odczyn wysiękowy może być mały przestrzennie i bardzo słaby, tak że zacisza go czasem nastę- powa sprawa wytwórcza i wtedy odnosi się wrażenie, że ma się przed sobą od razu odczyn wytwórczy. Zapalenie gruźlicze różni się od innych zapaleń płuc obecnością wysięku prątków gruźlicy oraz skłonnością do serowacenia (caseificatio) środkowej części wysięku z następowym doszczętnym zniszczeniem ściany pęche- rzyka płucnego i oskrzelka. Los zapalenia gruźliczego płuc może być różny. Czasami rozchodzi się ono bez śladu (reeoiutio ccmpleta), częściej jednak ognisko zapalne w środku serowacieje, na obwodzie zaś włóknieje (fibrosis). Sprawy ne- krobiotyczne, które wiodą do serowacenia, mogą równocześnie wywo- ływać rozmiękanie mas serowatych t powstanie ropy gruźliczej. W innych przypadkach ognisko gruźlicze ulega całkowitemu zwłók- nieniu, tak iż powstaje stwardnienie płuc. Masy serowate w dalszym toku sprawy mogą rozpuszczać się i wsysać albo po rozmięknieniu przebijać się do .oskrzela, pozostawiając jamę (caverna). Mogą one także po wessaniu płynnej części gęstnieć, przerastać lub obrastać włókniejącą potem tkanką łączną i ulegać otor- bieniu a nawet zwapnieniu (caLcificatio). Gruzełek (tubercuLum) będący najczęściej wtórnym następstwem ogniska wysiękowego, jest pod względem histo- logicznym tworem prawie swoistym dla gruźlicy. Gruzełki wytwarzają się zawsze W tkance śródmiąższowej narządów, zatem w płucach w ich zrębie, w ścianach pęcherzyków płucnych i oskrzeli, w węzłach chłonnych okołooskrzelowych i na opłucnej, natomiast nigdy nie powstają w na- błonku pęcherzyków płucnych ani w świetle cew gruczołów. Odróżnia się gruzełki typowe i atypowe. Są one tworami drobnowi- dowymi. [przypisy: , Balsam Johnson, depilacja laserowa Łódź, surówki bawełniane ]

Comments Off

« Previous Entries