Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Gruźlica kostno-stawowa.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Usadowienie się prątków w kościach i stawach może wywołać gruźlicę kostno-stawową. W ten sam sposób może powstać gruźlica narządu wzroku, krtani, jelit, nerek, gruźlicze zapalenie opon mózgowych, błon surowiczych, zołzy w postaci obrzmienia węzłów szyjnych, pachowych, pachwinowych i in., gruźlicze zmiany w skórze, różne postaci gruźlicy krwiopochodnej płuc itd. Jest to okres uogólnienia gruźlicy. Sprawa w tym okresie toczy się przeważnie poza obrębem płuc, płuca bowiem w przeciwieństwie do reszty ustroju zachowują jeszcze dostateczną odporność, nabytą dzięki wysiewom, które w pierwszym okresie dotyczą przede wszystkim płuc. Przerzuty bywają czasami tak małe, że przebiegają zupełnie niepostrzeżenie. Zwłaszcza dotyczy to małego krążenia. Zdaniem Redekera prawie każdy dorosły ma w płucach drobniutkie blizenki po wygojonym wysiewie krwiopochodnym, bardzo często niedostrzegalne gołym okiem. Najczęściej są one usadowione w górnych częściach płuc. Najprawdopodobniej do nich należy zaliczyć ogniska gruźlicze Simona, usadowione wysoko w szczytach płuc. Zbliża je do pierwotnej zmiany płucnej wielka skłonność do otorbiania się i wapnienia, natomiast odróżnia inna siedziba i brak zajęcia okolicznych węzłów chłonnych. Gruźlica drugorzędna dotyczy przeważnie wieku dziecięcego i szkolnego. Pod względem rozwoju sprawy chorobowej należy ona – tak jak gruźlica pierwszorzędna do gruźlicy typu dziecięcego, czyli do gruźlicy pierwotnej. Cechująca ją alergia drugorzędna zwana także “wysiękową” (alergia exsudativa), często ulega u tej samej osoby wahaniom. Od tych wahań zależą częste zaostrzenia i przycichania choroby w tym okresie. Pomimo gwałtownych odczynów gruźlica drugorzędna odznacza się, jak i pierwszorzędna, wielką skłonnością do gojenia się zmian gruźliczych. W sprzyjających jednak warunkach, najczęściej w okresie dojrzewania płciowego oraz u dorosłych, może ona przechodzić w trzeci okres rozwojowy gruźlicy, nazwany przez Rankego “gruźlicą trzeciorzędną” (tuberculosis tertiaria). Może to nastąpić pod wpływem nowego zakażenia przez drogi oddechowe (zakażenie dodatkowe, superinfectio), albo drogą krwi z istniejącego w ustroju ogniska pierwotnego lub ogniska drugiego okresu gruźlicy (autoinfectio haematogenes), rozbudzonego przez zakażenie dodatkowe lub przez zewnętrzne bodźce nieswoiste, jak przeziębienie, zmęczenie, niedożywianie, urazy psychiczne, różne choroby, regularność u kobiet i inne czynniki osłabiające odporność ustroju. Okres trzeci gruźlicy może powstać także bezpośrednio z okresu pierwszego, jakby omijając drugi okres. Bywa to wtedy, gdy gruźlica drugorzędna przebiega zupełnie niepostrzeżenie, oraz wtedy, gdy w okresie pierwotnego zespołu wytworzy się w ustroju tak silna odporność, że przy ponownym zakażeniu uogólnienie się sprawy nie nastąpi, natomiast gruźlica zostanie zlokalizowana w jednym narządzie, najczęściej w płucu. [przypisy: , dentysta Kraków, surówki bawełniane, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Gruźlica kostno-stawowa.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OGÓLNA ANATOMIA PATOLOGICZNA GRUŹLICY PŁUC. Zmiany anatomiczne w gruźlicy zależą od zdolności odczynowej ustroju zjadliwości oraz liczby prątków gruźlicy. Pierwotną zmianą, którą wywołują prątki, w miejscu wtargnięcia do płuc, nie jest, jak sądzono dawniej, zmiana wytwórcza w postaci odczynu gruzełkowego (tuberculum), lecz przede wszystkim zmiana zapalna, mianowicie swoiste zapalenie wysiękowe w postaci małych wysepek lub rozleglejszych ognisk zapalenia surowiczego, ropnego, włóknikowego, mieszanego lub złuszczającego. Zapalenie zajmuje poszczególne zraziki lub nawet cały płat płucny i toczy się głównie w pęcherzykach płucnych (gruźlicze zapalenie płuc pęcherzykowe oraz w oskrzelkach (bronchiolitis tuberculosa). Odczyn wysiękowy może być mały przestrzennie i bardzo słaby, tak że zacisza go czasem następowa sprawa wytwórcza i wtedy odnosi się wrażenie, że ma się przed sobą od razu odczyn wytwórczy. Zapalenie gruźlicze różni się od innych zapaleń płuc obecnością wysięku prątków gruźlicy oraz skłonnością do serowacenia (caseificatio) środkowej części wysięku z następowym doszczętnym zniszczeniem ściany pęcherzyka płucnego i oskrzelka. Los zapalenia gruźliczego płuc może być różny. Czasami rozchodzi się ono bez śladu (reeoiutio ccmpleta), częściej jednak ognisko zapalne w środku serowacieje, na obwodzie zaś włóknieje (fibrosis). Sprawy nekrobiotyczne, które wiodą do serowacenia, mogą równocześnie wywoływać rozmiękanie mas serowatych i powstanie ropy gruźliczej. W innych przypadkach ognisko gruźlicze ulega całkowitemu zwłóknieniu, tak iż powstaje stwardnienie płuc. Masy serowate w dalszym toku sprawy mogą rozpuszczać się i wsysać albo po rozmięknieniu przebijać się do oskrzela, pozostawiając jamę (caverna). Mogą one także po wessaniu płynnej części gęstnieć, przerastać lub obrastać włókniejącą potem tkanką łączną i ulegać otorbieniu a nawet zwapnieniu (calcificatio). Gruzełek (tuberculum) będący najczęściej wtórnym następstwem ogniska wysiękowego, jest pod względem histologicznym tworem prawie swoistym dla gruźlicy. Gruzełki wytwarzają się zawsze w tkance śródmiąższowej narządów, zatem w płucach w ich zrębie, w ścianach pęcherzyków płucnych i oskrzeli, w węzłach chłonnych okołooskrzelowych i na opłucnej, natomiast nigdy nie powstają w nabłonku pęcherzyków płucnych ani w świetle cew gruczołów. Odróżnia się gruzełki typowe i atypowe. Są one tworami drobnowidowymi. [przypisy: , Balsam Johnson, depilacja laserowa Łódź, surówki bawełniane ]

Comments Off

« Previous Entries