Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE. Na żadnym odcinku nie ujawnia się jaskrawiej ścisły związek psychiatrii z ogólną medycyną jak właśnie tutaj, gdzie rozważamy wpływ na życie psychiczne schorzeń narządów wewnętrznych, chorób ogólnych, zaburzeń wewnątrzwydzielniczych i samozatruć. Wszystkie te sprawy wywołują albo bezpośrednio zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, czego wynikiem są trwałe objawy o cechach zespołu psychoorganicznego, albo pośrednio na drodze etio-epigenezy, służąc za podłoże nawarstwionych zespołów czynnościowych. Sprawy te niejednokrotnie zachodzą na siebie i przeplatają się, tworząc mieszane obrazy kliniczne. Trzeba mieć czasem dużo wprawy diagnostycznej, aby porozdzielać według przynależności etiologicznej składniki poszczególnych warstw. Omawiane sprawy podzielić można na następujące działy. CHOROBY NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH. Choroby serca prowadzą często, zwłaszcza u osób starzejących się, do zmiany usposobienia. U ludzi tych wytwarza się pewien egotyzm, pochodzący z nieustającej troski o stan zdrowia i obawy przed grożącymi niebezpieczeństwami. Płynie stąd pewna zgorzkniałość, drażliwość, mizantropia i lękliwość. Niepokój chorych może dochodzić do głosu w marzeniach sennych pełnych meczącego leku. Na tle zaburzeń krążenia dochodzi czasem do psychoz, najczęściej typu majaczeniowego, w których lęk przed nagłą śmiercią, lęk o charakterze prekordialnym, wyciska piętno w obrazie klinicznym. Stany te często towarzyszą wadom serca w okresie niewyrównania. Także w zespołach maniakalnych i w melancholii nastrój chorych bywa w szczególny sposób podbarwiony lękowo. Zdarzające się, zresztą rzadko, zespoły amentywne dobijają zazwyczaj chorych, stawiając układowi krążeniowemu wskutek niepokoju psychoruchowego zbyt wielkie wymagania. [podobne: , deratyzacja warszawa, stomatolog Warszawa, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Układ wewnątrzwydzielniczy stanowi zawiłą całość, której składowe są w stosunkach przeciwstawności lub współdziałania między sobą i między elementami nerwowymi. Jakiekolwiek rakł6cenie czynności jednej ze składowych ilościowe lub jakościowe, musi pociągnąć za sobą aparat samoregulujący, który dąży do wyrównania powstałej nierównowagi. Te urządzenia samoregulacyjne są jednak ślepe i czasem więcej szkody przynoszą niż pożytku. Układ nerwowy wychodzi najczęściej źle na tych zaburzeniach i na przeciwdziałających im procesach wyrównawczych. Istotną wagę, jak zobaczymy, ma czas powstania zaburzeń wewnątrzwydzielniczych: im wcześniej tym gorzej. Chociaż zaburzenia wewnątrzwydzielnicze są zawsze ostatecznie wielogruczołowe, to jednak jeden gruczoł można najczęściej uznać za ponoszący najbardziej pierwotną winę. Nadczynność tarczycy przebiega z objawami nierównowagi życia afektywnego, wyrażającymi się dużą pobudliwością, wewnętrznym niepokojem, porywczością, utrudnieniem w skupieniu uwagi, która jest zbyt przerzutna, tak że praca umysłowa wskutek nadmiernego pośpiechu traci na głębi. W cięższych stanach widuje się nadwrażliwość na hałasy i inne bodźce zewnętrzne, chwiejność afektywną, zmienność nastroju, drażliwość, popędliwość. Obraz kliniczny może się nie różnić od neurastenii, podbarwionej niekiedy hipomaniakalnie, rzadziej depresyjnie. Na podłożu tym często występują zespoły reaktywne, najczęściej typu histerycznego. Z zespołów z kręgu cyklofrenicznego częściej widuje się manię aniżeli depresję. Obraz kliniczny zawiera wówczas pierwiastki podłoża organicznego i zespołu czynnościowego. W ciężkich, pod względem rokowniczym zwykle bardzo niepomyślnych przypadkach, pojawiają się zespoły: majaczeniowy, rzadziej splątaniowy, najrzadziej katatoniczno-hiperkinetyczny. Ten ostatni może występować jako mieszany zespół katatoniczno-maniakalny. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzieliśmy przemijający zespół paranoidalny, którego wystąpienie przypisywano częściowo metylotiouracylowi. Zespół maniakalny bywa czasem bardzo uporczywy i utrzymuje się nadal po sprowadzeniu przemiany spoczynkowej do poziomu prawidłowego. Także zespół neurasteniczno-histeryczny może się utrzymywać uporczywie po opanowaniu sprawy podstawowej. [hasła pokrewne: , filtry do wody, kurs sep, stomatolog Warszawa ]

Comments Off