Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych zwłaszcza przy rakach przewodu pokarmowego, prowadzi najczęściej do majaczenia. Czynnikiem trującym bywają wytwory rozpadu guza, chociaż i samo wyniszczenie trzeba brać pod uwagę. Majaczenie występuje czasem dopiero po zabiegu operacyjnym. Czasem widuje się i stany pomroczne, inne natomiast psychozy znacznie rzadziej. Stan odwodnienia ustroju bywa często przyczyną psychoz, zwłaszcza typu majaczeniowego. Zdarzające się w przebiegu różnych ciężkich chorób ogólnych, również w stanach pooperacyjnych przy niedostatecznej opiece pielęgniarskiej, stany majaczeniowe przypisać należy częstokroć wyłącznie lub w dużej mierze odwodnieniu. Opisywane przez zbłąkanych na pustyni podróżników zjawisko fata morgana zdaje się być właśnie takim delirium, wywołanym niedoborem wody w ustroju. Tak jak u głodujących, tak i u spragnionych treść omamów wzrokowych spełnia katatymicznie najgłębsze życzenie zaspokojenia pragnienia: nieszczęśliwcy widzą tuż, tuż oazę z bujną roślinnością, źródła, rzeki. Fakt, że i drudzy podróżni przeżywają te same omamowe wizje nie przeciwstawia się rozpoznawaniu delirium, tłumaczy się to bowiem sugestywnością delirantów. Co prawda, fizycy usiłują wytłumaczyć zjawisko tata morgana szczególnymi prawami optyki, jednakże wyjaśnienia te nie są przekonywające. ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE. Głównie dzięki badaniom M. Bleulera (1954) i jego szkoły rozszerzyły się znacznie nasze wiadomości o zaburzeniach psychicznych pochodzenia wewnątrzwydzielniczego. Autor ten stworzył pojęcie psychiatrii endokrynologicznej. Zaburzenia psychiczne na tym tle da się sprowadzić do zespołu, któremu badacz ten nadał nazwę zespołu psychoendokrynologicznego (endokrines Psychosyndrom). Można by również mówić o objawach psychicznych zespołu dokrewnego albo o zespole zaburzeń psychicznych wewnątrzwydzielniczych. Na zespół ten składają się trzy grupy objawów: zaburzenia nastroju, napędu psychicznego oraz poszczególnych popędów. Rzecz prosta, rozpoznawczo istotne są objawy somatyczne i wyniki badań pomocniczych. Z badań endokrynologicznych wiadomo, że trudno mówić o wypadnięciu czy niedoborze albo nadmiarze jednego hormonu. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, sklep kolagen, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nieprawidłowe objawy osłuchowe w chorym szczycie pojawiają się w tych przypadkach dopiero wtedy, gdy oddychanie chorą połową klatki piersiowej staje się w miarę wchłaniania się wysięku swobodniejsze. Zależnie od charakteru zmian gruźlica może przebiegać zupełnie bez rzężeń, objawiając się tylko zmianami szmerów oddechowych. Rzężenia mogą być suche lub wilgotne (drobnobańkowe, średniobańkowe i grubobańkowe, przelewanie), niedźwięczne, dźwięczne lub metaliczne. Mogą być słyszalne trzeszczenia dźwięczne lub niedźwięczne. Rzadziej słyszy się szmer przetoki płucnej, szmer pluskający i szmery odsercowe. U chorych na gruźlicę płuc, dotkniętych dużą rozedmą płuc, liczne rzężenia wiodą czasami do mylnego rozpoznania przewlekłego nieżytu oskrzeli towarzyszącego rozedmie i zapoznania gruźlicy wskutek bowiem dużej rozedmy przytłumienia odgłosu opukowego może nie być. Rzężenia w okolicy szczytów płuc muszą w tych przypadkach nasuwa się na myśl, prócz rozedmy płuc jeszcze i gruźlicę, rzężenia bowiem, tak częste w rozedmie płuc, słyszy się głównie w dolnych płatach płuc. Rzężenia, nawet szczytowe, nie zawsze świadczą o czynnym okresie gruźlicy płuc. Niekiedy po zupełnym wyleczeniu gruźlicy słyszy się w szczycie płuc latami świsty wskutek zwężenia oskrzela, wywołanego zbliznowaceniem tkanki płucnej. W innych przypadkach rzężenia wilgotne zależą od nieżytu w odcinku oskrzela, załamanym wskutek zapadania się (retractio) płuca przy wyleczeniu gruźlicy. U chorych na gruźlicę płuc często się słyszy tarcie opłucne zależne od częstego w gruźlicy płuc suchego zapalenia opłucnej. Ten objaw ma doniosłe znaczenie, zwłaszcza gdy słyszy się go w okolicy szczytów płuc po obu stronach, a także na całej połowie klatki piersiowej lub na znacznej przestrzeni obu jej połów. W szczytach wskutek małej ich rozszerzalności tarcie opłucne słyszy się stosunkowo rzadko, chociaż zapalenie szczytowe opłucnej zdarza się w gruźlicy płuc bardzo często. [podobne: , sklep kolagen, fizjoterapia, odżywki do rzęs ]

Comments Off