Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Do wykrywania pogotowia tezyczkowego sluzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do wykrywania pogotowia tężyczkowego służy p róba Tourniqueta von Bonsdorffa. Na słabszym (lewym) ramieniu chorego, jak najbardziej proksymalnie, zaciska się mankiet aparatu ciśnieniowego przekraczając o 20-30 mm Hg ciśnienie skurczowe. Do 3 minut czeka się na dodatni objaw Trousseau. Jeżeli nie wystąpi, zdejmuje się mankiet i poleca choremu głęboko oddychać: 30 wdechów w ciągu 1 minuty, przy czym chory winien możliwie naj dokładniej wydychać powietrze. Wynik dodatni próby polega na wgięciu ku dłoni kciuka i ustawieniu pozostałych palców na wzór ręki położnika. Prostą tę próbę może wykonać każdy praktyk. Wykryje on nie bez zdumienia “kryp- totetanię” (tetania latens) w przypadkach nieokreślonych dolegliwości brzusz- nych, ogólnej nerwowości, hipochondrycznych parestezji, bólów głowy, uczu- cia “gniotu” (oppressio), rzekomej stenokardii, uczuć nudności i znużenia i in- nych neurowegetatywnych skarg. Nie zwraca się zwykle uwagi na skargi tych chorych na kurcze w łydkach lub sztywnienie palców lub warg. W przypadkach tych jakże łatwo rozpoznaje się histerię lub agrawację, albo jeszcze gorzej, podejmuje się zabiegi operacyjne. Znany jest przypadek młodej kobiety, u któ- rej wykonano trzykrotnie laparotomię, szukając przyczyny jej dolegliwości w żo- łądku, woreczku żółciowym i wyrostku robaczkowym, zanim wykryto, że przy- czyną jej skarg była tężyczka. Tężyczka o ciężkim przebiegu, np. po operacyjnym usunięciu gruczołów przytarczycznych, przejawia się drgawkami padaczkowymi i silnym zwężeniem pola świadomości wśród lęku i podniecenia psychoruchowego. Stan ten prze- chodzi albo w splątanie, kończące się śmiercią wśród gwałtownego wyłado- wania afektywnego, albo w stan zahamowania z osłupieniem kataleptycznym i rychłym upadkiem sil. Inny jest przebieg tężyczki przewlekłej. Tutaj na- warstwienia histeryczne bywają zjawiskiem częstym. Niektórzy chorzy za po- mocą hiperwentylacji wywołują kurcze tężyczkowe, tak że czasem trudno prze- ciągnąć ostrą granicę między właściwym napadem a agrawacją . Zaburzenia przysadki mózgowej w przypadkach, gdy zwięk- szają SIę rozmiary gruczołu, kojarzą się z objawami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Akr o m e g a l i c y bywają z zasady ociężali, powolni, po- sępni, skryci, czasem bardzo drażliwi. Ich inteligencja bywa na prawidłowym poziomie (Blickenstorfer, 1951). Niemało trudności rozpoznawczo-różnicowych sprawiają różne przypadki otyłości udzieci. [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, olej lniany, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Do wykrywania pogotowia tezyczkowego sluzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Często spotyka się przypadki zaostrzenia się w okresie połogu przewlekłej schizofrenii. Czasem schizofrenia może się w tym okresie rozpocząć. N a ogół jednak widywane w czasie połogu zespoły z kręgu schizofrenicznego, najczęściej katatonia i paranoid, rzadziej hebefrenia, prze- biegają łagodnie i przemijają łatwo nawet bez leczenia. Z zespołów kręgu cy- klofrenicznego częściej spotykamy melancholię z silnym lękiem niż manię. Stany maniakalne przebiegają zwykle z silnym podnieceniem psychoruchowym, a czasem z przyćmionym sensorium. W przypadkach zakażenia połogowego występują nierzadko zespoły. majaczeniowy i splątaniowy, czasem jako zespół mieszany. Widuje się też czasem mieszane obrazy kliniczne amentywno-kata- toniczne, rzadziej czysty zespół kataleptyczny lub parafreniczny. Za septycz- nym tłem większości tych psychoz przemawia fakt, że stały się one obecnie, dzięki polepszeniu warunków higieniczno-zapobiegawczych porodu, znacz- nie rzadsze. Zwłaszcza przypadki amencji stały się już; dzisiaj rzadkością. Na- tomiast zespoły reaktywne, zwłaszcza histerie, spotyka się często w czasie ciąży, jak i w przebiegu połogu. Laktacja. Z wszelką pewnością można powiedzieć, że nie istnieją tzw. psychozy laktacyjne, o których dawniej dużo pisano. Psychozy z kręgu schizo- frenicznego i cyklofrenicznego zwykły częściej występować na początku niż w końcu okresu karmienia. Natomiast widuje się czasem zespół majaczeniowy o typie deli1ium febrile jg.ko powikłanie ropnego zapalenia sutka. [więcej w: , olejek cbd, kosmetyki organiczne, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries