Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Próba Tourniqueta von Bonsdorffa.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do wykrywania pogotowia tężyczkowego służy próba Tourniqueta von Bonsdorffa. Na słabszym (lewym) ramieniu chorego, jak najbardziej proksymalnie, zaciska się mankiet aparatu ciśnieniowego przekraczając o 20-30 mm Hg ciśnienie skurczowe. Do 3 minut czeka się na dodatni objaw Trousseau. Jeżeli nie wystąpi, zdejmuje się mankiet i poleca choremu głęboko oddychać: 30 wdechów w ciągu 1 minuty, przy czym chory winien możliwie najdokładniej wydychać powietrze. Wynik dodatni próby polega na wgięciu ku dłoni kciuka i ustawieniu pozostałych palców na wzór ręki położnika. Prostą tę próbę może wykonać każdy praktyk. Wykryje on nie bez zdumienia “kryptotetanię” (tetania latens) w przypadkach nieokreślonych dolegliwości brzusznych, ogólnej nerwowości, hipochondrycznych parestezji, bólów głowy, uczucia “gniotu” (oppressio), rzekomej stenokardii, uczuć nudności i znużenia i innych neurowegetatywnych skarg. Nie zwraca się zwykle uwagi na skargi tych chorych na kurcze w łydkach lub sztywnienie palców lub warg. W przypadkach tych jakże łatwo rozpoznaje się histerię lub agrawację, albo jeszcze gorzej, podejmuje się zabiegi operacyjne. Znany jest przypadek młodej kobiety, u której wykonano trzykrotnie laparotomię, szukając przyczyny jej dolegliwości w żołądku, woreczku żółciowym i wyrostku robaczkowym, zanim wykryto, że przyczyną jej skarg była tężyczka. Tężyczka o ciężkim przebiegu, np. po operacyjnym usunięciu gruczołów przytarczycznych, przejawia się drgawkami padaczkowymi i silnym zwężeniem pola świadomości wśród lęku i podniecenia psychoruchowego. Stan ten przechodzi albo w splątanie, kończące się śmiercią wśród gwałtownego wyładowania afektywnego, albo w stan zahamowania z osłupieniem kataleptycznym i rychłym upadkiem sil. Inny jest przebieg tężyczki przewlekłej. Tutaj nawarstwienia histeryczne bywają zjawiskiem częstym. Niektórzy chorzy za pomocą hiperwentylacji wywołują kurcze tężyczkowe, tak że czasem trudno przeciągnąć ostrą granicę między właściwym napadem a agrawacją . Zaburzenia przysadki mózgowej w przypadkach, gdy zwiększają się rozmiary gruczołu, kojarzą się z objawami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Akromegalicy bywają z zasady ociężali, powolni, posępni, skryci, czasem bardzo drażliwi. Ich inteligencja bywa na prawidłowym poziomie (Blickenstorfer, 1951). Niemało trudności rozpoznawczo-różnicowych sprawiają różne przypadki otyłości u dzieci. [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, olej lniany, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Próba Tourniqueta von Bonsdorffa.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Często spotyka się przypadki zaostrzenia się w okresie połogu przewlekłej schizofrenii. Czasem schizofrenia może się w tym okresie rozpocząć.  Na ogół jednak widywane w czasie połogu zespoły z kręgu schizofrenicznego, najczęściej katatonia i paranoid, rzadziej hebefrenia, przebiegają łagodnie i przemijają łatwo nawet bez leczenia. Z zespołów kręgu cyklofrenicznego częściej spotykamy melancholię z silnym lękiem niż manię. Stany maniakalne przebiegają zwykle z silnym podnieceniem psychoruchowym, a czasem z przyćmionym sensorium. W przypadkach zakażenia połogowego występują nierzadko zespoły: majaczeniowy i splątaniowy, czasem jako zespół mieszany. Widuje się też czasem mieszane obrazy kliniczne amentywno-katatoniczne, rzadziej czysty zespół kataleptyczny lub parafreniczny. Za septycznym tłem większości tych psychoz przemawia fakt, że stały się one obecnie, dzięki polepszeniu warunków higieniczno-zapobiegawczych porodu, znacznie rzadsze. Zwłaszcza przypadki amencji stały się już; dzisiaj rzadkością. Natomiast zespoły reaktywne, zwłaszcza histerie, spotyka się często w czasie ciąży, jak i w przebiegu połogu. Laktacja. Z wszelką pewnością można powiedzieć, że nie istnieją tzw. psychozy laktacyjne, o których dawniej dużo pisano. Psychozy z kręgu schizofrenicznego i cyklofrenicznego zwykły częściej występować na początku niż w końcu okresu karmienia. Natomiast widuje się czasem zespół majaczeniowy o typie delirium febrile jako powikłanie ropnego zapalenia sutka. [więcej w: , olejek cbd, kosmetyki organiczne, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries