Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przedawkowanie witamin.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku zwróciliśmy uwagę (Dolmierski, 1965) na zaburzenia psychiczne, które występują u niemowlęcia w razie przedawkowania witaminy “D”. Zwykle pierwsze objawy przypominają neurastenię: dziecko traci naturalną ruchliwość, przestaje się interesować otoczeniem, staje się apatyczne i spowolniałe, nie ma ochoty do zabawy, następuje zanik łaknienia i bardzo znamienna uporczywa bezsenność. Po kilku dniach dołącza się wybitna nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, tak że nawet nieznaczne dotknięcie powoduje reakcję bólową. Objawy te nasilają się i może dojść do zahamowania psychoruchowego aż do osłupienia. W okresie tym często występują objawy kataleptyczne. Bywa też wzmożenie napędu psychoruchowego z niepokojem i lękiem. Objawy te nasilają się znacznie nocną porą. Jeżeli lekarz nie spostrzeże się w porę, może opisany stan pogłębiać dalszymi wstrzykiwaniami witaminy “D”. Pediatra orientujący się w diagnostyce psychiatrycznej zwróci uwagę na fakt, że zaburzenia psychiczne pojawiają się znacznie wcześniej niż typowe objawy somatyczne. W obserwowanych przez nas przypadkach wszystkie te groźne objawy okazały się odwracalne, a przeprowadzone po kilku latach badania katamnestyczne nie wykazały w sferze psychicznej trwałych ubytków. Tak pomyślnie jednak sprawa się chyba nie kończy, jeżeli lekarz w porę nie zaniecha dalszego wstrzykiwania witaminy “D”.  Dotyczy to przypadku szczególnie ciężkiego. Pojawia się wówczas znamienny visus dziecka. Pelagra i inne witaminozy prowadzą do zaburzeń psychicznych, niedostatecznie jeszcze zbadanych. Zwłaszcza następstwa psychiatryczne przewlekłych awitaminoz czekają na szczegółowe kliniczne opracowanie. Pelagrę przypisuje się niedoborowi amidu kwasu nikotynowego, który uznaje się za witaminę oraz kwasu nikotynowego, który jest prowitaminą. Ciała te stanowią tzw. witaminę PP, której brak prowadzi między innymi do zaburzeń w zakresie układu nerwowego. Zaburzenia te można leczyć drożdżami, które zawierają witaminę PP. Opisy psychoz “pelagrycznych” budzą często wątpliwości, czy aby istotnie autorzy tych doniesień udowodnili związek przyczynowy zaburzeń z awitaminozą. Poza stanami neurasteniczno-histerycznymi opisywano psychozy o typie majaczenia, rzadziej splątania, również zespół parafreniczny przypominający omamicę alkoholową. Psychozy te przebiegają zazwyczaj z silnym podnieceniem psychoruchowym i dążnościami samobójczymi. Zdarzają się też zamroczenia o szczególnie ciężkim przebiegu. Wczesne zastosowanie odpowiednich witamin usuwa zaburzenia psychiczne. Rokowanie jest niepomyślne, jeżeli w przebiegu majaczenia lub po jego ustąpieniu stwierdzi się zespół Korsakowa, świadczy on bowiem o organicznym uszkodzeniu tkanki mózgowej. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, olejowanie włosów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przedawkowanie witamin.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alergia może być tak znaczna, że śródskórne odczyny tuberkulinowe uzyskuje się nawet z rozcieńczeniem tuberkuliny 1 : 100.000, a uodpornienie swoiste może być tak wysokie, jakiego w późniejszym okresie gruźlicy ustrój w ogóle nie osiąga. Teraz dopiero następuje masowa niszczenie prątków, częściowo zaś ich uszkodzenie i powstaniem postaci ziarnistych, mało kwasoodpornych, nazwanych przez Leuikowicza tuberkulokokoidami. Wyzwalający się przy niszczeniu prątków jad śródkomórkowy (endotoxinum) wywołuje silne hiperergiczne zapalenie okołoogniskowe tkanek, uczulonych na jad, przechodzące w zmianę wytwórczą otorbiającą się. W serze gruźliczym tej zmiany mogą latami pozostawać zjadliwe prątki, które nie weszły w styczność bezpośrednią z tkankami. Po osiągnięciu wysokiego poziomu odporność swoista stopniowo zaczyna się obniżać, czasami nawet już w krótkim czasie, tak iż dodatni odczyn tuberkulinowy śródskórny uzyskuje się dopiero od rozcieńczenia 1 : 10.000 i mniejszych. Najdłużej utrzymuje się miejscowa odporność płuc, gdyż w okresie pierwotnej posocznicy gruźliczej one są głównie zasiane prątkami. Miejscowa odporność innych tkanek wraz z odpornością ogólną obniża się szybciej i nierównomiernie ze spadkiem ogólnej odporności do poziomu nieznacznie podgranicznego, prątki mogą z ognisk gruźliczych dostawać się do krwi i wywoływać ponownie posocznicę gruźliczą, zwaną przez Lewkowicza posocznicą gruźliczą początkową. Pociąga ona za sobą za każdym razem szybki wzrost odporności do wartości nadgranicznej, lecz coraz mniejszy, i prócz tego powstanie ognisk gruźliczych w miejscach mniej odpornych. Taki, sam skutek może być wywołany przez ponowne zakażenie prątkami gruźlicy z zewnątrz. W ten sposób powstają na tle posocznic gruźliczych, popoczątkowych zmiany, które Ranke zalicza do okresu wtórnego, gruźlicy. Gdy wreszcie odporność w jakimkolwiek narządzie wygaśnie całkowicie, posocznica początkowa może wywołać odosobnioną gruźlicę narządową, cechującą trzeciorzędny okres gruźlicy w ujęciu Rankego. Najczęściej jest to odosobniona gruźlica płuc. Jednocześnie wzmaga się także, wprawdzie nieznacznie, ogólna odporność. Uniemożliwia to tworzenie się przerzutów drogą krwi, co Ranke uważa za znamienne dla gruźlicy trzeciorzędnej. W samych płucach sprawa gruźlicza szerzy się na drodze oskrzelowej oraz przez ciągłość, gdyż zawarte w serze gruźliczym prątki: działając na otaczające tkanki swymi jadami znacznie obniżają ich żywotność i przez to przygotowują teren do dalszej ekspansji. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, psycholog Kraków, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries