Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Duszność w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W późniejszym okresie gruźlicy płuc duszność bywa nieraz napadowa, łącząc się z napadami silnego kaszlu. Duszność w gruźlicy płuc może zależeć także od częściowego upośledzenia zdolności wiązania tlenu przez hemoglobinę, zależnie od jej uszkodzenia przez jady i prątki gruźlicy (Ludwik Ptaszek). Nagła duszność towarzyszy wytwarzaniu się samorodnej odmy opłucnej.
Krwotoki płucne. Bóle w klatce piersiowej należą do częstych i nieraz wczesnych objawów gruźlicy płuc, gruźlica może jednak przebiegać i bez bólów. Siedziba bólów, ich charakter, siła i czas trwania bywają różne. Najczęściej chorzy uskarżają się na bóle w plecach lub górnej części klatki piersiowej. Są to bóle głuche albo, co bywa bardzo często, kłujące. Najczęściej bóle są przemijające, krótkotrwałe. Przyczyna bólów bywa różna. Gwałtowne bóle towarzyszą powstaniu samorodnej odmy opłucnej, kłujące – najczęściej dołączeniu się zapalenia opłucnej, zwłaszcza przeponowej, głuche, niekiedy ostre – nerwobólom międzyżebrowym. Bóle mogą zależeć także od nadrywania się mięśni podczas wysiłków kaszlowych. Chorzy odczuwają te bóle najczęściej w miejscu przyczepu mięśni brzusznych. Unieruchomienie dolnej części klatki piersiowej opaską łagodzi bóle tego pochodzenia. Chrypka i osłabienie głosu może być jednym z wczesnych objawów gruźlicy płuc, pomimo że wziernikowanie krtani nie wykrywa jeszcze żadnych zmian anatomiczno-patologicznych. Jest to wtedy zaburzenie czynnościowe, towarzyszące zwykle ogólnemu osłabieniu. Najczęściej tę skargę słyszy się od osób, które muszą dużo mówić (nauczyciele, śpiewacy zawodowi itd.). W późniejszym okresie przyczyną chrypki bywa nieraz nieżyt krtani powstający wskutek ustawicznego jej drażnienia plwociną, gruźlica krtani lub porażenie mięśni zwieraczy głośni. W późnych okresach choroby zdarza się nieraz zachłystywanie się chorych podczas jedzenia pokarmem dostającym się do krtani wskutek niedowładu nadgłośni, wywołanego najczęściej zwyrodnieniem jej mięśni. Krwioplucie i krwotoki płucne zdarzają się w przebiegu gruźlicy płuc bardzo często. Wykrztuszanie krwi bywa w gruźlicy płuc wczesne i późne. Jedno i drugie może być nieznaczne albo bardzo obfite, do 1 litra i więcej. Krew w plwocinie oraz krwotok płucny mogą być pierwszym widocznym objawem rozpoczynającej się gruźlicy płuc: ognisko gruźlicze może nie wywoływać jeszcze żadnych dolegliwości ani objawów przedmiotowych, które by można wykryć podstawowymi metodami badania fizycznego oraz badaniem radiologicznym. Ze stanowiska patogenetycznego wykrztuszanie wczesne krwi zależy najczęściej od przebicia się do światła oskrzelka gruzełka, usadowionego w najdrobniejszych tętniczkach płucnych, albo od przekrwienia zapalnego (haemoptoe inflammatorium), nieraz ograniczonego nawet tylko do kilku zrazików płucnych. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, Prywatne przedszkole Kraków, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Duszność w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie klatki piersiowej osłuchiwaniem. Objawy osłuchowe gruźlicy płuc mogą być prawidłowe, zależnie od głębokości siedziby ognisk w płucach i malej ich rozległości. Częściej słyszy się zmiany osłuchowe. Mogą one: 1) dotyczyć okresu wdechowego i wydechowego, 2) objawiać się zmianą siły i charakteru podstawowych szmerów oddechowych oraz szmerami dodatkowymi. Zaostrzenie szmeru pęcherzykowego słyszy się w gruźlicy płuc bardzo często już podczas powierzchownego oddychania, zależnie od nieżytu oskrzeli i oskrzelków bądź swoistego, bądź nieswoistego. Jeżeli nieżyt doprowadzi do znacznego ich zwężenia, to słyszy się osłabiony szmer pęcherzykowy. Szmer zaostrzony może być słyszalny także w miejscu ognisk gruźliczych wskutek rozedmy odcinka płuca otaczającego chore części a także w oddalonych, nieuszkodzonych częściach płuc, uległych rozedmie zastępczej. Zatem zaostrzony szmer pęcherzykowy w szczycie płucnym chorego z dużym wysiękiem opłucnym nie świadczy jeszcze o zajęciu tego szczytu gruźlicą. Szmer pęcherzykowy osłabiony, zwłaszcza zaś zaostrzony, czasami miewa w gruźlicy płuc cechy szmeru przerywanego, pomimo równomiernego oddychania. Częściej słyszy się przedłużony szmer wydechowy pęcherzykowy, nieraz równocześnie zaostrzony nawet przy niegłębokim oddychaniu. Jest on słyszalny nierzadko w miejscach świeżych ognisk wskutek utraty sprężystości tkanki płucnej lub zmniejszenia światła oskrzeli i oskrzelków na tle swoistego lub nieswoistego ich nieżytu albo rozsiania się w nich licznych gruzełków. Słyszy się go w gruźlicy płuc także tam, gdzie powstała rozedma zastępcza. [więcej w: , oczyszczalnie przydomowe, przydomowe oczyszczalnie, olej kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries