Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Następstwa psychiczne kastracji.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

M. Bleuler wypowiedział zasadę, że następstwa cielesne wystrzebienia są tym wybitniejsze, im wcześniej go dokonano; im później dokonano kastracji, tym mniej następstw; rozmiary cielesnych następstw są proporcjonalne do wpływu wytrzebiania na popęd płciowy. Theiler (1960) ujmuje w następujący sposób następstwa psychiczne kastracji: jeżeli kastracja nastąpiła z powodu wykroczeń przeciw kodeksowi karnemu, osobnik przestaje się bać, staje się spokojny i pewny siebie i to jest największą korzyścią zabiegu. Ludzi tych cechuje stałość, zdyscyplinowanie, zgodliwość, pilność. Gwałtowni i agresywni uspokajają się, eretyczni oligofrenicy stają się drętwi, wybuchowość uśmierza się lub zanika. Niektórych rzezańców przemiana ta napełnia zadowoleniem; ale bywa inaczej, niektórzy boleją nad swoją niepełnowartościowością męską, martwią się, że się stali niezdolni do małżeństwa i niepłodni. Żal ten posuwa się czasem aż do uczuć nienawiści przeciw całemu światu, szczególnie zaś ludzie ci dyszą zemstą przeciw lekarzom. Zdarza się, że proszą oni o wszczepienie im protez w miejsce jąder. Częsty bywa nastrój dysforyczny, z hipochondrycznym przecenianiem cielesnych dolegliwości, uczuciami niższości i niewydolności, z ideami ksobnymi i upośledzenia, z przygnębieniem i dążnościami samobójczymi, z chwiejnością afektywną i nietrzymaniem afektów. Czasem zaznaczony jest zespół hiperestetyczno-asteniczny z drażliwością, przeczuleniem, łatwym męczeniem się. Na tym tle pojawia się nierzadko nieuzasadniona zazdrość, która wzmaga się czasem aż do urojeń niewierności małżeńskiej. Niektórzy trzebieńcy popadają w pieniactwo, w toksykomanię pod postacią morfinizmu, analgetomanii, barbituromanii, w nadużywanie hormonów płciowych, w alkoholizm z wyraźną przy tym nietolerancją napojów wyskokowych. Rozmiary zespołu psycho-endokrynologicznego i reakcja na wytrzebienie zależą w dużym stopniu od struktury psychicznej przedoperacyjnej i od stosunku pacjenta do samego zabiegu, który mógł być pożądany lub narzucony. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej mają zdaniem niektórych wykazywać powinowactwo do cyklofrenii, dowodów klinicznych pewnych jednakże brak. Ciężka cukrzyca przebiega czasem z rozdrażnieniem, chwiejnością afektywną i przygnębieniem. Zespół majaczeniowy widuje się czasem w okresie przed zapadnięciem w śpiączkę cukrzycową. Leczenie wstrząsami insulinowymi prowadzi do ciężkich zaburzeń ilościowych świadomości, a zarazem do stanów psychotycznych. Chory budząc się ze stanu śpiączkowego zawsze jest w stanie pomrocznym. Niekiedy jednak stan ten trwa długo, przy czym stwierdzić można wszystkie objawy zamroczenia z przestawieniem świadomości na osobowość rozszczepienną, z podnieceniem psychoruchowym, zupełną dezorientacją w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej. Najczęściej stany te mijają po kilku godzinach, czasem trwają jednak dłużej. Stanowią one bezwzględne wskazanie do czasowego przerwania leczenia. Groźnym powikłaniem jest natomiast śpiączka przedłużona (coma protractum). Jeżeli nie uda się jej na początku przerwać, to może dojść do ciężkich, nieodwracalnych szkód, w układzie nerwowym ośrodkowym, prowadzących często do zgonu. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, krem neutrogena, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Następstwa psychiczne kastracji.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomopatologicznie widuje się w tych przypadkach mnogie wybroczyny, rozsiane w mózgu, zwłaszcza w jądrach podstawnych. Jeżeli chory odzyska sensorium, to przebywa dłuższy czas w stanie ciężkiego zamroczenia, któremu towarzyszą jaktacje i hiperkinezy, prawdopodobnie wywodzące się z międzymózgowia. Jeżeli chory wyjdzie żywo z tego powikłania, może zachować neurologiczne pozostałości objawów ogniskowych. Natomiast pod względem psychicznym, pomijając zupełną niepamięć z okresu zamroczenia, może nie być następowych ubytków psycheorganicznych. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku przeżyliśmy takie powikłanie, pomyślnie zakończone po blisko dwutygodniowym zamroczeniu, po czym ciężki i uporczywy zespół paranoidalny ustąpił trwale, nie pozostawiając ubytków. W innym naszym przypadku śpiączki przedłużonej uległa trwałemu wyleczeniu parafrenia. Choroba Cushinga przebiega ze znamiennym objawami zespołu psychoendokrynologicznego. Rozpoznanie choroby Cushinga opiera się na objawach somatycznych: otłuszczenie, zaburzenia przemiany spoczynkowej, osteoporosis, hypertrichosis, ciemnoczerwone sbiae cutis distensae, zaburzenia płciowe w rodzaju niemocy, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, nadciśnienie, łysienie na głowie, wygląd pletoryczny, wydzielanie 17-ketosteroidu. Zaburzenia psychiczne pojawiają się równocześnie z pierwszymi objawami somatycznymi lub mogą je nawet o pół roku wyprzedzać (Schwobel, 1954). Nastrój tych chorych bywa różny: przygnębienie z drażliwością i podnieceniem albo apatia, wzmagająca się w rzadkich przypadkach aż do osłupienia. Schwobel stwierdził przygnębienie tylko u 2 spośród 7 chorych, również u 2 była euforia, u reszty stwierdzało się zmienność nastroju. Próby tłumaczenia zaburzeń nastroju reakcją na stan chorobowy okazały się niesłuszne, gdyż nawet młode kobiety nie martwią się zbytnio zniekształceniem ciała. Napęd bywa przeważnie wzmożony, rzadziej obniżony, często stwierdza się wahania napędu, zresztą nie idące równolegle ze zmianami nastroju i niezależne od ciężkości endokrynopatii. Poszczególne popędy zachowują się różnie pod względem kierunku i siły. Widuje się wzmożoną potrzebę snu obok zaburzeń snu, brak łaknienia obok nienasyconej żarłoczności. Przeważnie łaknienie jest wzmożone. U większości chorych popęd płciowy jest obniżony aż do zupełnego wygaszenia. Schwobel tylko u jednej chorej stwierdził zachowaną libido, mimo zaburzeń miesiączkowania i braku orgazmu. U 3 kobiet można było stwierdzić wzmożenie popędu macierzyńskiego. Zaburzenia psychiczne cofają się szybko, gdy tylko uda się operacyjnie lub radioterapeutycznie usunąć przyczynę nadmiernego wydzielania hormonu kory nadnerczy. [więcej w: , Prywatne przedszkole Kraków, olejek kokosowy na włosy, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries