Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYMI KOBIETY.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYMI KOBIETY. Czynności rozrodcze pozostają w żywym związku z czynnościami psychicznymi i niejednokrotnie stają się podstawą stanów nierównowagi psychicznej. Miesiączkowanie wiąże się u wielu kobiet z rozdrażnieniem, przeczuleniem i nadwrażliwością na podniety zmysłowe. Wiele kobiet odczuwa w tym czasie zmęczenie lub przygnębienie. Zjawiska te są w granicach fizjologii i nie obniżają w wydatniejszym stopniu zdolności do pracy. Są jednak kobiety, które w okresie miesiączkowania właśnie odczuwają napływ energii. W okresie tym cechy psychopatyczne i charakteropatyczne mogą się zaostrzyć. Wyrazem tego jest zwiększona w czasie miesiączki skłonność do samobójstwa, oczywiście przy istnieniu odpowiednich przyczyn. U epileptyczek widzi się często narastanie liczby napadów lub czasem w ogóle występowanie napadów w czasie miesiączki. W szpitalach psychiatrycznych stale spostrzega się zwiększone rozdrażnienie chorych psychicznie w tym okresie. Natomiast można stwierdzić wbrew starszym autorom, że miesiączka sama przez się nie staje się nigdy podłożem psychoz czynnościowych. Nie istnieją więc psychozy menstruacyjne (M. Bleuler, 1954). W okresie przekwitania zdarza się, że objawy występujących w tym czasie zespołów psychotycznych zaostrzają się w związku z krwawieniem, co sprawiać może wrażenie, że chodzi o psychozę menstruacyjną. Dalszą obserwacja dostarcza jednak dowodów, że ten związek przyczynowy jest nieistotny, gdyż podstawą zaburzeń psychicznych jest przekwitanie jako całość. W T. 1931 Frank stworzył pojęcie zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Z chwilą miesiączki ustępują objawy w rodzaju napięcia, drażliwości, chwiejności nastroju, przygnębienia, lęku, uczucia znużenia, wahań popędu itd. Są jednak poważni autorzy, którzy mówią czy to o zespole psychosomatycznym napięcia przedmiesiączkowego w wieku pokwitania, czy to psychoza okresowych zależnych od cyklu miesiączkowego, lub też o cyklicznej psychozie hiperestrogenicznej albo znów zespole czternastego dnia okresu przedmiesiączkowego itd. Wczytując się w opisy tych zaburzeń trudno stwierdzić jakiś jednolity obraz kliniczny, przemawiający za istnieniem psychozy menstruacyjnej, którą niektórzy pragnęliby widzieć jako odrębną jednostkę nozograficzną. W okresie pokwitania widuje się różne psychozy: stany maniakalne lub depresyjne, zespoły schizofrenoidalne różnego typu, najczęściej jednak zaburzenia neurasteniczno-histeryczne. Ponieważ samo pokwitanie jest procesem fizjologicznym, trudno w czynniku tym widzieć moment etiologiczny, natomiast zachodzi możliwość autointoksykacji przez okresowo wydzielany w nadmiarze estrogen. Niektórzy mówią też o psychozie lub o zespole hiperfolikulinowym. W przypadkach tych pierwszą myślą lekarza powinno być pytanie, czy też taka psychoza pokwitaniowa lub menstruacyjna nie jest początkiem schizofrenii albo cyklofrenii. Jeżeli psychoza taka minie bez ubytków lub z ubytkami nieznacznymi, to tylko czas, i to przeważnie bardzo długi czas, może rozstrzygnąć, czy w danym przypadku chodziło o początek schizofrenii prawdziwej lub o pierwszy okres cyklofrenii, czy też o psychozę tego lub innego typu, sprowokowaną objawowo przez leżące na dnie czynniki intoksykacyjne. [więcej w: , olejek kokosowy, poradnia psychologiczna kielce, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYMI KOBIETY.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wbrew dawnym poglądom, według których one powstają w późnym okresie płuc, zwanym suchotami rozpadowymi, obecnie wiemy, że jamy pojawiają się bardzo często już we wczesnym okresie suchot na tle serowacenia wczesnego nacieku. Jamy powstają najczęściej ze świeżych ognisk wysiękowych, gdy te ulegną serowaceniu, a masy zserowaciałe rozpuszczą się albo rozmiękną i po przebiciu się do oskrzela zostaną wydalone. Jamy mogą powstać także po zserowaceniu tkanki ziarniniakowatej, stare, otorbione już ogniska serowate mogą również tworzyć jamy po zserowaceniu torebki włóknistej i przebiciu się mas serowatych do oskrzeli. Jamę gruźliczą, łączącą się ze światłem oskrzela, nazywamy otwartą, tę zaś, której ujście do oskrzela znikło wskutek zupełnego zarośnięcia w toku rozrostu i bliznowacenia tkanki łącznej – zamkniętą wtórnie. Niektórzy przyjmują istnienie także jam pierwotnie zamkniętych. Mają one powstawać wtedy, gdy masy serowate rozpuszczą się i zostaną wessane nie przebijając się do oskrzeli. Dotychczas jednak nie ma bezspornych dowodów anatomicznych, które by przemawiały za istnieniem takich jam. Rozmiar jam bywa różny, od wielkości ziarna prosa do wielkości całego płata, a nawet jeszcze znaczniejszy w razie połączenia się jam płatów sąsiednich, złączonych poprzednio zrostami. Początkowo jama bywa mała, okrągława, w miarę postępu serowacenia zwiększa się, jej kształt staje się jajowaty, nieregularny, nawet kręty lub zatokowaty, zwłaszcza gdy sąsiednie jamy łączą się z sobą. Ściany świeżej jamy są miękkie, strzępiaste; złożone z mas serowatych, starej – twarde. W typowych przypadkach ściana w starych jamach składa się z 3 warstw. Warstwa wewnętrzna, zwana błoną ropotwórczą (membrana pyogenes), ziarninowa, naciekła białymi krwinkami: wiele jądrzastymi i ulegająca martwicy, zawiera dużo prątków gruźlicy. Błona ta wytwarza obficie ropę w postaci nierównomiernie szarej, mazistej miazgi, na którą składają się bardzo liczna białe krwinki wielojądrzaste. Warstwę środkową mniej lub bardziej czerwoną tworzy swoista, obficie unaczyniona tkanka ziarninowa. [przypisy: , poradnia psychologiczna kielce, magnez i witamina b6, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries