Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Dolegliwosci w zakresie narzadu plciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dolegliwości w zakresie narządu płciowego Dolegliwości ze strony innych narządów Czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc stanowią dolegli- wości sercowe w postaci bicia serca. Nadto nieraz już we wczesnym okresie gruźlicy płuc występują liczne przypadłości trawienne. W miarę postępu choroby dolegliwości te stają się częstsze. Michał Rosnowski stwierdził dolegliwości trawienne w początkowym okresie przewlekłej postępującej gruźlicy płuc w 34% przypadków, w okresie rozwiniętych suchot płuc w 5:1%, a w postaci wyniszczającej – w 76%, w okresie zaś bliskim zgonu – nawet w 93% przypadków. Chorzy uskarżają się najczęściej na upośledzenie lub brak łaknienia oraz na uczucie gniecenia w nadbrzuszu” rzadziej na odbijanie, zgagę, wzdęcia brzucha i wymioty, dość często – na zaburzenia oddawania stolca. Niekiedy wczesnym objawem bywają biegunki. Częściej biegunki pojawiają się dopiero w późniejszym okresie choroby, zależnie od dołą- czającego się nieżytu, skrobiawicy lub gruźlicy jelit. Dolegliwości trawienne zależą w początkowym okresie gruźlicy płuc od zatruwania ustroju jadami gruźliczymi i są objawami “niestrawności gruźliczej” (dyspepsia phthisica). W późniejszych okresach do niej dołącza się nieżyt żołądka i jelit, wywołany drażnieniem żołądka po- łykaną plwociną, lekarstwami oraz przekarmianiem chorego. Chorzy na gruźlicę płuc przychodzą nierzadko do lekarza z licznymi skargami o charakterze neurastenicznym, nawet pomimo łagod- nego charakteru gruźlicy płuc. Dolegliwości nerwowe nieraz tak górują w całym obrazie chorobowym, że powodują mylne rozpoznanie choroby. Chorzy często są bardzo wrażliwi, pobudliwi, zmienni w nastroju, z pe- symizmu łatwo przechodzą w optymizm, często są lekkomyślni w ocenie swego stanu zdrowia, nieraz do ostatnich dni życia budują szerokie plany życiowe. Częste zaostrzenia choroby, zwłaszcza przy przedwczesnym po- wrocie do pracy, klucia w klatce piersiowej, kaszel a nieraz także obawa przed zakażeniem najbliższej rodziny, troska o materialny jej byt itp. – wszystko to działa nierzadko przygnębiająco na nastrój psychiczny cho- rego i przyczynia się do powstania psychastenii. [podobne: , trener personalny, poradnia psychologiczna kielce, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Dolegliwosci w zakresie narzadu plciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z CZYNNOSCIAMI ROZRODCZYMI KOBIETY Czynności rozrodcze pozostają w żywym związku z czynnościami psychicz- nymi i niejednokrotnie stają się podstawą stanów nierównowagi psychicznej. Miesiączkowanie wiąże się u wielu kobiet z rozdrażnieniem, przeczuleniem i nadwrażliwością na podniety zmysłowe. Wiele kobiet odczuwa w tym czasie zmęczenie lub przygnębienie. Zjawiska te są w granicach fizjologii i nie obni- żają w wydatniejszym stopniu zdolności do pracy. Są jednak kobiety, które w okresie miesiączkowania właśnie odczuwają napływ energii. W okresie tym cechy psychopatyczne i charakteropatyczne mogą się zaostrzyć. Wyrazem tego jest zwiększona w czasie miesiączki skłonność do samobójstwa, oczywiście przy istnieniu odpowiednich przyczyn. U epileptyczek widzi się często narastanie liczby napadów lub czasem w ogóle występowanie napadów w czasie miesiączki. W szpitalach psychiatrycznych stale spostrzega się zwiększone rozdrażnienie chorych psychicznie w tym okresie. Natomiast można stwierdzić wbrew star- szym autorom, że miesiączka sama przez się nie staje się nigdy podłożem psy- choz czynnościowych. Nie istnieją więc psychozy menstruacyjne (M. Bleuler, 1954). W okresie przekwitania zdarza się, że objawy występują- cych w tym czasie zespołów psychotycznych zaostrzają się w związku z krwa- wieniem, co sprawiać może wrażenie, że chodzi o psychozę menstruacyjną. Dalszą. obserwacja dostarcza jednak dowodów, że ten związek przyczynowy jest nieistotny. gdyż podstawą zaburzeń psychicznych jest przekwitanie jako całość. W T. 1931 Frank stworzył pojęcie zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Z chwilą miesiączki ustępują objawy w rodzaju napięcia, drażliwości, chwiejności nastroju, przygnębienia, lęku, uczucia znużenia, wa- hań popędu itd. Są jednak poważni autorzy, którzy mówią czy to o zespole psychosomatycznym napięcia przedmiesiączkowego w wieku pokwitania, czy to psychoza okresowych zależnych od cyklu mie- siączkowego, lub też o cyklicznej psychozie hiperestrogenicznej albo znów zespole czternastego dnia okresu przedmiesiączkowego itd. Wczytując się w opisy tych zaburzeń trudno stwierdzić jakiś jednolity obraz kliniczny, przemawiający za istnieniem psy- chozy menstruacyjnej, którą niektórzy pragnęliby widzieć jako odrębną jed- nostkę nozograficzną. W okresie pokwitania widuje się różne psychozy: stany maniakalne lub depresyjne, zespoły schizofrenoidalne różnego typu, najczęś- ciej jednak zaburzenia neurasteniczno-histeryczne. Ponieważ samo pokwita- nie jest procesem fizjologicznym, trudno w czynniku tym widzieć moment etiologiczny, natomiast zachodzi możliwość autointoksykacji przez okresowo wydzielany w nadmiarze estrogen. Niektórzy mówią też o psychozie lub o zespole hiperfolikulinowym. W przypadkach tych pierwszą myślą lekarza powinno być pytanie, czy też taka psychoza pokwitani:owa lub .menstruacyjna nie jest początkiem schizofrenii albo cyklofrenii. Jeżeli psy- choza taka minie bez ubytków lub z ubytkami nieznacznymi, to tylko czas, i to. przeważnie bardzo długi czas, może rozstrzygnąć, czy w danym przypadku . chodziło o początek schizofrenii prawdziwej lub o pierwszy okres cyklofrenii, czy też o psychozę tego lub innego typu, sprowokowaną objawowo przez leżące na dnie czynniki intoksykacyjne. [więcej w: , olejek kokosowy, poradnia psychologiczna kielce, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries