Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

iStock_000018356273XLarge-e1357769077918-1024x449[1]Zdrowe odżywianie polega przede wszystkim na dostarczaniu naszemu organizmowi najzdrowszych składników pochodzących zazwyczaj z ekologicznych gospodarstw rolnych oferujących wartościowe warzywa i owoce. Dzięki spożywaniu tego rodzaju produktów zapewniamy swojemu organizmowi dostarczanie odpowiedniej ilości witamin i wartościowych składników odżywczych, dzięki którym funkcjonuje on jak najbardziej sprawny sposób. Decydując się na spożywanie tego rodzaju produktów i propagowanie zdrowego jedzenia warto zatroszczyć się również o ćwiczenia fizyczne dostarczające naszemu organizmowi odpowiedniej ilości energii. Ruch na świeżym powietrzu i prowadzenie aktywnego trybu życia przekłada się w typowo jednoznaczny sposób na poprawę naszej kondycji i samopoczucia. Prowadząc zdrowy styl życia na pewno każdy z nas poczuje się dużo lepiej w sferze fizycznej jak też tej typowo fizycznej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

z15148769V,Nadpotliwosc-mozna-skutecznie-leczyc[1]Choć nadmierna potliwość często bywa traktowana jako problem związany z nieodpowiednią higieną oraz drobnymi, codziennymi zaniedbaniami, nikt z nas nie powinien jej ignorować. Często przecież okazuje się, że nadmierna potliwość nie jest problemem wynikającym ze złej pielęgnacji skóry, lecz objawem poważnej choroby. W jakich schorzeniach pot staje się jednym z podstawowych symptomów? Takie objawy, jak nadmierne pocenie się, mogą świadczyć o poważnych problemach związanych z ogólnym stanem zdrowia. W tej sposób objawiają się m. in.poważne problemy z tarczycą. Nadmierna potliwość często świadczy też o problemach z trzustką oraz o poważnych problemach ze stawami. Hipoglikemia, menopauza oraz niektóre choroby nowotworowe    – oto kolejne problemy, w przypadku których jednym z wielu symptomów staje się nadmiar potu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Majaczenie zakaźne może przebiegać bez gorączki, np. w charłactwie, marazmie, w alkoholizmie przewlekłym (pneumoma potatorum) itd. Z drugiej strony liczyć się trzeba z możliwością gorączki pochodzenia ośrodkowego, np. hyperthermia catatonica. Różnicowanie może nastręczać wątpliwości w przypadkach majaczenia które np.u alkoholików może przybierać znamiona majaczenia drżennego i zasłaniać w ten sposób tło zakaźne. Druga grupa trudności dotyczy psychoz schizofrenoidalnych, co do których w praktyce często trudno orzec, czy są to epizodyczne zespoły psychotyczne, wywołane jednorazowo przez zakażenie, czy też może chodzić tu tylko o obostrzenie schizofrenii już przedtem istniejącej. Często jesteśmy w tym położeniu, że istotnie to zagadnienie możemy rozstrzygnąć dopiero po dłuższym upływie czasu, a więc gdy psychoza minie bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków schizofrenicznych. Zapobieganie i leczenie wynikają z podanych powyżej zasad postępowania rozpoznawczego. Powstają mianowicie dwie grupy zagadnień: 1) zapobieganie i lecznicze zwalczanie choroby zakaźnej leżącej u podstaw psychozy, 2) zapobieganie i leczenie powikłania psychotycznego. Zagadnienie pierwsze jest natury internistycznej, z czego wynika, że psychiatria musi dobrze znać klinikę chorób zakaźnych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Leczenie objawowe. Niezależnie od leczenia przyczynowego, o którym była mowa powyżej, musimy zwalczać objawy psychotyczne. Podniecenie psychoruchowe staramy się opanować środkami farmakologicznymi. Doświadczenie uczy, że w majaczeniu, podnieceniu zamroczeniowym i w amencji nie mają wartości narkotyki w rodzaju morfiny. Ponieważ zazwyczaj chodzi o ciężki stan ogólny, raczej wyrzekamy się związków, które mogłyby osłabić ośrodek oddechowy.Silniejsze, jednakże przemijające jest działanie skopolaminy (0,3-0.5 mg). Związki bromu wyparte zostały przez bardziej nowoczesne leki. Również związki barbiturowe stosuje się coraz rzadziej, np. w postaci wstrzykiwań w dawkach narkotycznych. Chociaż nie są to środki obojętne dla zdrowia, to jednak uzyskany sen zabezpiecza chorego przed wyczerpującymi wysiłkami fizycznymi i obrażeniami cielesnymi. Cennym środkiem uspokajającym jest wciąż jeszcze siarczan magnezu, wstrzykiwany domięśniowo. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE. Na żadnym odcinku nie ujawnia się jaskrawiej ścisły związek psychiatrii z ogólną medycyną jak właśnie tutaj, gdzie rozważamy wpływ na życie psychiczne schorzeń narządów wewnętrznych, chorób ogólnych, zaburzeń wewnątrzwydzielniczych i samozatruć. Wszystkie te sprawy wywołują albo bezpośrednio zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, czego wynikiem są trwałe objawy o cechach zespołu psychoorganicznego, albo pośrednio na drodze etio-epigenezy, służąc za podłoże nawarstwionych zespołów czynnościowych. Sprawy te niejednokrotnie zachodzą na siebie i przeplatają się, tworząc mieszane obrazy kliniczne. Trzeba mieć czasem dużo wprawy diagnostycznej, aby porozdzielać według przynależności etiologicznej składniki poszczególnych warstw. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Związek cierpień przewodu pokarmowego z zaburzeniami psychicznymi wymaga jeszcze dalszych badań. Powyżej mówiliśmy o właściwościach żółci i treści dwunastniczej katatoników wywoływania katalepsji. Te samą właściwość posiada Bacterium coli, które w prawidłowych warunkach jest saprofitem przewodu pokarmowego, a w warunkach chorobliwych bywa ważnym czynnikiem etiologicznym. Znana też jest psychika chorych na żółtaczkę: apatia, uczucie zmęczenia, przygnębienie, obniżenie napędu psychoruchowego, zanik radości życia, niewiara w przyszłość, czasem przewrażliwienie. Ostre nieżyty jelitowe odbijają się również na samopoczuciu, prowadząc do ospałości, rozproszenia uwagi, niechęci do wysiłków fizycznych, uczucia rozbicia. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

CHOROBY OGÓLNE. Wycieńczenie i przepracowanie nie prowadzą same przez się do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym ośrodkowym, chociaż takie jest powszechne mniemanie. Ustrój wycieńczony do ostateczności, jeśli mu się pozwoli na krótki chociażby odpoczynek, powraca zadziwiająco szybko do pełnej sprawności w zakresie czynności nerwowych wyższych. Widocznie kora mózgowa, jako narząd naczelny, cieszy się w ustroju żywym szczególnymi względami, które pozwalają na jego ochronę w okresie niedoboru ogólnej gospodarki. Układ nerwowy ośrodkowy staje się jednak szczególnie podatny w tych warunkach na szkodliwe bodźce, np.na wstrząsające przeżycia. Pod ich wpływem może wówczas dojść do odczynów psychogennych i zamroczeń, a także do krótkotrwałych zespołów schizofrenoidalnych. Zespół neurasteniczny występuje w stanach wyczerpania zazwyczaj wówczas, gdy poza przepracowaniem i przewlekłymi urazami psychicznymi osobnik poddany jest jeszcze trującym szkodliwościom, np. alkoholu i nikotyny. Pojęcie psychoz pooperacyjnych (psychosis postoperativa) stworzył Kleist (1916). Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Czasy okupacji hitlerowskiej dały szczególnie dużo sposobności do spostrzeżeń nad skutkami głodzenia. W obozach koncentracyjnych i gettach żydowskich widywano mnóstwo zaburzeń psychicznych na tym tle. Stan psychiczny człowieka zagłodzonego odznacza się: nieznacznym pobudzeniem afektywnym, uczuciem niepokoju z podbarwieniem lękowym, zwężeniem pola świadomości, zwiększoną przerzutnością uwagi przy niemożności jej skupienia, szybkim nużeniem się przy usiłowaniu podjęcia pracy umysłowej. Z biegiem czasu nastrój staje się apatyczny i tępy, przy czym jednak euforia raczej narasta. Na tym tle występowały szczególnie często majaczenia, a treścią omamów wzrokowych i urojeń bywało uderzająco często spełnianie się życzeń.W wizjach majaczeniowych chorzy widzieli stoły suto zastawione, odzyskaną wolność i inne katatymiczne zjawiska. Przeżycia te nie wiązały się jednak z dostosowanym do treści nastrojem, który pozostawał nadal apatyczny, tak że chory oglądał treść omamów obojętnie, jakby już syty i -jakby mu już na niczym nie zależało. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku zwróciliśmy uwagę (Dolmierski, 1965) na zaburzenia psychiczne, które występują u niemowlęcia w razie przedawkowania witaminy D. Zwykle pierwsze objawy przypominają neurastenię: dziecko traci naturalną ruchliwość, przestaje się interesować otoczeniem, staje się apatyczne i spowolniałe, nie ma ochoty do zabawy, następuje zanik łaknienia i bardzo znamienna uporczywa bezsenność. Po kilku dniach dołącza się wybitna nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, tak że nawet nieznaczne dotknięcie powoduje reakcję bólową. Objawy te nasilają się i może dojść do zahamowania psychoruchowego aż do osłupienia. W okresie tym często występują objawy kataleptyczne.Bywa też wzmożenie napędu psychoruchowego z niepokojem i lękiem. Objawy te nasilają się znacznie nocną porą. Jeżeli lekarz nie spostrzeże się w porę, może opisany stan pogłębiać dalszymi wstrzykiwaniami witaminy D. Pediatra orientujący się w diagnostyce psychiatrycznej zwróci uwagę na fakt, że zaburzenia psychiczne pojawiają się znacznie wcześniej niż typowe objawy somatyczne. W obserwowanych przez nas przypadkach wszystkie te groźne objawy okazały się odwracalne, a przeprowadzone po kilku latach badania katamnestyczne nie wykazały w sferze psychicznej trwałych ubytków. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

Posts Tagged ‘podwyższone trójglicerydy objawy’

Zdrowy styl życia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Fiński psychiatra Carpelan (1957) przebadał dokładnie 53 chorych, poddanych operacyjnemu usunięciu tarczycy. Okazało się, że tyreotoksykoza była powodem operacji tylko u 18 chorych, u 6 zaś nietoksyczne wole. U 9 chorych nie udało się ustalić rozpoznania przedoperacyjnego. Natomiast aż u 19 chorych operacji dokonano wskutek błędnego rozpoznania nadczynności tarczycy. W tej ostatniej grupie dolegliwości utrzymywały się po zabiegu lub prędzej albo później pogarszały się.W grupie przypadków z niewątpliwą nadczynnością można było stwierdzić, że tyreotoksykoza była wywołana przez czynniki psychiczne, najczęściej natury nerwicowej. Nic też dziwnego, że zabieg operacyjny nie dawał radykalnej poprawy stanu psychicznego, a nawet utrudniał psychoterapię. Autor domaga się dlatego, by przypadki, które chirurdzy zamierzają poddawać zabiegowi operacyjnemu, były wprzód poddawane obserwacji psychiatrycznej i psychoterapii, co pozwoli w większości przypadków uniknąć pomyłek rozpoznawczych i niepotrzebnych operacji. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zdrowy styl życia.

« Previous Entries