Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Przedawkowanie witamin.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku zwróciliśmy uwagę (Dolmierski, 1965) na zaburzenia psychiczne, które występują u niemowlęcia w razie przedawkowania witaminy “D”. Zwykle pierwsze objawy przypominają neurastenię: dziecko traci naturalną ruchliwość, przestaje się interesować otoczeniem, staje się apatyczne i spowolniałe, nie ma ochoty do zabawy, następuje zanik łaknienia i bardzo znamienna uporczywa bezsenność. Po kilku dniach dołącza się wybitna nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, tak że nawet nieznaczne dotknięcie powoduje reakcję bólową. Objawy te nasilają się i może dojść do zahamowania psychoruchowego aż do osłupienia. W okresie tym często występują objawy kataleptyczne. Bywa też wzmożenie napędu psychoruchowego z niepokojem i lękiem. Objawy te nasilają się znacznie nocną porą. Jeżeli lekarz nie spostrzeże się w porę, może opisany stan pogłębiać dalszymi wstrzykiwaniami witaminy “D”. Pediatra orientujący się w diagnostyce psychiatrycznej zwróci uwagę na fakt, że zaburzenia psychiczne pojawiają się znacznie wcześniej niż typowe objawy somatyczne. W obserwowanych przez nas przypadkach wszystkie te groźne objawy okazały się odwracalne, a przeprowadzone po kilku latach badania katamnestyczne nie wykazały w sferze psychicznej trwałych ubytków. Tak pomyślnie jednak sprawa się chyba nie kończy, jeżeli lekarz w porę nie zaniecha dalszego wstrzykiwania witaminy “D”.  Dotyczy to przypadku szczególnie ciężkiego. Pojawia się wówczas znamienny visus dziecka. Pelagra i inne witaminozy prowadzą do zaburzeń psychicznych, niedostatecznie jeszcze zbadanych. Zwłaszcza następstwa psychiatryczne przewlekłych awitaminoz czekają na szczegółowe kliniczne opracowanie. Pelagrę przypisuje się niedoborowi amidu kwasu nikotynowego, który uznaje się za witaminę oraz kwasu nikotynowego, który jest prowitaminą. Ciała te stanowią tzw. witaminę PP, której brak prowadzi między innymi do zaburzeń w zakresie układu nerwowego. Zaburzenia te można leczyć drożdżami, które zawierają witaminę PP. Opisy psychoz “pelagrycznych” budzą często wątpliwości, czy aby istotnie autorzy tych doniesień udowodnili związek przyczynowy zaburzeń z awitaminozą. Poza stanami neurasteniczno-histerycznymi opisywano psychozy o typie majaczenia, rzadziej splątania, również zespół parafreniczny przypominający omamicę alkoholową. Psychozy te przebiegają zazwyczaj z silnym podnieceniem psychoruchowym i dążnościami samobójczymi. Zdarzają się też zamroczenia o szczególnie ciężkim przebiegu. Wczesne zastosowanie odpowiednich witamin usuwa zaburzenia psychiczne. Rokowanie jest niepomyślne, jeżeli w przebiegu majaczenia lub po jego ustąpieniu stwierdzi się zespół Korsakowa, świadczy on bowiem o organicznym uszkodzeniu tkanki mózgowej. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, olejowanie włosów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Przedawkowanie witamin.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych zwłaszcza przy rakach przewodu pokarmowego, prowadzi najczęściej do majaczenia. Czynnikiem trującym bywają wytwory rozpadu guza, chociaż i samo wyniszczenie trzeba brać pod uwagę. Majaczenie występuje czasem dopiero po zabiegu operacyjnym. Czasem widuje się i stany pomroczne, inne natomiast psychozy znacznie rzadziej. Stan odwodnienia ustroju bywa często przyczyną psychoz, zwłaszcza typu majaczeniowego. Zdarzające się w przebiegu różnych ciężkich chorób ogólnych, również w stanach pooperacyjnych przy niedostatecznej opiece pielęgniarskiej, stany majaczeniowe przypisać należy częstokroć wyłącznie lub w dużej mierze odwodnieniu. Opisywane przez zbłąkanych na pustyni podróżników zjawisko fata morgana zdaje się być właśnie takim delirium, wywołanym niedoborem wody w ustroju. Tak jak u głodujących, tak i u spragnionych treść omamów wzrokowych spełnia katatymicznie najgłębsze życzenie zaspokojenia pragnienia: nieszczęśliwcy widzą tuż, tuż oazę z bujną roślinnością, źródła, rzeki. Fakt, że i drudzy podróżni przeżywają te same omamowe wizje nie przeciwstawia się rozpoznawaniu delirium, tłumaczy się to bowiem sugestywnością delirantów. Co prawda, fizycy usiłują wytłumaczyć zjawisko tata morgana szczególnymi prawami optyki, jednakże wyjaśnienia te nie są przekonywające. ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE. Głównie dzięki badaniom M. Bleulera (1954) i jego szkoły rozszerzyły się znacznie nasze wiadomości o zaburzeniach psychicznych pochodzenia wewnątrzwydzielniczego. Autor ten stworzył pojęcie psychiatrii endokrynologicznej. Zaburzenia psychiczne na tym tle da się sprowadzić do zespołu, któremu badacz ten nadał nazwę zespołu psychoendokrynologicznego (endokrines Psychosyndrom). Można by również mówić o objawach psychicznych zespołu dokrewnego albo o zespole zaburzeń psychicznych wewnątrzwydzielniczych. Na zespół ten składają się trzy grupy objawów: zaburzenia nastroju, napędu psychicznego oraz poszczególnych popędów. Rzecz prosta, rozpoznawczo istotne są objawy somatyczne i wyniki badań pomocniczych. Z badań endokrynologicznych wiadomo, że trudno mówić o wypadnięciu czy niedoborze albo nadmiarze jednego hormonu. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, sklep kolagen, olejowanie włosów ]

Comments Off