Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Tyreotoksykoza.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fiński psychiatra Carpelan (1957) przebadał dokładnie 53 chorych, poddanych operacyjnemu usunięciu tarczycy. Okazało się, że tyreotoksykoza była powodem operacji tylko u 18 chorych, u 6 zaś nietoksyczne wole. U 9 chorych nie udało się ustalić rozpoznania przedoperacyjnego. Natomiast aż u 19 chorych operacji dokonano wskutek błędnego rozpoznania nadczynności tarczycy. W tej ostatniej grupie dolegliwości utrzymywały się po zabiegu lub prędzej albo później pogarszały się. W grupie przypadków z niewątpliwą nadczynnością można było stwierdzić, że tyreotoksykoza była wywołana przez czynniki psychiczne, najczęściej natury nerwicowej. Nic też dziwnego, że zabieg operacyjny nie dawał radykalnej poprawy stanu psychicznego, a nawet utrudniał psychoterapię. Autor domaga się dlatego, by przypadki, które chirurdzy zamierzają poddawać zabiegowi operacyjnemu, były wprzód poddawane obserwacji psychiatrycznej i psychoterapii, co pozwoli w większości przypadków uniknąć pomyłek rozpoznawczych i niepotrzebnych operacji. Choroba Basedowa u dzieci występuje bardzo rzadko. W zestawieniu Williamsa (1950) było przypadków z drugiego dziesiątka 7-800. Pod względem somatycznym przypadki dziecięce nie różnią się od nadczynności tarczycy u dorosłych, a więc na pierwszy plan wysuwają się objawy wola, wytrzeszczu i przyśpieszenia tętna. Natomiast objawy psychiczne są u dzieci wybitniejsze, np. niepokój i chwiejność afektywna. W pewnych przypadkach nadpobudliwość psychoruchowa skojarzona ze szczególnymi zaburzeniami koordynacji może do złudzenia naśladować pląsawicę Sydenhama. Poza tym stwierdza się wybitną męczliwość i ogólne osłabienie. Powiększenie tarczycy dochodzi do szczytu dopiero po dłuższym trwaniu choroby. Czasem ogólny rozwój somatyczny może doznać pewnych zaburzeń, stwierdza się np. przyśpieszenie wzrostu kośćca i przedwczesne wyrzynanie się zębów. U chłopców widywano opóźniony rozwój płciowy z eunuchoidyzmem. W przypadku Corboza (1955) powyższe cechy somatyczne szły w parze z nerwowością i psychopatycznymi cechami charakteru. Wcześnie rozpoczęte leczenie hormonalne zapewnia przywrócenie równowagi zarówno w zakresie objawów somatycznych, jak i psychicznych. [patrz też: , rehabilitacja, olejek makadamia, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Tyreotoksykoza.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tężyczka (tetania) na tle niezbyt ściśle sprecyzowanego pojęcia spazmofilii jest jednostką, której psychiatrzy powinni poświęcić więcej niż dotąd uwagi. Spazmofilia występuje najczęściej u małych dzieci, rzadziej u starszych. Przy zbieraniu wywiadów należy retrospektywnie pytać o te zjawiska. Rozpoznawczo znamienne są objawy nadpobudliwości nerwów obwodowych na prąd galwaniczny: skurcz mięśniowy po otwarciu katody poniżej 5 miliamperów. Objaw Chvostka polega na skurczu mięśni twarzy po uderzeniu w nerw twarzowy. Objaw Trousseau – po zaciśnięciu ramienia występuje trwały skurcz tężcowy mięśni przedramienia i zginaczy palców ręki z ustawieniem jak do pisania: albo jak u położnika. Tutaj zalicza się również, skurcz głośni (laryngospasmus), występujący u dzieci w postaci świszczącego, piejącego oddechu podczas zdenerwowania; w cięższych przypadkach dochodzi do napadów duszności z sinicą, bezdechem i drgawkami. W napadach tężyczki znamienny skurcz mięśni rąk i nóg (carpopedalspasmus) może się utrzymywać od kilku godzin do kilku dni i ustępuje po wlewkach chloralhydratu lub barbituranów oraz po leczeniu przetworami wapnia.Skurcze te mogą dotyczyć kanalików oskrzelowych (bronchotetania), powodując sinicę i duszność podobną do dychawicy. Tężyczkę u dorosłych nierzadko bierze się mylnie za padaczkę. Badanie krwi na zawartość wapnia daje wartości poniżej 9 mg%. Jak wiadomo dzisiaj, tężyczka nie jest chorobą, lecz pelietiologicznym zespołem. Rozróżniono: tetania hypocalcaemica, parathyreogenes, enterogenes, nephrogenes, lecalcificatoria; istnieje jednak również tetania normocalcaemica (idiopathica), którą można ujawnić za pomocą hiperwentylacji. Ta ostatnia próba wypada jednak czasem dodatnio u zdrowych ludzi, jeżeli zbyt długo robią głębokie wdechy. Nie udało się przeciągnąć ostrej granicy między normą i patologią, niektórzy uważają za granicę normy 100 wdechów lub 5-minutową hiperwentylację. Wymienione wyżej próby są dalekie od ścisłości. Próba elektromiograficzna wymaga specjalnej aparatury. [przypisy: , wkładki sfp, gabinet ginekologiczny, olejek makadamia ]

Comments Off