Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Majaczenie zakaźne.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Majaczenie zakaźne może przebiegać bez gorączki, np. w charłactwie, marazmie, w alkoholizmie przewlekłym (pneumoma potatorum) itd. Z drugiej strony liczyć się trzeba z możliwością gorączki pochodzenia ośrodkowego, np. hyperthermia catatonica. Różnicowanie może nastręczać wątpliwości w przypadkach majaczenia które np. u alkoholików może przybierać znamiona majaczenia drżennego i zasłaniać w ten sposób tło zakaźne. Druga grupa trudności dotyczy psychoz schizofrenoidalnych, co do których w praktyce często trudno orzec, czy są to epizodyczne zespoły psychotyczne, wywołane jednorazowo przez zakażenie, czy też może chodzić tu tylko o obostrzenie schizofrenii już przedtem istniejącej. Często jesteśmy w tym położeniu, że istotnie to zagadnienie możemy rozstrzygnąć dopiero po dłuższym upływie czasu, a więc gdy psychoza minie bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków schizofrenicznych. Zapobieganie i leczenie wynikają z podanych powyżej zasad postępowania rozpoznawczego. Powstają mianowicie dwie grupy zagadnień: 1) zapobieganie i lecznicze zwalczanie choroby zakaźnej leżącej u podstaw psychozy, 2) zapobieganie i leczenie powikłania psychotycznego. Zagadnienie pierwsze jest natury internistycznej, z czego wynika, że psychiatria musi dobrze znać klinikę chorób zakaźnych. Pierwsza grupa zagadnień jest praktycznie ważna dlatego, że w ostrych psychozach czynnik zakaźny nie zawsze się ujawnia. W obrazie klinicznym górują objawy psychiczne i nikomu na myśl nie przychodzi wezwać internistę. Przypadki te trafiają bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego, który powinien być wyposażony we wszystkie sposoby diagnostyczne, by móc jak najwcześniej wykryć tło zakaźne i określić przyrodę drobnoustrojów chorobotwórczych. Zazwyczaj w ciężkich psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, np. w delirium lub w amencji, nie ma czasu na tak szczegółowe badania. Jeśli chce się chorego uratować, musi się przystąpić do leczenia natychmiast. W przypadkach tych dzisiaj, gdy wstępne doraźne badania pozwolą wyłączyć tło niezakaźne lub wskazują tylko przypuszczalnie na etiologię zakaźną, wtedy natychmiast – według starożytnej zasady observatio morbi meditatio mortis – stosujemy wszystkie dostępne środki zdolne w zarodku stłumić zakażenie niezależnie od jego pochodzenia. Stosujemy duże dawki antybiotyków różnego rodzaju, stosujemy przetaczanie krwi o ile możności całkowite (exsanguinotransfusio), dbamy ze wszystkich sił: o należyte nawodnienie ustroju, przeciwdziałamy odleżynom, podtrzymujemy krążenie. Wszystkie te środki  zapobiegawczo-lecznicze są bardzo ważne w psychozach przebiegających z podnieceniem psychoruchowym. Gdy uda nam się przedłużyć życie chorego do czasu zdobycia wyników badań pracowniczych, leczenie przeciwzakaźne staje się bardziej świadome celu i zwraca się specjalnie przeciw drobnoustrojowi, który jest przyczyną danej jednostki nozologicznej.  [więcej w: , okulista, olejek kokosowy na włosy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Majaczenie zakaźne.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomopatologicznie widuje się w tych przypadkach mnogie wybroczyny, rozsiane w mózgu, zwłaszcza w jądrach podstawnych. Jeżeli chory odzyska sensorium, to przebywa dłuższy czas w stanie ciężkiego zamroczenia, któremu towarzyszą jaktacje i hiperkinezy, prawdopodobnie wywodzące się z międzymózgowia. Jeżeli chory wyjdzie żywo z tego powikłania, może zachować neurologiczne pozostałości objawów ogniskowych. Natomiast pod względem psychicznym, pomijając zupełną niepamięć z okresu zamroczenia, może nie być następowych ubytków psycheorganicznych. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku przeżyliśmy takie powikłanie, pomyślnie zakończone po blisko dwutygodniowym zamroczeniu, po czym ciężki i uporczywy zespół paranoidalny ustąpił trwale, nie pozostawiając ubytków. W innym naszym przypadku śpiączki przedłużonej uległa trwałemu wyleczeniu parafrenia. Choroba Cushinga przebiega ze znamiennym objawami zespołu psychoendokrynologicznego. Rozpoznanie choroby Cushinga opiera się na objawach somatycznych: otłuszczenie, zaburzenia przemiany spoczynkowej, osteoporosis, hypertrichosis, ciemnoczerwone sbiae cutis distensae, zaburzenia płciowe w rodzaju niemocy, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, nadciśnienie, łysienie na głowie, wygląd pletoryczny, wydzielanie 17-ketosteroidu. Zaburzenia psychiczne pojawiają się równocześnie z pierwszymi objawami somatycznymi lub mogą je nawet o pół roku wyprzedzać (Schwobel, 1954). Nastrój tych chorych bywa różny: przygnębienie z drażliwością i podnieceniem albo apatia, wzmagająca się w rzadkich przypadkach aż do osłupienia. Schwobel stwierdził przygnębienie tylko u 2 spośród 7 chorych, również u 2 była euforia, u reszty stwierdzało się zmienność nastroju. Próby tłumaczenia zaburzeń nastroju reakcją na stan chorobowy okazały się niesłuszne, gdyż nawet młode kobiety nie martwią się zbytnio zniekształceniem ciała. Napęd bywa przeważnie wzmożony, rzadziej obniżony, często stwierdza się wahania napędu, zresztą nie idące równolegle ze zmianami nastroju i niezależne od ciężkości endokrynopatii. Poszczególne popędy zachowują się różnie pod względem kierunku i siły. Widuje się wzmożoną potrzebę snu obok zaburzeń snu, brak łaknienia obok nienasyconej żarłoczności. Przeważnie łaknienie jest wzmożone. U większości chorych popęd płciowy jest obniżony aż do zupełnego wygaszenia. Schwobel tylko u jednej chorej stwierdził zachowaną libido, mimo zaburzeń miesiączkowania i braku orgazmu. U 3 kobiet można było stwierdzić wzmożenie popędu macierzyńskiego. Zaburzenia psychiczne cofają się szybko, gdy tylko uda się operacyjnie lub radioterapeutycznie usunąć przyczynę nadmiernego wydzielania hormonu kory nadnerczy. [więcej w: , Prywatne przedszkole Kraków, olejek kokosowy na włosy, odzież dla dzieci ]

Comments Off