Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olej lniany’

Zwiazek cierpien przewodu pokarmowego z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwiazek cierpień przewodu pokarmowego z zaburzeniami psy- chicznymi wvmaza jeszcze dalszych badań. Powyżej mówiliśmy o właściwoś- ciach żółci i treści dwunastniczej katatoników wywoływania katalepsji. Te samą właściwość posiada Bacterium coli, które w prawidłowych warunkach jest sa- profitem przewodu pokarmowego, a w warunkach chorobliwych bywa waż- nym czynnikiem etiologicznym. Znana też jest psychika chorych na żółtaczkę: apatia, uczucie zmęczenia. przygnębienie, obniżenie napędu nsvchoruchoweco, zanik radości żyda. niewiara w przyszłość, czasem przewrażliwienie. Ostre nie- żyty jelitowe odbijają sie również na samopoczuciu. prowadząc do ospałości, roznroszenia uwazi, niecheci do wysiłków fizycznych. uczucia rozbicia. Ostry żółty zanik watroby niemal nigdy nie oszczedza psychiki chorezo, i szczególnie często prowadzi do majaczeń lub do mieszanych obrazów majaczeniowo-solą- taniowych. Psychoza tego typu przy żółtaczce powinna zawsze obudzić podej- rzenie lekarza co do ostrego, żółtego zaniku wątroby (lencephalopathie porto- cave autorów francuskich). Do obrazu klinicznego mocznicy należy również pewien typowy stan psy- chiczny: zanik napędu psychoruchowego, zwolnienie toku myślenia, obniżenie sprawności, nastrój tępy, czasem z domieszką euforii, zwężenie pola świadomości przechodzące stopniowo poprzez senność w sopor, a wreszcie stan śpiączkowy. Jeżeli zważy się ogólny ciężki stan chorego, jego wyniszczenie, brunatny język, woń moczu, wymioty, czasem drgawki padaczkowe, to rozpoznanie mocznicy nie nastręcza trudności. Czasem na tle mocznicy występuje majaczenie podobne w obrazie klinicznym do majaczenia gorączkowego, chociaż podniecenie psy- choruchowe nie jest znaczne. W mocznicy rzekomej (pseudouraemia) na pierwszy plan wybijają się napady padaczkowe oraz zamroczenia typu padaczkowego. Widuje sie tutaj ponadto i wiele innych zespołów nawarstwionych, jak majaczenie, splątanie lub zespół paranoidalny. Po przejaśnieniu .się świadomości widywano niekiedy jako trwalszą pozostałość zespół psycheorganiczny z -objawami zespołu Kor- sakowa. Stoi to w ścisłym związku z objawami ogniskowymi: które widuje się w mocznicy rzekomej zarówno ostrej, jak i przewlekłej. Pojawienie się na- warstwionych zespołów psychotycznych przypada czasem wyraźnie na okresy zaostrzenia się podstawowej sprawy. [więcej w: , olej do włosów, olej lniany, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Zwiazek cierpien przewodu pokarmowego z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasy okupacji hitlerowskiej dały szczególnie dużo sposobności do spostrze- żeń nad skutkami głodzenia. W obozach koncentracyjnych i gettach ży- dowskich widywano mnóstwo zaburzeń psychicznych na tym tle. Stan psy- chiczny człowieka zagłodzonego odznacza się: nieznacznym pobudzeniem afek- tywnym, uczuciem niepokoju z podbarwieniem lękowym, zwężeniem pola świa- domości, zwiększoną przerzutnością uwagi przy niemożności jej skupienia, szyb- kim nużeniem się przy usiłowaniu podjęcia pracy umysłowej. Z biegiem czasu nastrój staje się apatyczny i tępy, przy czym jednak euforia raczej narasta. Na tym tle występowały szczególnie często majaczenia, a treścią omamów wzrokowych i urojeń bywało uderzająco często spełnianie się życzeń. W wiz- jach majaczeniowych chorzy widzieli stoły suto zastawione, odzyskaną wol- ność i inne katatymiczne zjawiska, Przeżycia te nie wiązały się jednak z dosto- sowanym d.o treści nastrojem, który pozostawał nadal apatyczny, tak że chory oglądal tresć omamów obojętnie, jakby już syty i -jakby mu już na niczym nie zalezalo, Apatia ta przytłumiała lęk, który w majaczeniach głodowych bywał mało znany .Oprócz majaczeń .widywano czasem zespół zamroczeniowy, naj- częsciej skojarzony z majaczeniem. Dezonentacia w tych przypadkach osiągała znaczny stopień. Osobowość rozszczeplenna chorego przebywała w urojonym mIeJSCU, otoczeniu, czasie i sytuacji, gdzie wszystkie pragnienia doznawały cu- downego spełnienia. Wizje zamroczeniowo-majaczeniowe pełne też były pier- wiastka religijnego według popularnych wyobrażeń. Widywano też zamrocze- nia o cechach stanu ekstatycznego. Psychozy te mijały szybko po podkarmie- niu chorego . Niedokrwistość złośliwa bywa często podłożem nawarstwień psy- chotycznych. W okresach pogorszenia widuje się z zasady ospałość, czasem pod- barwioną euforycznie, niekiedy z przeczuleniem i drażliwością, Częściej niż ma- jaczenie spotyka się zespół para- noidalny z nastrojem lękowym lub zespól parafreniczny, który często nie ustępuje mimo popra- wy obrazu krwi. W niedokrwi- stości złośliwej o lżejszym prze- biegu występuje często zespół de- presyjny, który ustępuje łatwo w miarę poprawy zasadniczego cierpienia. Ostrej niedokrwistości mogą również towarzyszyć roz- maite zespoły psychotyczne. W obrazie klinicznym podkreślony jest często lęk z podnieceniem psychoruchowym. Hiperwitaminozy nie sprawiają lekarzom na ogół nie- pokoju – bardzo niesłusznie. Za- sada “im więcej witamin, tym le- piej” jest szkodliwa. Witaminy w nadmiarze staj ą się czynnikiem toksycznym. [patrz też: , trądzik, gabinet kosmetyczny, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries