Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olej lniany’

Związek cierpień przewodu pokarmowego z zaburzeniami psychicznymi.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Związek cierpień przewodu pokarmowego z zaburzeniami psychicznymi wymaga jeszcze dalszych badań. Powyżej mówiliśmy o właściwościach żółci i treści dwunastniczej katatoników wywoływania katalepsji. Te samą właściwość posiada Bacterium coli, które w prawidłowych warunkach jest saprofitem przewodu pokarmowego, a w warunkach chorobliwych bywa ważnym czynnikiem etiologicznym. Znana też jest psychika chorych na żółtaczkę: apatia, uczucie zmęczenia, przygnębienie, obniżenie napędu psychoruchowego, zanik radości życia, niewiara w przyszłość, czasem przewrażliwienie. Ostre nieżyty jelitowe odbijają się również na samopoczuciu, prowadząc do ospałości, rozproszenia uwagi, niechęci do wysiłków fizycznych, uczucia rozbicia. Ostry żółty zanik wątroby niemal nigdy nie oszczędza psychiki chorego, i szczególnie często prowadzi do majaczeń lub do mieszanych obrazów majaczeniowo-solątaniowych. Psychoza tego typu przy żółtaczce powinna zawsze obudzić podejrzenie lekarza co do ostrego, żółtego zaniku wątroby (lencephalopathie portocave autorów francuskich). Do obrazu klinicznego mocznicy należy również pewien typowy stan psychiczny: zanik napędu psychoruchowego, zwolnienie toku myślenia, obniżenie sprawności, nastrój tępy, czasem z domieszką euforii, zwężenie pola świadomości przechodzące stopniowo poprzez senność w sopor, a wreszcie stan śpiączkowy. Jeżeli zważy się ogólny ciężki stan chorego, jego wyniszczenie, brunatny język, woń moczu, wymioty, czasem drgawki padaczkowe, to rozpoznanie mocznicy nie nastręcza trudności. Czasem na tle mocznicy występuje majaczenie podobne w obrazie klinicznym do majaczenia gorączkowego, chociaż podniecenie psychoruchowe nie jest znaczne. W mocznicy rzekomej (pseudouraemia) na pierwszy plan wybijają się napady padaczkowe oraz zamroczenia typu padaczkowego. Widuje się tutaj ponadto i wiele innych zespołów nawarstwionych, jak majaczenie, splątanie lub zespół paranoidalny. Po przejaśnieniu się świadomości widywano niekiedy jako trwalszą pozostałość zespół psycheorganiczny z objawami zespołu Korsakowa. Stoi to w ścisłym związku z objawami ogniskowymi: które widuje się w mocznicy rzekomej zarówno ostrej, jak i przewlekłej. Pojawienie się nawarstwionych zespołów psychotycznych przypada czasem wyraźnie na okresy zaostrzenia się podstawowej sprawy. [więcej w: , olej do włosów, olej lniany, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Związek cierpień przewodu pokarmowego z zaburzeniami psychicznymi.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasy okupacji hitlerowskiej dały szczególnie dużo sposobności do spostrzeżeń nad skutkami głodzenia. W obozach koncentracyjnych i gettach żydowskich widywano mnóstwo zaburzeń psychicznych na tym tle. Stan psychiczny człowieka zagłodzonego odznacza się: nieznacznym pobudzeniem afektywnym, uczuciem niepokoju z podbarwieniem lękowym, zwężeniem pola świadomości, zwiększoną przerzutnością uwagi przy niemożności jej skupienia, szybkim nużeniem się przy usiłowaniu podjęcia pracy umysłowej. Z biegiem czasu nastrój staje się apatyczny i tępy, przy czym jednak euforia raczej narasta. Na tym tle występowały szczególnie często majaczenia, a treścią omamów wzrokowych i urojeń bywało uderzająco często spełnianie się życzeń. W wizjach majaczeniowych chorzy widzieli stoły suto zastawione, odzyskaną wolność i inne katatymiczne zjawiska. Przeżycia te nie wiązały się jednak z dostosowanym do treści nastrojem, który pozostawał nadal apatyczny, tak że chory oglądał treść omamów obojętnie, jakby już syty i -jakby mu już na niczym nie zależało. Apatia ta przytłumiała lęk, który w majaczeniach głodowych bywał mało znany .Oprócz majaczeń widywano czasem zespół zamroczeniowy, najczęściej skojarzony z majaczeniem. Dezorientacja w tych przypadkach osiągała znaczny stopień. Osobowość rozszczepienna chorego przebywała w urojonym miejscu, otoczeniu, czasie i sytuacji, gdzie wszystkie pragnienia doznawały cudownego spełnienia. Wizje                       zamroczeniowo-majaczeniowe pełne też były pierwiastka religijnego według popularnych wyobrażeń. Widywano też zamroczenia o cechach stanu ekstatycznego. Psychozy te mijały szybko po podkarmieniu chorego . Niedokrwistość złośliwa bywa często podłożem nawarstwień psychotycznych. W okresach pogorszenia widuje się z zasady ospałość, czasem podbarwioną euforycznie, niekiedy z przeczuleniem i drażliwością. Częściej niż majaczenie spotyka się zespół paranoidalny z nastrojem lękowym lub zespól parafreniczny, który często nie ustępuje mimo poprawy obrazu krwi. W niedokrwistości złośliwej o lżejszym przebiegu występuje często zespół depresyjny, który ustępuje łatwo w miarę poprawy zasadniczego cierpienia. Ostrej niedokrwistości mogą również towarzyszyć rozmaite zespoły psychotyczne. W obrazie klinicznym podkreślony jest często lęk z podnieceniem psychoruchowym. Hiperwitaminozy nie sprawiają lekarzom na ogół niepokoju             – bardzo niesłusznie. Zasada “im więcej witamin, tym lepiej” jest szkodliwa. Witaminy w nadmiarze stają się czynnikiem toksycznym. [patrz też: , trądzik, gabinet kosmetyczny, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries