Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Warstwe zewnetrzna, tzw. torebke wlóknista,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Warstwę zewnętrzną, tzw. torebkę włóknistą, sta- nowi tkanka łączna, mniej więcej zbita, zależnie od wieki; .jamy. W miarę powiększania się jamy w jej ścianie bardzo często powstają przerwy. Masy serowate częściowo odpadają od ściany, rozmiękają i tworzą w starych jamach łącznie z resztkami obumarłej tkanki płucnej ciecz ropiastą, żółtawą lub zielonawą. Stare jamy mogą jednak zawierać tylko powietrze. W wielkich jamach spotyka się nieraz powrózki ciągniące się przez światło jamy od jednej ściany do drugiej. Są to naczynia krwie- nośne, przeważnie oporne na czynniki niszczące, Mogą być one zarosłe albo zawierają płynną krew, o wiele częściej skrzepliny. Prócz tego spo- tyka się jako powrózki pasma łącznotkankowe śródmiąższowe, które ocalały jako oporniejsze niż miąższ płucny. Ujście oskrzela jamy, usado- wionej w górnym płacie, znajduje się przeważnie w dolnej części, a jamy w dolnym płacie — w górne} części. Los jamy gruźliczej bywa różny, zależnie od siedziby, kształtu i rozmiaru. Naj rzadziej bliznowacieją jamy przywnękowe, usadowione w pobliżu wielkich naczyń wnęki. Jamy płaskie i kuliste, jeżeli są małe, nie przekraczające wielkości orzecha laskowego, mogą wy- goić się zupełnie: rozrost i kurczenie się torebki zbliża ściany jamy i sprzyja jej zarośnięciu. Takie zejście z wytworzeniem blizny.zdarza się nieczęsto. Różne statystyki podają samowygojenie się jam gruźliczych na 9,6-14,370. Jamy duże goją się zazwyczaj tylko częściowo. Szare masy serowate błony ropotwórczej odpadają i pojawia się ziarnina nieswoista, przeistaczająca się z czasem w zbitą tkankę łączną z wytworzeniem blizny. W tkance ,gruźliczej zserowaciałej, a nawet otoczonej torebką włóknistą i zwapniałej, mogą bardzo długo utrzymywać się żywe, zja- dliwe prątki. W warunkach dla ustroju nie pomyślnych, np . gdy jego siły obronne załamują się, ognisko takie może odwapnić się, a torebka włók- nista zmięknąć. Zamurowane przedtem prątki mogą wtedy na nowo roz- począć swą niszczycielską pracę. W wyjątkowych przypadkach na po- wierzchnię ziarniny, pokrywającej od wewnątrz ściany jamy, narasta po odpadnięciu błony ·ropotwórczej z przylegającego oskrzela nabłonek i wyściela całą jamę, otoczoną nieraz bardzo grubym, zbitym pierście- niem tkanki włóknistej. Powstaje wtenczas rzekome rozszerzenie oskrzeli. [przypisy: , rehabilitacja, kosmetyki naturalne, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Warstwe zewnetrzna, tzw. torebke wlóknista,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwężenie pola szczytowego z wyraźnymi jego granicami przemawia za bliznowatym kurczeniem się szczytu, natomiast zatarty charakter granic szczytu obok zmniejszenia pola szczytowego świadczy o świeżej sprawie gruźliczej w szczycie. Nie należy zapominać o opukiwaniu także szczytu pachy, poleciwszy bada- nemu wysoko podnieść ramiona, szczyt bo-wiem pachy wypada wtedy na II międzyżebrzu, w którym mogą być, zmiany odgłosu opukowego już we wczesnym okresie gruźlicy. To samo dotyczy i okolicy międzyłopatkowej na poziomie wnęk płucnych. U zdrowych, stojących prosto, granica szczytu płucnego z tyłu jest niższa niż u tak pochylonych ku przodowi, że ich głowa znajduje się prawie na wysokości miednicy. Inaczej dzieje się w razie gruźliczego zajęcia szczytu: liczba takich chorych stojących prosto granica szczytu płucnego z tylu jest wyższa lub pozostaje bez zmiany. Jest to objaw szczytowy Koranyilego. Tłumaczy się go tym, że przy znacz- nym schyleniu ku przodowi dolne części płuc ulegają uciskowi i powie- trze dostaje się z nich do szczytów zdrowych, wskutek czego ich granice podnoszą się. Natomiast w gruźlicy szczytów płucnych granica nie zmie- nia się, przeszkodą bowiem w podnoszeniu się szczytu są zrosty opłucne oraz naciek samego płuca. Zmiany odgłosu opukowego u chorych na gruźlicę płuc bywają róż- norodne. Mogą one dotyczyć siły oraz wysokości odgłosu. Objawy opu- kowe mogą się zmieniać zależnie od położenia chorego i aktu oddychania. Odgłos opukowy może jednak nie ulegać zmianom, pomimo istnienia w płucach zmian gruźliczych. Do częstych zmian odgłosu opukowego w gruźlicy płuc należą: odgłos bębenkowy, zależny od rozluźnienia tkanki płucnej oraz jamowy, od- głos przytłumiony i stłumiony. Rzadziej stwierdza się odgłos opukowy metaliczny i czerepowy oraz odgłos zmienny. W uzupełnieniu zaznaczę tutaj, że objaw Gerhardta dotyczący wysokości odgłosu bębenkowego jamowego, zdarza się w gruźlicy płuc stosunkowo rzadko, a to dlatego, że zawartość jam gruźliczych nie łatwo zmienia swe położenie gdyż jest najczęściej ciągnąca się, nie całkiem płynna. Częściej wykrywa się ten objaw w przypadkach odmy opłucnej otwartej i zamkniętej pc chodzenia gruźliczego czy też niegruźliczego. [więcej w: , olej kokosowy, Prywatne przedszkole Kraków, rozstanie ]

Comments Off

« Previous Entries