Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Jamy gruźlicze.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Warstwę zewnętrzną, tzw. torebkę włóknistą, stanowi tkanka łączna, mniej więcej zbita, zależnie od wieku jamy. W miarę powiększania się jamy w jej ścianie bardzo często powstają przerwy. Masy serowate częściowo odpadają od ściany, rozmiękają i tworzą w starych jamach łącznie z resztkami obumarłej tkanki płucnej ciecz ropiastą, żółtawą lub zielonawą. Stare jamy mogą jednak zawierać tylko powietrze. W wielkich jamach spotyka się nieraz powrózki ciągnące się przez światło jamy od jednej ściany do drugiej. Są to naczynia krwionośne, przeważnie oporne na czynniki niszczące. Mogą być one zarosłe albo zawierają płynną krew, o wiele częściej skrzepliny. Prócz tego spotyka się jako powrózki pasma łącznotkankowe śródmiąższowe, które ocalały jako oporniejsze niż miąższ płucny. Ujście oskrzela jamy, usadowionej w górnym płacie, znajduje się przeważnie w dolnej części, a jamy w dolnym płacie – w górnej części. Los jamy gruźliczej bywa różny, zależnie od siedziby, kształtu i rozmiaru. Najrzadziej bliznowacieją jamy przywnękowe, usadowione w pobliżu wielkich naczyń wnęki. Jamy płaskie i kuliste, jeżeli są małe, nie przekraczające wielkości orzecha laskowego, mogą wygoić się zupełnie: rozrost i kurczenie się torebki zbliża ściany jamy i sprzyja jej zarośnięciu. Takie zejście z wytworzeniem blizny zdarza się nieczęsto. Różne statystyki podają samowygojenie się jam gruźliczych na 9,6-14,370. Jamy duże goją się zazwyczaj tylko częściowo. Szare masy serowate błony ropotwórczej odpadają i pojawia się ziarnina nieswoista, przeistaczająca się z czasem w zbitą tkankę łączną z wytworzeniem blizny. W tkance gruźliczej zserowaciałej, a nawet otoczonej torebką włóknistą i zwapniałej, mogą bardzo długo utrzymywać się żywe, zjadliwe prątki. W warunkach dla ustroju nie pomyślnych, np . gdy jego siły obronne załamują się, ognisko takie może odwapnić się, a torebka włóknista zmięknąć. Zamurowane przedtem prątki mogą wtedy na nowo rozpocząć swą niszczycielską pracę. W wyjątkowych przypadkach na powierzchnię ziarniny, pokrywającej od wewnątrz ściany jamy, narasta po odpadnięciu błony ropotwórczej z przylegającego oskrzela nabłonek i wyściela całą jamę, otoczoną nieraz bardzo grubym, zbitym pierścieniem tkanki włóknistej. Powstaje wtenczas rzekome rozszerzenie oskrzeli. [przypisy: , rehabilitacja, kosmetyki naturalne, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Jamy gruźlicze.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwężenie pola szczytowego z wyraźnymi jego granicami przemawia za bliznowatym kurczeniem się szczytu, natomiast zatarty charakter granic szczytu obok zmniejszenia pola szczytowego świadczy o świeżej sprawie gruźliczej w szczycie. Nie należy zapominać o opukiwaniu także szczytu pachy, poleciwszy badanemu wysoko podnieść ramiona, szczyt bowiem pachy wypada wtedy na II międzyżebrzu, w którym mogą być, zmiany odgłosu opukowego już we wczesnym okresie gruźlicy. To samo dotyczy i okolicy międzyłopatkowej na poziomie wnęk płucnych. U zdrowych, stojących prosto, granica szczytu płucnego z tyłu jest niższa niż u tak pochylonych ku przodowi, że ich głowa znajduje się prawie na wysokości miednicy. Inaczej dzieje się w razie gruźliczego zajęcia szczytu: liczba takich chorych stojących prosto granica szczytu płucnego z tylu jest wyższa lub pozostaje bez zmiany. Jest to objaw szczytowy Koranyilego. Tłumaczy się go tym, że przy znacznym schyleniu ku przodowi dolne części płuc ulegają uciskowi i powietrze dostaje się z nich do szczytów zdrowych, wskutek czego ich granice podnoszą się. Natomiast w gruźlicy szczytów płucnych granica nie zmienia się, przeszkodą bowiem w podnoszeniu się szczytu są zrosty opłucne oraz naciek samego płuca. Zmiany odgłosu opukowego u chorych na gruźlicę płuc bywają różnorodne. Mogą one dotyczyć siły oraz wysokości odgłosu. Objawy opukowe mogą się zmieniać zależnie od położenia chorego i aktu oddychania. Odgłos opukowy może jednak nie ulegać zmianom, pomimo istnienia w płucach zmian gruźliczych. Do częstych zmian odgłosu opukowego w gruźlicy płuc należą: odgłos bębenkowy, zależny od rozluźnienia tkanki płucnej oraz jamowy, odgłos przytłumiony i stłumiony. Rzadziej stwierdza się odgłos opukowy metaliczny i czerepowy oraz odgłos zmienny. W uzupełnieniu zaznaczę tutaj, że objaw Gerhardta dotyczący wysokości odgłosu bębenkowego jamowego, zdarza się w gruźlicy płuc stosunkowo rzadko, a to dlatego, że zawartość jam gruźliczych nie łatwo zmienia swe położenie gdyż jest najczęściej ciągnąca się, nie całkiem płynna. Częściej wykrywa się ten objaw w przypadkach odmy opłucnej otwartej i zamkniętej pc chodzenia gruźliczego czy też niegruźliczego. [więcej w: , olej kokosowy, Prywatne przedszkole Kraków, rozstanie ]

Comments Off

« Previous Entries