Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘okulista’

Majaczenie zakaźne.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Majaczenie zakaźne może przebiegać bez gorączki, np. w charłactwie, marazmie, w alkoholizmie przewlekłym (pneumoma potatorum) itd. Z drugiej strony liczyć się trzeba z możliwością gorączki pochodzenia ośrodkowego, np. hyperthermia catatonica. Różnicowanie może nastręczać wątpliwości w przypadkach majaczenia które np. u alkoholików może przybierać znamiona majaczenia drżennego i zasłaniać w ten sposób tło zakaźne. Druga grupa trudności dotyczy psychoz schizofrenoidalnych, co do których w praktyce często trudno orzec, czy są to epizodyczne zespoły psychotyczne, wywołane jednorazowo przez zakażenie, czy też może chodzić tu tylko o obostrzenie schizofrenii już przedtem istniejącej. Często jesteśmy w tym położeniu, że istotnie to zagadnienie możemy rozstrzygnąć dopiero po dłuższym upływie czasu, a więc gdy psychoza minie bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków schizofrenicznych. Zapobieganie i leczenie wynikają z podanych powyżej zasad postępowania rozpoznawczego. Powstają mianowicie dwie grupy zagadnień: 1) zapobieganie i lecznicze zwalczanie choroby zakaźnej leżącej u podstaw psychozy, 2) zapobieganie i leczenie powikłania psychotycznego. Zagadnienie pierwsze jest natury internistycznej, z czego wynika, że psychiatria musi dobrze znać klinikę chorób zakaźnych. Pierwsza grupa zagadnień jest praktycznie ważna dlatego, że w ostrych psychozach czynnik zakaźny nie zawsze się ujawnia. W obrazie klinicznym górują objawy psychiczne i nikomu na myśl nie przychodzi wezwać internistę. Przypadki te trafiają bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego, który powinien być wyposażony we wszystkie sposoby diagnostyczne, by móc jak najwcześniej wykryć tło zakaźne i określić przyrodę drobnoustrojów chorobotwórczych. Zazwyczaj w ciężkich psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, np. w delirium lub w amencji, nie ma czasu na tak szczegółowe badania. Jeśli chce się chorego uratować, musi się przystąpić do leczenia natychmiast. W przypadkach tych dzisiaj, gdy wstępne doraźne badania pozwolą wyłączyć tło niezakaźne lub wskazują tylko przypuszczalnie na etiologię zakaźną, wtedy natychmiast – według starożytnej zasady observatio morbi meditatio mortis – stosujemy wszystkie dostępne środki zdolne w zarodku stłumić zakażenie niezależnie od jego pochodzenia. Stosujemy duże dawki antybiotyków różnego rodzaju, stosujemy przetaczanie krwi o ile możności całkowite (exsanguinotransfusio), dbamy ze wszystkich sił: o należyte nawodnienie ustroju, przeciwdziałamy odleżynom, podtrzymujemy krążenie. Wszystkie te środki  zapobiegawczo-lecznicze są bardzo ważne w psychozach przebiegających z podnieceniem psychoruchowym. Gdy uda nam się przedłużyć życie chorego do czasu zdobycia wyników badań pracowniczych, leczenie przeciwzakaźne staje się bardziej świadome celu i zwraca się specjalnie przeciw drobnoustrojowi, który jest przyczyną danej jednostki nozologicznej.  [więcej w: , okulista, olejek kokosowy na włosy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Majaczenie zakaźne.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z POKWITANIEM (PUBERT AS). I tu można powiedzieć, że nie istnieje “psychoza pokwitania”. To, co dawniej tak nazywano, to była najczęściej schizofrenia, która zwykła się ujawniać w okresie pokwitania. Oprócz schizofrenii prostej (schizophrenia ,simplex) w tym okresie często wybucha hebefrenia i katatonia albo jako zespoły ostre, przemijające bez ubytków, albo, znacznie częściej, jako ostry początek przewlekłego procesu schizofrenicznego. Również w okresie pokwitania nierzadko pojawia się jeden z zespołów cyklofrenicznych. Najczęściej chodzi tutaj o pierwszy okres psychotyczny, zapoczątkowujący przewlekły, chociaż w okresach remisji utajony klinicznie, proces cyklofreniczny. Zespół paranoidalny jest w okresie pokwitania rzadkością, a już w ogóle nie widzi się parafrenii lub paranoi. Zespól kataleptyczny występuje w tym okresie tylko w łączności z katatonią; czasem na podłożu jakiejś innej sprawy podstawowej, która raczej przypadkiem zdarzy się w okresie pokwitania. To samo dotyczy zespołów psychotycznych przebiegających z zaburzeniami świadomości. Natomiast zespoły reaktywne z histerią na czele nie należą tu do rzadkości. Osobna wzmianka należy się nerwicy natręctw, która bardzo często ujawnia się po raz pierwszy w okresie pokwitania, często pod postacią skrupulatyzmu. Ten okres rozwoju nerwic natręctw może następnie na wiele lat, a nawet na parę dziesiątków lat zupełnie ustąpić. Ale w wywiadzie tych chorych niejednokrotnie taka zapowiedź przyszłej ciężkiej nerwicy natręctw da się odnaleźć. Ze spraw organicznych wymienić trzeba padaczkę samoistną, która często wychodzi na jaw po raz pierwszy w okresie pokwitania lub w ogóle w wieku młodzieńczym. Jak z tego widać, pokwitanie jest okresem przełomu wewnątrzwydzielniczego, który z przyczyn bliżej jeszcze nie zbadanych usposabia do wybuchu wielu cierpień psychicznych i organicznych, i czynnościowych, sam jednak w sobie jest fizjologicznym okresem rozwoju osobniczego i jako taki na pewno nie jest czynnikiem etiologicznym, chociaż współdziała w wytworzeniu warunków powstania choroby. [przypisy: , okulista, Karmy dla psów, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off