Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M. Bleuler do tego stopnia zatarł gra- nicę z otyłością zwykłą, że zespołowi tłuszczowo-płciowemu poświęca tylko krótką wzmiankę. Wbrew temu stanowisku stwierdzić trzeba, że jednostka taka niewątpliwie istnieje, że różni się od otyłości spowodowanej obżarstwem i że przebiega z szeregiem cech somatycznych, np. hipogenitalizmem, które mają uwarunkowanie wewnątrzwydzielnicze. Do takich cech zaliczyć można np. płaską krzywą hipoglikemiczną. Zresztą spory .te rozstrzygną badania endokrynolo- giczne. Tycie i chudnięcie zarówno psychicznie zdrowych, jak i chorych, za- leży przede wszystkim od odżywienia i ruchu lub pośrednio od wzmożenia albo zaniku łaknienia. chudnięcie jednak nie zawsze jest wyrazem za- burzeń przemiany materii, bywa bowiem często pochodzenia psychicznego. Zanik napędu psychoruchowego prowadzi do obniżenia ruchliwości i tym sa- mym do otyłości. Taki sam wpływ może mieć zobojętnienie afektywne. Prze- ciwnie podniecenie psychoruchowe, które wyraża się wzmożoną ruchliwością, odbija się ujemnie na wadze ciała. Zespół Glińskiego – Simmondsa (hypopituitarismus) odgranicza się dziśiaj dość ostro od stanów charłactwa różnego pochodzenia, w szczególności od wychudzenia spowodowanego tzw. anorexia nervosa (jednostki zresztą pro- blematycznej). W przypadku prawdziwej niedoczynności przysadkowej trzo- nem zespołu psychoendokrynologicznego jest zanik napędu życiowego i zobo- jętnienie, podbarwione często nastrojem przygnębienia i apatii. Z kazuistyki Kinda (1958) wynika, że nastrój euforyczno-drażliwy lub płytko euforyczny zdarza się rzadziej. Rzuca się w oczyy wzmożona potrzeba ciepła i snu, obni- żenie popędu płciowego i zanik ruchliwości. Natomiast zaburzenia łaknienia są na dalszym planie. W przypadkach nie leczonych rozwija się po latach zespół psycheorganiczny typu otępiennego z upośledzeniem czynności pamięciowych i pojmowania. Jeżeli niedoczynność przysadki rozwinie się w wieku dziecię- cym, to dochodzi do ogólnego zahamowania dojrzałości psychicznej w znacze- niu infantylizmu, przy czym afektywna strona osobowości dotknięta jest znacz- nie więcej niż intelektualna. Mimo to nie stwierdzono niedorozwoju umysło- wego w ścisłym znaczeniu. Psychiczne objawy można poprawić za pomocą kon- sekwentnego leczenia dużymi dawkami przetworów tarczycy i kory nadner- czy, jednakże leczenia nie wolno przerwać zbyt wcześnie pod groźbą nawrotu. Stwierdzono, że do utrzymania czynności na poziomie jako tako prawidłowym wystarczy niewiele ponad ćwierć czynnej tkanki gruczołowej prżedniego płata przysadki. [podobne: , odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Skóra klatki piersiowej, jak zresztą i w innych częściach ciała, bywa w gruźlicy płuc bardzo często blada, zwłaszcza po. obfitych krwotokach oraz w późniejszych okresach choroby, szczególnie gdy się rozwinie skro- biawica narządów wewnętrznych. Zwłaszcza gruźlica szczytowa ujawnia się nieraz w postaci blednicy, co wieść może do .mylnego rozpoznania. W przypadkach znacznej aktywności gruźlicy bladość skóry może kon- trastować z sinawo-czerwonym zabarwieniem policzków, tzw. rumień- cem suchotniczym. Po stronie chorego płuca bywa on nieraz o wiele wybitniejszy niż po stronie zdrowego płuca albo istnieje tylko po chorej stronie. Objaw ten zależy od ucisku nerwu współczulnego przez obrzmiałe węzły chłonne lub przez zrosty opłucne. Wskutek drażnienia wiązki oczno-źrenicznej nerwu współczulnego może nastąpić jedno- stronne rozszerzenie średnicy. Na początku choroby kontrast zabarwienia skóry na klatce piersio- wej i na twarzy może powstać już po bardzo nieznacznym krwiopluciu a nawet po wykrztuszeniu skąpej plwociny podbarwionej krwią, gdy pod wpływem przestrachu i psychicznego przygnębienia nastąpi skurcz na- czyń krwionośnych twarzy. Skóra policzków, warg i kiści rąk bywa nieraz sinawa, i to nie tylko w przypadkach rozległych zmian w płucach i w opłucnej, ale czasami i w początkowym okresie gruźlicy płuc. Zależnie od biernego przekrwie- nia w małym krążeniu zasinione palce mogą być w toku gruźlicy istnie- jącej już dłuższy czas kolbkowato, zgrubiałe. Ta zmiana zdarza się jed- nak rzadko, Dość często stwierdza się w gruźlicy płuc zmiany barwnikowe w skórze w przypadkach przebiegających z silnym chudnięciem skóra bywa zwykle sucha i obficie się łuszczy (pityriasis tabescentium). Prócz tego u chorych na gruźlicę płuc widać bardzo często na skórze tułowia rozległy łupież pstry (pitynasis versicolor). Zależy on od rozwoju grzybka, który zagnieżdża się łatwo na skórze osób wyniszczonych. Są to liczne, Zwykle szarawe plamki, nieraz zlewające się, które łuszczą się i dają się zazwyczaj zeskrobać. Rozwojowi grzybka w przewlekłej postępu- jącej gruźlicy płuc sprzyjają poty, częste w tej chorobie, przy tym nieraz już w początkowym okresie. Jako wyraz pocenia się można nierzadko widzieć na skórze, zwłaszcza tułowia, także, potówkę (miliaria). Już We wczesnym okresie gruźlicy płuc zdarza się niekiedy silne wy- padanie włosów. [podobne: , fizjoterapia, odżywki do rzęs, uprawnienia sep ]

Comments Off

« Previous Entries