Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Leczenie objawowe. Niezaleznie od leczenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie objawowe. Niezależnie od leczenia przyczynowego, o którym była mowa powyżej, musimy zwalczać objawy psychotyczne, Podniecenie psychoruchowe staramy się opanować środkami farmakologicznymi. Doświadczenie uczy. że w ma- jaczeniu, podnieceniu zamroczeni owym i w amencji nie mają wartości narkotyki w rodzaju morfiny. Ponieważ zazwyczaj chodzi o ciężki stan ogólny, raczej wy- rzekamy się związków, które mogłyby osłabić ośrodek oddechowy, Silniejsze, jed- nakże przemijające jest działanie skopolaminy (0,3-0.5 mg). Zwiazki bromu wyparte zostały• przez bardziej nowoczesne leki. Również związki barbiturowe stosuje się coraz rzadziej, np. w postaci wstrzykiwań w dawkach narkotycznych. Chociaż nie są to środki obojętne dla zdrowia, to jednak uzyskany sen zabezpiecza chorego nrzed wyczerpującymi wysiłkami fizycznymi i obrażeniami cielesnymi. Cennym środkiem uspokajającym jest wciąż jeszcze siarczan magnezu, wstrzykiwany domięśniowo. Niektórzy przestrzegają przed wodzianem chloralu. a także orzed lekami przeciw- gorączkowymi, z uwagi na niebezpieczeństwo zapaści. Małe dawki piramidonu (0,1) stanowia wyjątek. Jeżeli majaczenie leczymy extra muros, to konieczne jest żarzą- dzenie dozoru nocnego przy chorym z uwagi na zaostrzenie się objawów nocną porą. .uż niejeden chory w czasie psychozy infekcyjnej wyskoczył z okna lub “w inny sposób się okaleczył. Wszystkie wymienione leki zostają stopniowo wvoierane przez związki neuroplegiczne z chloropromazyną i rezerpina na czele. które nie tylko uspokajają objawowo, lecz zdolne są w wielu przypadkach zadziałać leczniczo na sam zespół psychotyczny. [przypisy: , odzież termoaktywna, Siłownie zewnętrzne, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Leczenie objawowe. Niezaleznie od leczenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gruźlica trzeciorzędna stoi w związku ze zmianą alergii drugorzędnej na trzeciorzędną, zwaną także alergiąporonną (allergia tertiara s. abortiva). Nadwrażliwość ustroju cechująca alergię drugorzędną wybitnie słabnie, wskutek czego oddziaływanie chorego na zakażenie gruźlicze staje się mniej żywe, na- tomiast ogólna odporność tkankowa a zarazek gruźlicy wybitnie się zwiększa. Jej wzrost jest przeszkodą w powstawaniu nowych ognisk przerzutowych drogą krwi i naczyń lim- fatycznych oraz w uogólnianiu się zakażenia, co cechuje gruźlicę dru- gorzędną, pomimo Że i w trzecim okresie prątki dostają się od czasu do czasu do krwi. Nie ma więc w gruźlicy trzeciorzędnej prawie nigdy ognisk przerzutowych krwiopochodnych w wielu narzą- dach dużego krążenia, ani czynnych spraw gruźliczych w okolicznych węz- łach. Nie ma także dużych nacieków dokoła świeżych ognisk gruźliczych. Natomiast zmiany gruźlicze toczą się w tym okresie przeważnie w jednym tylko z narządów. Jest to zatem późna ,,odosobniona gruźlica rządowa” (tuberculosis isolata). Najczęściej jest ona usadowiona w płucach, gdyż ich odporność, przedtem znaczna, wygasa w przeciwieństwie do odporności ogólnej. Ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez Lewkowicza Toteż trzeciorzędna gruźlica płuc jest przeważnie gruźlicą odosobnioną płuc (tuberculcsis pulmonum isolata). Charakterystyczną jej cechą jest skłonność zmian gruźliczych do serowacenia, rozmiękania i powstawania jam a także do szerzenia się w płucu przez ciągłość (per continuitatem) i przerzutowo drogą oskrzeli. Przebieg odosobnionej gruźlicy płuc może być ostry, podostry lub, co najczęściej bywa, przewlekły. Gdy przebieg jest przewlekły, nie jest on wtedy powolny ani stopniowy, lecz cechuje się przeważnie okresami mniej więcej nagłego zaostrzenia na przemian z przycichaniem, z prze- wagą zmian włóknistych lub wysiękowych i serowaciejących. Stąd cho- robie nadano także miano: “postępująca gruźlica płuc”. Ze względu na wyniszczenie ustroju, do ktrórego choroba wiedzie, nazwano ją “właściwymi suchotami płuc” (phthisis pulmonum) i “pospolitymi suchotami płuc” (phthisis pulmonum com- munis). [więcej w: , odzież termoaktywna, biustonosze do karmienia, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries