Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych zwłaszcza przy rakach przewodu pokarmowego, prowadzi najczęściej do majaczenia. Czynnikiem trującym bywają wytwory rozpadu guza, chociaż i samo wyniszczenie trzeba brać pod uwagę. Majaczenie występuje czasem dopiero po zabiegu operacyjnym. Czasem widuje się i stany pomroczne, inne natomiast psychozy znacznie rzadziej. Stan odwodnienia ustroju bywa często przyczyną psychoz, zwłaszcza typu majaczeniowego.Zdarzające się w przebiegu różnych ciężkich chorób ogólnych, również w stanach pooperacyjnych przy niedostatecznej opiece pielęgniarskiej, stany majaczeniowe przypisać należy częstokroć wyłącznie lub w dużej mierze odwodnieniu. Opisywane przez zbłąkanych na pustyni podróżników zjawisko fata morgana zdaje się być właśnie takim delirium, wywołanym niedoborem wody w ustroju. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Układ wewnątrzwydzielniczy stanowi zawiłą całość, której składowe są w stosunkach przeciwstawności lub współdziałania między sobą i między elementami nerwowymi. Jakiekolwiek rakł6cenie czynności jednej ze składowych ilościowe lub jakościowe, musi pociągnąć za sobą aparat samoregulujący, który dąży do wyrównania powstałej nierównowagi. Te urządzenia samoregulacyjne są jednak ślepe i czasem więcej szkody przynoszą niż pożytku. Układ nerwowy wychodzi najczęściej źle na tych zaburzeniach i na przeciwdziałających im procesach wyrównawczych. Istotną wagę, jak zobaczymy, ma czas powstania zaburzeń wewnątrzwydzielniczych: im wcześniej tym gorzej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Niedoczynność tarczycy omawialiśmy już powyżej w związku z matołectwem. Tutaj zajmiemy się zaburzeniami psychicznymi związanymi z niedoczynnością tarczycy u dorosłych (myxoedema aduuorum). Objawy cielesne są podobne do opisanych przy kretynizmie, jednakże trudności rozpoznawcze polegają często na tym, że w danym przypadku nie myśli się o tej możliwości. W oczy rzucają się obrzęki sprężyste, niepodatne na ucisk, skóra sucha i łuszcząca się, często wypadanie włosów. Po wieloletnim trwaniu sprawy obrzęki ustępują, tkanka podskórna ulega zanikowi, tak że skóra staje się wiotka, pomarszczona, o wyglądzie przedwcześnie postarzałym, zwłaszcza na twarzy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Tężyczka (tetania) na tle niezbyt ściśle sprecyzowanego pojęcia spazmofilii jest jednostką, której psychiatrzy powinni poświęcić więcej niż dotąd uwagi. Spazmofilia występuje najczęściej u małych dzieci, rzadziej u starszych. Przy zbieraniu wywiadów należy retrospektywnie pytać o te zjawiska. Rozpoznawczo znamienne są objawy nadpobudliwości nerwów obwodowych na prąd galwaniczny: skurcz mięśniowy po otwarciu katody poniżej 5 miliamperów. Objaw Chvostka polega na skurczu mięśni twarzy po uderzeniu w nerw twarzowy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Do wykrywania pogotowia tężyczkowego służy próba Tourniqueta von Bonsdorffa. Na słabszym (lewym) ramieniu chorego, jak najbardziej proksymalnie, zaciska się mankiet aparatu ciśnieniowego przekraczając o 20-30 mm Hg ciśnienie skurczowe. Do 3 minut czeka się na dodatni objaw Trousseau. Jeżeli nie wystąpi, zdejmuje się mankiet i poleca choremu głęboko oddychać: 30 wdechów w ciągu 1 minuty, przy czym chory winien możliwie najdokładniej wydychać powietrze. Wynik dodatni próby polega na wgięciu ku dłoni kciuka i ustawieniu pozostałych palców na wzór ręki położnika.Prostą tę próbę może wykonać każdy praktyk. Wykryje on nie bez zdumienia kryptotetanię (tetania latens) w przypadkach nieokreślonych dolegliwości brzusznych, ogólnej nerwowości, hipochondrycznych parestezji, bólów głowy, uczucia gniotu (oppressio), rzekomej stenokardii, uczuć nudności i znużenia i innych neurowegetatywnych skarg. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zespół Laurence-Moon-Biedl- Bardet (który znacznie słuszniej powinien nosić nazwę zespołu Horinga, ponieważ badacz ten opisał go już w r. 1864) wiązano dawniej z niedoczynnością przedniego płata przysadki i zaliczano do typu otyłości Pechkranza-Babińskiego-Fróhlicha. Na zespół ten składają się następujące objawy: otyłość, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, wielopalczastość, opóźniony rozwój płciowy i zaburzenia psychiczne, które określa się w piśmiennictwie tylko jako niedorozwój umysłowy, chociaż dzieci te znamionuje ociężałość umysłowa, zwolnienie reakcji psychicznych, lękliwość, płaczliwość, nieufność i zmienność nastroju (Rybakowa i in. 1958). Niedorozwój nie przekracza zwykle poziomu głuptactwa.W różnicowaniu brać trzeba pod uwagę otyłość zwykłą (adipositas simplex), pojawiającą się zazwyczaj, między 9 a 10 r. ż. oraz zespół tłuszczowo-płciowy (dystrophia adiposo genitalis), gdzie nie ma zmian w siatkówce ani zmian rozwojowych kostnych, natomiast jest zahamowanie wzrostu i niedorozwój narządów płciowych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W swej Psychiatrii endokrynologicznej M. Bleuler do tego stopnia zatarł granicę z otyłością zwykłą, że zespołowi tłuszczowo-płciowemu poświęca tylko krótką wzmiankę. Wbrew temu stanowisku stwierdzić trzeba, że jednostka taka niewątpliwie istnieje, że różni się od otyłości spowodowanej obżarstwem i że przebiega z szeregiem cech somatycznych, np. hipogenitalizmem, które mają uwarunkowanie wewnątrzwydzielnicze. Do takich cech zaliczyć można np.płaską krzywą hipoglikemiczną. Zresztą spory te rozstrzygną badania endokrynologiczne. Tycie i chudnięcie zarówno psychicznie zdrowych, jak i chorych, zależy przede wszystkim od odżywienia i ruchu lub pośrednio od wzmożenia albo zaniku łaknienia, chudnięcie jednak nie zawsze jest wyrazem zaburzeń przemiany materii, bywa bowiem często pochodzenia psychicznego. Zanik napędu psychoruchowego prowadzi do obniżenia ruchliwości i tym samym do otyłości. Taki sam wpływ może mieć zobojętnienie afektywne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W chorobie Adisona widuje się poza osłabieniem fizycznym nastrój przygnębiony i przeczulenie. Wśród psychoz czynnościowych najczęściej widuje się majaczenie, które zresztą nie musi zależeć od braku hormonów nadnerczy, lecz od czynnika etiologicznego, stanowiącego podstawę schorzenia nadnerczy, np. od sprawy nowotworowej, od gruźlicy itd. Wytrzebienie (castratio) dorosłego czasem nie daje widocznych zaburzeń psychicznych. W każdym razie zmienia się temperament, zmniejsza się, chociaż zazwyczaj nie wygasa zupełnie, libido, napęd psychoruchowy słabnie.Osobnicy ci żalą się na szybkie męczenie się, przy badaniu wykazują przygnębienie i objawy neurasteniczne, które można położyć na karb zaburzeń wewnątrzwydzielniczych, ale także i świadomości trwałego okaleczenia, którego doznali. Na ogół, jak podnosi M. Bleuler, stwierdza się objawy psychiczne zespołu dokrewnego (endokrines Psychosyndrom). Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

M. Bleuler wypowiedział zasadę, że następstwa cielesne wystrzebienia są tym wybitniejsze, im wcześniej go dokonano; im później dokonano kastracji, tym mniej następstw; rozmiary cielesnych następstw są proporcjonalne do wpływu wytrzebiania na popęd płciowy. Theiler (1960) ujmuje w następujący sposób następstwa psychiczne kastracji: jeżeli kastracja nastąpiła z powodu wykroczeń przeciw kodeksowi karnemu, osobnik przestaje się bać, staje się spokojny i pewny siebie i to jest największą korzyścią zabiegu. Ludzi tych cechuje stałość, zdyscyplinowanie, zgodliwość, pilność. Gwałtowni i agresywni uspokajają się, eretyczni oligofrenicy stają się drętwi, wybuchowość uśmierza się lub zanika.Niektórych rzezańców przemiana ta napełnia zadowoleniem; ale bywa inaczej, niektórzy boleją nad swoją niepełnowartościowością męską, martwią się, że się stali niezdolni do małżeństwa i niepłodni. Żal ten posuwa się czasem aż do uczuć nienawiści przeciw całemu światu, szczególnie zaś ludzie ci dyszą zemstą przeciw lekarzom. Zdarza się, że proszą oni o wszczepienie im protez w miejsce jąder. Częsty bywa nastrój dysforyczny, z hipochondrycznym przecenianiem cielesnych dolegliwości, uczuciami niższości i niewydolności, z ideami ksobnymi i upośledzenia, z przygnębieniem i dążnościami samobójczymi, z chwiejnością afektywną i nietrzymaniem afektów. Czasem zaznaczony jest zespół hiperestetyczno-asteniczny z drażliwością, przeczuleniem, łatwym męczeniem się. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posts Tagged ‘norma inr’

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYMI KOBIETY. Czynności rozrodcze pozostają w żywym związku z czynnościami psychicznymi i niejednokrotnie stają się podstawą stanów nierównowagi psychicznej. Miesiączkowanie wiąże się u wielu kobiet z rozdrażnieniem, przeczuleniem i nadwrażliwością na podniety zmysłowe. Wiele kobiet odczuwa w tym czasie zmęczenie lub przygnębienie. Zjawiska te są w granicach fizjologii i nie obniżają w wydatniejszym stopniu zdolności do pracy.Są jednak kobiety, które w okresie miesiączkowania właśnie odczuwają napływ energii. W okresie tym cechy psychopatyczne i charakteropatyczne mogą się zaostrzyć. Wyrazem tego jest zwiększona w czasie miesiączki skłonność do samobójstwa, oczywiście przy istnieniu odpowiednich przyczyn. U epileptyczek widzi się często narastanie liczby napadów lub czasem w ogóle występowanie napadów w czasie miesiączki. W szpitalach psychiatrycznych stale spostrzega się zwiększone rozdrażnienie chorych psychicznie w tym okresie. Natomiast można stwierdzić wbrew starszym autorom, że miesiączka sama przez się nie staje się nigdy podłożem psychoz czynnościowych. Nie istnieją więc psychozy menstruacyjne (M. Bleuler, 1954). W okresie przekwitania zdarza się, że objawy występujących w tym czasie zespołów psychotycznych zaostrzają się w związku z krwawieniem, co sprawiać może wrażenie, że chodzi o psychozę menstruacyjną. Dalszą obserwacja dostarcza jednak dowodów, że ten związek przyczynowy jest nieistotny, gdyż podstawą zaburzeń psychicznych jest przekwitanie jako całość. W T. 1931 Frank stworzył pojęcie zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych.

« Previous Entries