Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Najczęściej jama goi się w jednym miejscu, w innych zaś miejscach sprawa serowato-rozpadowa szerzy się dalej i zagraża wciąż zakażeniem zdrowych części obu płuc przez aspirację miazgi serowatej drogą oskrzelową. Los jamy gruźliczej może zależeć także od stanu doprowadzającego oskrzela. W warunkach fizjologicznych oskrzele w okresie wdechu wydłuża się i rozszerza, a podczas wydechu skraca się i zwęża. W stanach chorobowych światło oskrzela może się zmniejszać np. wskutek nagromadzenia się w nim gęstej wydzieliny lub obecności w nim zmian gruźliczych.W tych warunkach oskrzele pozostając podczas wdechu częściowo drożne, może ulec zamknięciu w okresie wydechu. Powstaje wtedy mechanizm zastawkowy, zezwalający na dostawanie się powietrza do jamy podczas wdechu, bez możliwości wydostania się z niej w okresie wydechu. W następstwie tego jama coraz bardziej się powiększa i może osiągnąć duże rozmiary. Jest to tzw. jama rozdęta. Powstawaniu takiej jamy sprzyja w gruźlicy płuc także rozległa niedodma płuca dookoła jamy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dookoła starych zwłóknionych ognisk gruźliczych spotyka się nieraz trwały obrzęk boczny miąższu płucnego. Bułii nazwał go zapaleniem złuszczającym płuc (pneumonia desquamativa), ponieważ ciecz obrzękowa zawiera liczne złuszczone komórki wyściółki pęcherzyków płucnych. Dookoła ognisk gruźliczych i w odleglejszych częściach płuc rozwija się często rozedma płuc. Części płuc oddalone, początkowo tylko rozdęte, w dalszym przebiegu choroby ulegają zmianom organicznym, zależnie od przewlekłych nieżytów oskrzeli i ustawicznego kaszlu. Zmiany te cechuje zanik tkanki sprężystej i przegródek międzypęcherzykowych.Jest to zatem rozedma płuc pęcherzykowa istotna. Prócz rozedmy płuc, w gruźlicy płuc bardzo często powstaje także niedodma płuc, nieraz nawet rozległa. W jednych przypadkach jest to niedodma ostra, dotycząca całego płuca, jednego płata lub jego części. Postać tę spostrzega się na tle zatkania oskrzela masami serowatymi lub krwią po krwotoku płucnym. Niedodma tego pochodzenia może powstać nie tylko w płucu dotkniętym sprawą gruźliczą, ale i w zdrowym. O wiele częstsza w gruźlicy płuc bywa przewlekła niedodma, rozwijająca się przeważnie niepostrzeżenie w płucu ze zmianami gruźliczymi. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Kurczenie się tkanki łącznej może wywoływać nie tylko nieswoiste rozszerzenie oskrzeli, ale także znaczne zwężenie cieśniny szczytowej płuc, marskość płuc z następowym zapadnięciem klatki piersiowej, przesunięcie śródpiersia itd. Nowo utworzona tkanka łączna często zawiera obficie pył węglowy i wtedy bywa zabarwiona szaro lub czarno. Zmiany swoiste i nieswoiste w płucu kojarzą się z sobą w gruźlicy płuc w najrozmaitszy sposób i nadają ogromną różnorodność jej obrazowi anatomiczno-patologicznemu zwłaszcza w okresie suchot płuc. W innych narządach mogą powstawać w gruźlicy płuc zmiany swoiste i nieswoiste (zanik, zwyrodnienia).
OBJAWY. W gruźlicy płuc spostrzega się objawy podmiotowe i przedmiotowe. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dolegliwości ogólne. Gorączka jest w gruźlicy płuc częstym objawem podmiotowym, nieraz zresztą tylko przedmiotowym. Wywołuje ją zatrucie (toxaemia) ustroju jadami śródkomórkowymi (endotoxinum), wyzwalającymi się przy rozpadzie prątków, po części zaś zatrucie przez wytwory rozpadu samych tkanek w ogniskach gruźliczych. Pewną rolę odgrywają także bakterie zakażenia wtórnego. Czynniki wywołujące gorączkę w gruźlicy płuc mogą być tak słabe, że w spoczynku chory może nie gorączkować.Bardzo, często bez gorączki przebiega naciek wczesny, stanowiący początek właściwych suchot płucnych. Również może nie być gorączki nawet przez dłuższy czas, mimo rozległych zmian jeszcze niewygasłych, szczególnie w gruźlicy płuc włóknistej, zwłaszcza w przerwach między wyraźnymi zaostrzeniami choroby, a także pod koniec życia chorego. Czasami chory gorączkuje tylko po dłuższym wysiłku fizycznym, np. po półgodzinnej przechadzce. Osoby zdrowe także niekiedy oddziałują na taką przechadzkę nieznaczną gorączką, lecz takie wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała u zdrowych trwa krótko, najwyżej pół godziny, jeżeli badany leży po ruchu. Natomiast w gruźlicy płuc ogólna ciepłota ciała, podniósłszy się po ruchu w pasze o 1% lub więcej, utrzymuje się na poziomie gorączkowym czas dłuższy – godzinę i dłużej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ponieważ zarówno natężenie czynników wywołujących gorączkę, jak I stopień wrażliwości chorego na nie są w gruźlicy płuc stałe, przeto wysokość, tor i czas trwania gorączki bywają nawet u tego samego chorego w różnych okresach choroby zmienne. Gorączkę nie przekraczającą 38°C nazywa się nieznaczną, do 39°C – mierną, powyżej 39°C – wysoką. Tor ciągły spostrzega się przeważnie w przypadkach lżejszych, przebiegających zwykle ze stanami podgorączkowymi, którym towarzyszą dreszczyki i uczucie ogólnego rozbicia. W suchotach płuc częściej spostrzega się tor zwalniający lub przerywany. W ostatnim okresie suchot gorączkę cechują bardzo znaczne wzniesienia wieczorne i bardzo niskie spadki poranne, często nawet poniżej ciepłoty prawidłowej.Jest to gorączka trawiąca (febris hectica). Przypisuje się ją zakażeniu mieszanemu, ponieważ w postaciach gruźlicy bez zakażenia dodatkowego, np. w ostrej gruźlicy prosówkowej, tego toru nie bywa. Bardzo często gorączka w ogóle nie ma stałego toru, lecz przebiega zupełnie nieregularnie (febris irregularis). Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dolegliwości ze strony narządu oddechowego. Kaszel może być jednym z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Na początku choroby może jednak go nie być. Kaszel może być nieznaczny, tak iż chory nieraz nie zwraca nań żadnej uwagi. Jest to wtedy raczej pochrząkiwanie albo pokaszliwanie, przeważnie tylko z rana albo po dłuższym mówieniu, po zmęczeniu, po pobycie w lokalu zamkniętym lub zadymionym itp.Później kaszel pojawia się, gdy chory się kładzie, nieraz niepokoi chorego zwłaszcza w nocy i nad ranem, wreszcie może być stały. Początkowy kaszel jest suchy, często dość męczący, później chory zaczyna wykrztuszać plwocinę, zwłaszcza rano. W okresach poprawy kaszel może znikać, pojawiając się znowu przy każdym nowym zaostrzeniu choroby. Chory odpluwa wydzielinę już łatwo, już to z większym wysiłkiem, szczególnie jeżeli plwocina jest śluzowa, ciągnąca się. Nierzadko chory wykrztusza niewiele plwociny, dopiero po licznych napadach kaszlu, przy czym napad kończy się niekiedy wymiotami. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W późniejszym okresie gruźlicy płuc duszność bywa nieraz napadowa, łącząc się z napadami silnego kaszlu. Duszność w gruźlicy płuc może zależeć także od częściowego upośledzenia zdolności wiązania tlenu przez hemoglobinę, zależnie od jej uszkodzenia przez jady i prątki gruźlicy (Ludwik Ptaszek). Nagła duszność towarzyszy wytwarzaniu się samorodnej odmy opłucnej.
Krwotoki płucne. Bóle w klatce piersiowej należą do częstych i nieraz wczesnych objawów gruźlicy płuc, gruźlica może jednak przebiegać i bez bólów. Siedziba bólów, ich charakter, siła i czas trwania bywają różne.Najczęściej chorzy uskarżają się na bóle w plecach lub górnej części klatki piersiowej. Są to bóle głuche albo, co bywa bardzo często, kłujące. Najczęściej bóle są przemijające, krótkotrwałe. Przyczyna bólów bywa różna. Gwałtowne bóle towarzyszą powstaniu samorodnej odmy opłucnej, kłujące – najczęściej dołączeniu się zapalenia opłucnej, zwłaszcza przeponowej, głuche, niekiedy ostre – nerwobólom międzyżebrowym. Bóle mogą zależeć także od nadrywania się mięśni podczas wysiłków kaszlowych. Chorzy odczuwają te bóle najczęściej w miejscu przyczepu mięśni brzusznych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Krwotoki późne powstają wskutek nadżarcia lub pęknięcia ścieńczałych ścian tętniaków naczyń przebiegających w jamach gruźliczych (haemcptoe aneurysmaticum s. ulcerativum s. cavitarium). Tętniaki, opisane już dawno przez Rasmussena, spostrzega się nieraz w jamach gruźliczych nawet niewielkich, gdyż przy gruźliczym niszczeniu tkanki płucnej tętnice pozostają często drożne i nieraz wybitnie się rozszerzają się w przeciwieństwie do żył, które ulegają zakrzepom i zarastają. Krwotoki powstające na tle pęknięcia tętniaków są zwykle bardzo obfite i dlatego niebezpieczne.Późne krwotoki płucne w toku gruźlicy płuc mogą powstawać także na tle biernego przekrwienia płuc. Są to krwotoki płucne i krwionośne przekrwienne (haemc ptoe venostaticum). Spostrzega się je zwłaszcza często w postaciach włóknistych gruźlicy płuc w tym okresie, gdy mięsień sercowy już osłabnie wskutek znacznego utrudnienia małego krążenia. Krwioplucie nieraz powtarzające się może być jednym z pierwszych objawów niewydolności krążenia. Takiego pochodzenia krwioplucie najskuteczniej usuwa się leżeniem w łóżku i naparstnicą. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Poziom witaminy C w krwi, wynoszący u zdrowych ludzi 0,5-1 mg%, obniża się w ciężkiej gruźlicy płuc do 0,02 do 0,6 mg%. Pociąga to za sobą łamliwość ścian naczyń włoskowatych z następowym krwotokiem. W związku z tymi zmianami w leczeniu przypadków krwotoku płucnego w gruźlicy należy dążyć do utrzymania prawidłowego poziomu białek krwi oraz dostarczać choremu witaminy C i K. Przyczyną krwotoku płucnego może być krwotoczność. Istnieją nawet suchoty płucne krwotoczne (phthsis pulmonum haemoptoica).Cechuje je tak wielka częstość krwotoków płucnych, że one przeważają w obrazie chorobowym. Prócz krwotoków płucnych krwotoczność objawia się przedłużonym czasem krwawienia doświadczalnego, dodatnim objawem opaskowym, niską liczbą krwinek płytkowych w krwi, upośledzoną krzepliwością krwi. Te zaburzenia kojarzą się ze sobą w poszczególnych przypadkach w rozmaity sposób. W naszym piśmiennictwie sprawą tą zajmowała się Janina Misiewicz. Wśród 128 chorych na gruźlicę płuc wykrztuszających krew stwierdziła ona u 5 chorych krwawiączkę, u 2 plamicę krwotoczną i u 2 objawy krwotoczności mieszanej. W krwotocznych suchotach płuc często stwierdza się zaburzenia czynnościowe wątroby, od których uzależnia się samą krwotoczność. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posts Tagged ‘neurovit skład’

Rozpoznanie jamy rozdętej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Krwotok płucny w gruźlicy płuc może wybuchać bez widocznej przyczyny, nawet podczas snu – wtenczas prawdopodobnie na tle biernego przekrwienia zwiększającego się, gdy chory długo leży. Najczęściej jednak krwotok powstaje po większym wysiłku, zwłaszcza sportowym, po silnych wzruszeniach, po nadużyciach płciowych, nadmiernym wypiciu alkoholu itd. Naświetlanie lampą kwarcową, długotrwałe działanie słońca (insolatio), także wiatru, zwłaszcza suchego i zimnego, przetwory jodowe, wielkie dawki arsenu mogą u chorych na gruźlicę płuc również sprzyjać powstawaniu krwotoków płucnych. Nie bez znaczenia są także wpływy meteorologiczne (nagły spadek ciśnienia barometrycznego, zwiększenie dodatniej jonizacji powietrza, nagłe przejścia z zimna do gorąca, zmiany hygrometryczne i in.). U kobiet, dotkniętych gruźlicą płuc, krwotoki płucne poprzedzają czasami regularność lub jej towarzyszą, a nawet mogą ją zastępować.Zależą one najprawdopodobniej od przekrwienia dookoła ognisk gruźliczych w płucach towarzyszącego miesiączce. Krwotok płucny może wybuchnąć zupełnie niespodzianie: chory nagle odczuwa przypływ gorąca, szybko idącego od klatki piersiowej ku gardłu, i natychmiast wyrzuca przez usta, a w przypadku obfitego krwotoku także przez nos dużo czerwonej, pienistej krwi. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpoznanie jamy rozdętej.

« Previous Entries