Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Majaczenie zakaźne.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Majaczenie zakaźne może przebiegać bez gorączki, np. w charłactwie, marazmie, w alkoholizmie przewlekłym (pneumoma potatorum) itd. Z drugiej strony liczyć się trzeba z możliwością gorączki pochodzenia ośrodkowego, np. hyperthermia catatonica. Różnicowanie może nastręczać wątpliwości w przypadkach majaczenia które np. u alkoholików może przybierać znamiona majaczenia drżennego i zasłaniać w ten sposób tło zakaźne. Druga grupa trudności dotyczy psychoz schizofrenoidalnych, co do których w praktyce często trudno orzec, czy są to epizodyczne zespoły psychotyczne, wywołane jednorazowo przez zakażenie, czy też może chodzić tu tylko o obostrzenie schizofrenii już przedtem istniejącej. Często jesteśmy w tym położeniu, że istotnie to zagadnienie możemy rozstrzygnąć dopiero po dłuższym upływie czasu, a więc gdy psychoza minie bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków schizofrenicznych. Zapobieganie i leczenie wynikają z podanych powyżej zasad postępowania rozpoznawczego. Powstają mianowicie dwie grupy zagadnień: 1) zapobieganie i lecznicze zwalczanie choroby zakaźnej leżącej u podstaw psychozy, 2) zapobieganie i leczenie powikłania psychotycznego. Zagadnienie pierwsze jest natury internistycznej, z czego wynika, że psychiatria musi dobrze znać klinikę chorób zakaźnych. Pierwsza grupa zagadnień jest praktycznie ważna dlatego, że w ostrych psychozach czynnik zakaźny nie zawsze się ujawnia. W obrazie klinicznym górują objawy psychiczne i nikomu na myśl nie przychodzi wezwać internistę. Przypadki te trafiają bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego, który powinien być wyposażony we wszystkie sposoby diagnostyczne, by móc jak najwcześniej wykryć tło zakaźne i określić przyrodę drobnoustrojów chorobotwórczych. Zazwyczaj w ciężkich psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, np. w delirium lub w amencji, nie ma czasu na tak szczegółowe badania. Jeśli chce się chorego uratować, musi się przystąpić do leczenia natychmiast. W przypadkach tych dzisiaj, gdy wstępne doraźne badania pozwolą wyłączyć tło niezakaźne lub wskazują tylko przypuszczalnie na etiologię zakaźną, wtedy natychmiast – według starożytnej zasady observatio morbi meditatio mortis – stosujemy wszystkie dostępne środki zdolne w zarodku stłumić zakażenie niezależnie od jego pochodzenia. Stosujemy duże dawki antybiotyków różnego rodzaju, stosujemy przetaczanie krwi o ile możności całkowite (exsanguinotransfusio), dbamy ze wszystkich sił: o należyte nawodnienie ustroju, przeciwdziałamy odleżynom, podtrzymujemy krążenie. Wszystkie te środki  zapobiegawczo-lecznicze są bardzo ważne w psychozach przebiegających z podnieceniem psychoruchowym. Gdy uda nam się przedłużyć życie chorego do czasu zdobycia wyników badań pracowniczych, leczenie przeciwzakaźne staje się bardziej świadome celu i zwraca się specjalnie przeciw drobnoustrojowi, który jest przyczyną danej jednostki nozologicznej.  [więcej w: , okulista, olejek kokosowy na włosy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Majaczenie zakaźne.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W okresie dojrzewania zdarzają się okresowe stany wyjątkowe, które uważa się za zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego (Grahmann, 1958). Opisywano je u chłopców, występują one jednak niewątpliwie i u dziewczynek. Prawdopodobnie należy stany te utożsamić z omówionym wyżej zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Stany te w ogóle bywają znacznie częstsze niż się sądzi. Do hospitalizacji dochodzi bowiem tylko wyjątkowo i tylko te przypadki trafiają do czasopism fachowych. Znane powszechnie przemiany psychiczne w wieku pokwitania są od dawna przedmiotem zainteresowania psychologów, natomiast psychiatrzy poświęcili zjawiskom tym bardzo mało uwagi, zajmując się nimi tylko wtedy, gdy przebrały one pewną miarę. W pięciu przypadkach opisanych przez Grahmanna chodziło o zaburzenia budowy ciała i narządów płciowych, i rozłożenia tłuszczu albo pod postacią dystrophia lub pseudodystrophia adiposoenitalis jako wyraz niedoczynności przysadki (stigmatisatio hypopituitaria), albo pod postacią opóźnionego dojrzewania cielesnego. Na siedzibę w międzymózgowiu wskazują zaburzenia wegetatywne w rodzaju zaczerwienienia lub nabrzmienia twarzy, przemijające rumienie twarzy i piersi, biały lub czerwony skóropis, okresowe obrzmienie gruczołów mlecznych z ich bolesnością, zaburzenia w produkcji moczu, opadnięcie powiek, chrypawy głos. Zjawiska te ustępowały, gdy okres przeminął. Pod względem psychicznym chłopcy stawali się rozdrażnieni, skarżyli się na złe samopoczucie, bywali płaczliwi, leżeli apatycznie na łóżku i tracili łaknienie. Niektórzy chwilami popadali w stan pobudzenia z płaczem, zawodzeniem, jękiem i rozpaczą. W tych stanach pobudzenia chłopcy stawali się gadatliwi, dokuczliwi, uprzykrzeni, przy czym w zachowaniu ich uderzał pewien automatyzm, ubóstwo i monotonia treści myślowych, jakby rozszczep między potrzebą gadania a wydajnością myślenia. Te stany okresowego pobudzenia przypominają to, co widział Foerster, gdy w czasie operacji neurochirurgicznych drażniąc przednią część podwzgórza wywołał nastrój podobny do maniakalnego ze słowotokiem, podczas gdy ucisk na tylną część podwzgórza prowadził do stanów zahamowania z zaburzeniami świadomości. Opisane zaburzenia psychiczne i cielesne, z zasady odwracalne, wskazują na zakłócenie układu przysadkowo-międzymózgowego w rzadkich przypadkach nieprawidłowo przebiegającego pokwitania, podobne zaburzenia widuje się przy organicznym, nieodwracalnym uszkodzeniu międzymózgowia. Ze stanowiska      teoretyczno-naukowego nie można więc winić prawidłowego pokwitania jako podłoża rzekomych psychoz pokwitaniowych. W opisanych przypadkach chodzi bowiem wyraźnie o czynnik patologiczny inny, dzieci te bowiem na długo przed wystąpieniem pokwitania zdradzały już cechy infantylizmu, a nawet w pewnym stopniu niedorozwoju umysłowego. [więcej w: , logopeda warszawa, medycyna estetyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries