Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Choroba Adisona.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W chorobie Adisona widuje się poza osłabieniem fizycznym nastrój przygnębiony i przeczulenie. Wśród psychoz czynnościowych najczęściej widuje się majaczenie, które zresztą nie musi zależeć od braku hormonów nadnerczy, lecz od czynnika etiologicznego, stanowiącego podstawę schorzenia nadnerczy, np. od sprawy nowotworowej, od gruźlicy itd. Wytrzebienie (castratio) dorosłego czasem nie daje widocznych zaburzeń psychicznych. W każdym razie zmienia się temperament, zmniejsza się, chociaż zazwyczaj nie wygasa zupełnie, libido, napęd psychoruchowy słabnie. Osobnicy ci żalą się na szybkie męczenie się, przy badaniu wykazują przygnębienie i objawy neurasteniczne, które można położyć na karb zaburzeń wewnątrzwydzielniczych, ale także i świadomości trwałego okaleczenia, którego doznali. Na ogół, jak podnosi M. Bleuler, stwierdza się objawy psychiczne zespołu dokrewnego (endokrines Psychosyndrom). U wielu kastratów widuje się zaburzenia analogiczne do climacterium kobiecego. Objawy te mogą powstać, również przy częściowym schorzeniu jąder, jeżeli zniszczeniu uległy komórki nabłonka plemnikotwórczego, nowoczesna endokrynologia w nich bowiem widzi jedyne miejsce wytwarzania hormonów, a nie w miąższu tkanki jądrowej (Oswald, 1949; Grosse-Brockhoff, 1950). Rzadkością bywają nawarstwienia psychotyczne pokastracyjne, w szczególności nie widuje się psychoz z kręgu schizofrenicznego. Lauber (1958) opisał przypadek u mężczyzny, któremu z powodu gruźlicy jąder usunięto operacyjnie gruczoły płciowe, pozostawiając tylko niewielką część jednego jądra. Poza psychicznym zespołem dokrewnym utrzymującym się trwale chory ten przeszedł odczyn paranoiczny typu sensytywnego, mylnie rozpoznawany przez innych lekarzy jako schizofrenia paranoidalna. Powyższe dotyczy osobników wytrzebionych w wieku dojrzałym. Co się tyczy wcześnie nabytego dysegnitalizmu (eunuchoidia), to nie prowadzi on zazwyczaj do niedorozwoju umysłowego znaczniejszego stopnia, jednakże widuje się tu infantylne cechy psychiki. [podobne: , logopeda warszawa, implanty zębów, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Choroba Adisona.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W okresie dojrzewania zdarzają się okresowe stany wyjątkowe, które uważa się za zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego (Grahmann, 1958). Opisywano je u chłopców, występują one jednak niewątpliwie i u dziewczynek. Prawdopodobnie należy stany te utożsamić z omówionym wyżej zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Stany te w ogóle bywają znacznie częstsze niż się sądzi. Do hospitalizacji dochodzi bowiem tylko wyjątkowo i tylko te przypadki trafiają do czasopism fachowych. Znane powszechnie przemiany psychiczne w wieku pokwitania są od dawna przedmiotem zainteresowania psychologów, natomiast psychiatrzy poświęcili zjawiskom tym bardzo mało uwagi, zajmując się nimi tylko wtedy, gdy przebrały one pewną miarę. W pięciu przypadkach opisanych przez Grahmanna chodziło o zaburzenia budowy ciała i narządów płciowych, i rozłożenia tłuszczu albo pod postacią dystrophia lub pseudodystrophia adiposoenitalis jako wyraz niedoczynności przysadki (stigmatisatio hypopituitaria), albo pod postacią opóźnionego dojrzewania cielesnego. Na siedzibę w międzymózgowiu wskazują zaburzenia wegetatywne w rodzaju zaczerwienienia lub nabrzmienia twarzy, przemijające rumienie twarzy i piersi, biały lub czerwony skóropis, okresowe obrzmienie gruczołów mlecznych z ich bolesnością, zaburzenia w produkcji moczu, opadnięcie powiek, chrypawy głos. Zjawiska te ustępowały, gdy okres przeminął. Pod względem psychicznym chłopcy stawali się rozdrażnieni, skarżyli się na złe samopoczucie, bywali płaczliwi, leżeli apatycznie na łóżku i tracili łaknienie. Niektórzy chwilami popadali w stan pobudzenia z płaczem, zawodzeniem, jękiem i rozpaczą. W tych stanach pobudzenia chłopcy stawali się gadatliwi, dokuczliwi, uprzykrzeni, przy czym w zachowaniu ich uderzał pewien automatyzm, ubóstwo i monotonia treści myślowych, jakby rozszczep między potrzebą gadania a wydajnością myślenia. Te stany okresowego pobudzenia przypominają to, co widział Foerster, gdy w czasie operacji neurochirurgicznych drażniąc przednią część podwzgórza wywołał nastrój podobny do maniakalnego ze słowotokiem, podczas gdy ucisk na tylną część podwzgórza prowadził do stanów zahamowania z zaburzeniami świadomości. Opisane zaburzenia psychiczne i cielesne, z zasady odwracalne, wskazują na zakłócenie układu przysadkowo-międzymózgowego w rzadkich przypadkach nieprawidłowo przebiegającego pokwitania, podobne zaburzenia widuje się przy organicznym, nieodwracalnym uszkodzeniu międzymózgowia. Ze stanowiska      teoretyczno-naukowego nie można więc winić prawidłowego pokwitania jako podłoża rzekomych psychoz pokwitaniowych. W opisanych przypadkach chodzi bowiem wyraźnie o czynnik patologiczny inny, dzieci te bowiem na długo przed wystąpieniem pokwitania zdradzały już cechy infantylizmu, a nawet w pewnym stopniu niedorozwoju umysłowego. [więcej w: , logopeda warszawa, medycyna estetyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries