Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘kurs sep’

Uklad wewnatrzwydzielniczy sta- nowi zawila

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Układ wewnątrzwydzielniczy sta- nowi zawiłą całość, której składowe są w stosunkach przeciwstawności lub współdziałania między sobą i między elementami nerwowymi. Jakiekolwiek rakł6cenie czynności jednej ze składowych ilościowe lub jakościowe, musi po- ciągnąć za sobą aparat samoregulujący, który dąży do wyrównania powstałej nierównowagi. Te urządzenia samoregulacyjne są jednak ślepe i czasem więcej szkody przynoszą niż pożytku. Układ nerwowy wychodzi najczęściej źle na tych zaburzeniach i na przeciwdziałających im procesach wyrównawczych. Istotną wagę, jak zobaczymy, ma czas powstania zaburzeń wewnątrzwydzielniczych: im wcześniej tym gorzej. Chociaż zaburzenia wewnątrzwydzielnicze są zawsze ostatecznie wielogruczołowe, to jednak jeden gruczoł można najczęściej uznać za ponoszący najbardziej pierwotną winę.• Nadczynność tarczycy przebiega z objawami nierównowagi życia afektywnego, wyrażającymi się dużą pobudliwością, wewnętrznym niepokojem, porywczością, utrudnieniem w skupieniu uwagi, która jest zbyt przerzutna, tak że praca umysłowa wskutek nadmiernego pośpiechu traci na głębi. W cięższych stanach widuje się nadwrażliwość na hałasy i inne bodźce zewnętrzne, chwiej- ność afektywną, zmienność nastroju, drażliwość, popędliwość. Obraz kliniczny może się nie różnić od neurastenii, podbarwionej niekiedy hipomaniakalnie, rzadziej depresyj nie. Na podłożu tym często występują zespoły reaktywne, naj- częściej typu histerycznego. Z zespołów z kręgu cyklofrenicznego częściej wi- duje się manię aniżeli depresję. Obraz kliniczny zawiera wówczas pierwiastki podłoża organicznego i zespołu czynnościowego. W ciężkich, pod względem ro- kowniczym zwykle bardzo niepomyślnych przypadkach, pojawiają się zespoły: majaczeniowy, rzadziej splątaniowy, naj rzadziej katatomczno-hiperklnetyczny. Ten ostatni może występować jako mieszany zespół katatoniczno-maniakalny. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzieliśmy przemijający zespół paranoidalny, którego wystąpienie przypisywano częściowo metylotiouracylowi. Zespół maniakalny bywa czasem bardzo uporczywy i utrzy- muje się nadal po sprowadzeniu przemiany spoczynkowej do poziomu prawid- łowego. Także zespół neurasteniczno-histeryczny może się utrzymywać upor- czywie po opanowaniu sprawy podstawowej. [hasła pokrewne: , filtry do wody, kurs sep, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Uklad wewnatrzwydzielniczy sta- nowi zawila

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nadzwyczaj doniosłym objawem opukowym w gruźlicy jest odgłos metaliczny. Świadczy on o jamie płucnej lub o powikłaniu cho- roby otwartą albo zamkniętą odmą opłucną. Stosunkowo rzadko otrzymuje się w gruźlicy płuc odgłos czerepowy najczęściej w miejscu jamy, bardzo rzadko w miejscu nacieku, nieco częściej w razie powikłania gruźlicy płuc otwartą odmą opłucną. Prócz omówionych zmian odgłosu opukowego w gruźlicy płuc zdarza się także zmienność odgłosu, zależnie od zmiany położenia ciała, kaszlu lub powikłania ropniakiem opłucnej z odmą. Oprócz zmian charakteru odgłosu opukowego opukiwaniem bardzo często stwierdza się w gruźlicy płuc zmniejszenie nieruchomości granic płuc, zwłaszcza w szczytach, zależnie od zrostów opłucnych lub nacieku tkanki płucnej, jej zwłóknienia itd., a nieraz także przesunięcie sąsiednich narządów, zwłaszcza serca. Zbliznowa- cenie płuca może przeciągnąć serce w stronę chorego płuca. Przy prawi- dłowym położeniu serca bezwzględne stłumienie sercowe może być w gruźlicy płuc przesunięte w kierunku chorego płuca, a równocześnie z tym serce wskutek rozedmy zdrowego płuca może stracić od jego strony taki sam obszar bezwzględnego stłumienia, jaki zyskało po stronie płuca zmienionego. Już. mierne ściągnięcie się prawego sz-czytu płucnego wystarcza, żeby bezwzględne stłumienie sercowe przesunęło się w prawo z równoczesnym przesunięciem serca lub bez niego. Objaw ten uznaje Turban za główny, typowy objaw dłuższy czas trwającej gruźlicy pra- wego szczytu. Samo stłumienie sercowe w gruźlicy płuc bywa bardzo często niewielkie, serce bowiem u chorych na gruźlicę jest zwykle małe, zwisłe, tzw. kroplowate. [podobne: , kurs sep, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, psycholog Kraków ]

Comments Off