Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘kurs sep’

Układ wewnątrzwydzielniczy.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Układ wewnątrzwydzielniczy stanowi zawiłą całość, której składowe są w stosunkach przeciwstawności lub współdziałania między sobą i między elementami nerwowymi. Jakiekolwiek rakł6cenie czynności jednej ze składowych ilościowe lub jakościowe, musi pociągnąć za sobą aparat samoregulujący, który dąży do wyrównania powstałej nierównowagi. Te urządzenia samoregulacyjne są jednak ślepe i czasem więcej szkody przynoszą niż pożytku. Układ nerwowy wychodzi najczęściej źle na tych zaburzeniach i na przeciwdziałających im procesach wyrównawczych. Istotną wagę, jak zobaczymy, ma czas powstania zaburzeń wewnątrzwydzielniczych: im wcześniej tym gorzej. Chociaż zaburzenia wewnątrzwydzielnicze są zawsze ostatecznie wielogruczołowe, to jednak jeden gruczoł można najczęściej uznać za ponoszący najbardziej pierwotną winę. Nadczynność tarczycy przebiega z objawami nierównowagi życia afektywnego, wyrażającymi się dużą pobudliwością, wewnętrznym niepokojem, porywczością, utrudnieniem w skupieniu uwagi, która jest zbyt przerzutna, tak że praca umysłowa wskutek nadmiernego pośpiechu traci na głębi. W cięższych stanach widuje się nadwrażliwość na hałasy i inne bodźce zewnętrzne, chwiejność afektywną, zmienność nastroju, drażliwość, popędliwość. Obraz kliniczny może się nie różnić od neurastenii, podbarwionej niekiedy hipomaniakalnie, rzadziej depresyjnie. Na podłożu tym często występują zespoły reaktywne, najczęściej typu histerycznego. Z zespołów z kręgu cyklofrenicznego częściej widuje się manię aniżeli depresję. Obraz kliniczny zawiera wówczas pierwiastki podłoża organicznego i zespołu czynnościowego. W ciężkich, pod względem rokowniczym zwykle bardzo niepomyślnych przypadkach, pojawiają się zespoły: majaczeniowy, rzadziej splątaniowy, najrzadziej katatoniczno-hiperkinetyczny. Ten ostatni może występować jako mieszany zespół katatoniczno-maniakalny. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzieliśmy przemijający zespół paranoidalny, którego wystąpienie przypisywano częściowo metylotiouracylowi. Zespół maniakalny bywa czasem bardzo uporczywy i utrzymuje się nadal po sprowadzeniu przemiany spoczynkowej do poziomu prawidłowego. Także zespół neurasteniczno-histeryczny może się utrzymywać uporczywie po opanowaniu sprawy podstawowej. [hasła pokrewne: , filtry do wody, kurs sep, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Układ wewnątrzwydzielniczy.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nadzwyczaj doniosłym objawem opukowym w gruźlicy jest odgłos metaliczny. Świadczy on o jamie płucnej lub o powikłaniu choroby otwartą albo zamkniętą odmą opłucną. Stosunkowo rzadko otrzymuje się w gruźlicy płuc odgłos czerepowy najczęściej w miejscu jamy, bardzo rzadko w miejscu nacieku, nieco częściej w razie powikłania gruźlicy płuc otwartą odmą opłucną. Prócz omówionych zmian odgłosu opukowego w gruźlicy płuc zdarza się także zmienność odgłosu, zależnie od zmiany położenia ciała, kaszlu lub powikłania ropniakiem opłucnej z odmą. Oprócz zmian charakteru odgłosu opukowego opukiwaniem bardzo często stwierdza się w gruźlicy płuc zmniejszenie nieruchomości granic płuc, zwłaszcza w szczytach, zależnie od zrostów opłucnych lub nacieku tkanki płucnej, jej zwłóknienia itd., a nieraz także przesunięcie sąsiednich narządów, zwłaszcza serca. Zbliznowacenie płuca może przeciągnąć serce w stronę chorego płuca. Przy prawidłowym położeniu serca bezwzględne stłumienie sercowe może być w gruźlicy płuc przesunięte w kierunku chorego płuca, a równocześnie z tym serce wskutek rozedmy zdrowego płuca może stracić od jego strony taki sam obszar bezwzględnego stłumienia, jaki zyskało po stronie płuca zmienionego. Już mierne ściągnięcie się prawego szczytu płucnego wystarcza, żeby bezwzględne stłumienie sercowe przesunęło się w prawo z równoczesnym przesunięciem serca lub bez niego. Objaw ten uznaje Turban za główny, typowy objaw dłuższy czas trwającej gruźlicy prawego szczytu. Samo stłumienie sercowe w gruźlicy płuc bywa bardzo często niewielkie, serce bowiem u chorych na gruźlicę jest zwykle małe, zwisłe, tzw. kroplowate. [podobne: , kurs sep, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, psycholog Kraków ]

Comments Off