Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Leczenie objawowe w zespole psychotycznym.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie objawowe. Niezależnie od leczenia przyczynowego, o którym była mowa powyżej, musimy zwalczać objawy psychotyczne. Podniecenie psychoruchowe staramy się opanować środkami farmakologicznymi. Doświadczenie uczy, że w majaczeniu, podnieceniu zamroczeniowym i w amencji nie mają wartości narkotyki w rodzaju morfiny. Ponieważ zazwyczaj chodzi o ciężki stan ogólny, raczej wyrzekamy się związków, które mogłyby osłabić ośrodek oddechowy. Silniejsze, jednakże przemijające jest działanie skopolaminy (0,3-0.5 mg). Związki bromu wyparte zostały przez bardziej nowoczesne leki. Również związki barbiturowe stosuje się coraz rzadziej, np. w postaci wstrzykiwań w dawkach narkotycznych. Chociaż nie są to środki obojętne dla zdrowia, to jednak uzyskany sen zabezpiecza chorego przed wyczerpującymi wysiłkami fizycznymi i obrażeniami cielesnymi. Cennym środkiem uspokajającym jest wciąż jeszcze siarczan magnezu, wstrzykiwany domięśniowo. Niektórzy przestrzegają przed wodzianem chloralu, a także przed lekami przeciwgorączkowymi, z uwagi na niebezpieczeństwo zapaści. Małe dawki piramidonu (0,1) stanowią wyjątek. Jeżeli majaczenie leczymy extra muros, to konieczne jest zarządzenie dozoru nocnego przy chorym z uwagi na zaostrzenie się objawów nocną porą. Już niejeden chory w czasie psychozy infekcyjnej wyskoczył z okna lub w inny sposób się okaleczył. Wszystkie wymienione leki zostają stopniowo wvpierane przez związki neuroplegiczne z chloropromazyną i rezerpina na czele. które nie tylko uspokajają objawowo, lecz zdolne są w wielu przypadkach zadziałać leczniczo na sam zespół psychotyczny. [przypisy: , odzież termoaktywna, Siłownie zewnętrzne, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Leczenie objawowe w zespole psychotycznym.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Często spotyka się przypadki zaostrzenia się w okresie połogu przewlekłej schizofrenii. Czasem schizofrenia może się w tym okresie rozpocząć.  Na ogół jednak widywane w czasie połogu zespoły z kręgu schizofrenicznego, najczęściej katatonia i paranoid, rzadziej hebefrenia, przebiegają łagodnie i przemijają łatwo nawet bez leczenia. Z zespołów kręgu cyklofrenicznego częściej spotykamy melancholię z silnym lękiem niż manię. Stany maniakalne przebiegają zwykle z silnym podnieceniem psychoruchowym, a czasem z przyćmionym sensorium. W przypadkach zakażenia połogowego występują nierzadko zespoły: majaczeniowy i splątaniowy, czasem jako zespół mieszany. Widuje się też czasem mieszane obrazy kliniczne amentywno-katatoniczne, rzadziej czysty zespół kataleptyczny lub parafreniczny. Za septycznym tłem większości tych psychoz przemawia fakt, że stały się one obecnie, dzięki polepszeniu warunków higieniczno-zapobiegawczych porodu, znacznie rzadsze. Zwłaszcza przypadki amencji stały się już; dzisiaj rzadkością. Natomiast zespoły reaktywne, zwłaszcza histerie, spotyka się często w czasie ciąży, jak i w przebiegu połogu. Laktacja. Z wszelką pewnością można powiedzieć, że nie istnieją tzw. psychozy laktacyjne, o których dawniej dużo pisano. Psychozy z kręgu schizofrenicznego i cyklofrenicznego zwykły częściej występować na początku niż w końcu okresu karmienia. Natomiast widuje się czasem zespół majaczeniowy o typie delirium febrile jako powikłanie ropnego zapalenia sutka. [więcej w: , olejek cbd, kosmetyki organiczne, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off