Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Zespół tłuszczowo-płciowy.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M. Bleuler do tego stopnia zatarł granicę z otyłością zwykłą, że zespołowi tłuszczowo-płciowemu poświęca tylko krótką wzmiankę. Wbrew temu stanowisku stwierdzić trzeba, że jednostka taka niewątpliwie istnieje, że różni się od otyłości spowodowanej obżarstwem i że przebiega z szeregiem cech somatycznych, np. hipogenitalizmem, które mają uwarunkowanie wewnątrzwydzielnicze. Do takich cech zaliczyć można np. płaską krzywą hipoglikemiczną. Zresztą spory te rozstrzygną badania endokrynologiczne. Tycie i chudnięcie zarówno psychicznie zdrowych, jak i chorych, zależy przede wszystkim od odżywienia i ruchu lub pośrednio od wzmożenia albo zaniku łaknienia, chudnięcie jednak nie zawsze jest wyrazem zaburzeń przemiany materii, bywa bowiem często pochodzenia psychicznego. Zanik napędu psychoruchowego prowadzi do obniżenia ruchliwości i tym samym do otyłości. Taki sam wpływ może mieć zobojętnienie afektywne. Przeciwnie podniecenie psychoruchowe, które wyraża się wzmożoną ruchliwością, odbija się ujemnie na wadze ciała. Zespół Glińskiego – Simmondsa (hypopituitarismus) odgranicza się dzisiaj dość ostro od stanów charłactwa różnego pochodzenia, w szczególności od wychudzenia spowodowanego tzw. anorexia nervosa (jednostki zresztą problematycznej). W przypadku prawdziwej niedoczynności przysadkowej trzonem zespołu psychoendokrynologicznego jest zanik napędu życiowego i zobojętnienie, podbarwione często nastrojem przygnębienia i apatii. Z kazuistyki Kinda (1958) wynika, że nastrój euforyczno-drażliwy lub płytko euforyczny zdarza się rzadziej. Rzuca się w oczy wzmożona potrzeba ciepła i snu, obniżenie popędu płciowego i zanik ruchliwości. Natomiast zaburzenia łaknienia są na dalszym planie. W przypadkach nie leczonych rozwija się po latach zespół psycheorganiczny typu otępiennego z upośledzeniem czynności pamięciowych i pojmowania. Jeżeli niedoczynność przysadki rozwinie się w wieku dziecięcym, to dochodzi do ogólnego zahamowania dojrzałości psychicznej w znaczeniu infantylizmu, przy czym afektywna strona osobowości dotknięta jest znacznie więcej niż intelektualna. Mimo to nie stwierdzono niedorozwoju umysłowego w ścisłym znaczeniu. Psychiczne objawy można poprawić za pomocą konsekwentnego leczenia dużymi dawkami przetworów tarczycy i kory nadnerczy, jednakże leczenia nie wolno przerwać zbyt wcześnie pod groźbą nawrotu. Stwierdzono, że do utrzymania czynności na poziomie jako tako prawidłowym wystarczy niewiele ponad ćwierć czynnej tkanki gruczołowej przedniego płata przysadki. [podobne: , odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Zespół tłuszczowo-płciowy.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z POKWITANIEM (PUBERT AS). I tu można powiedzieć, że nie istnieje “psychoza pokwitania”. To, co dawniej tak nazywano, to była najczęściej schizofrenia, która zwykła się ujawniać w okresie pokwitania. Oprócz schizofrenii prostej (schizophrenia ,simplex) w tym okresie często wybucha hebefrenia i katatonia albo jako zespoły ostre, przemijające bez ubytków, albo, znacznie częściej, jako ostry początek przewlekłego procesu schizofrenicznego. Również w okresie pokwitania nierzadko pojawia się jeden z zespołów cyklofrenicznych. Najczęściej chodzi tutaj o pierwszy okres psychotyczny, zapoczątkowujący przewlekły, chociaż w okresach remisji utajony klinicznie, proces cyklofreniczny. Zespół paranoidalny jest w okresie pokwitania rzadkością, a już w ogóle nie widzi się parafrenii lub paranoi. Zespól kataleptyczny występuje w tym okresie tylko w łączności z katatonią; czasem na podłożu jakiejś innej sprawy podstawowej, która raczej przypadkiem zdarzy się w okresie pokwitania. To samo dotyczy zespołów psychotycznych przebiegających z zaburzeniami świadomości. Natomiast zespoły reaktywne z histerią na czele nie należą tu do rzadkości. Osobna wzmianka należy się nerwicy natręctw, która bardzo często ujawnia się po raz pierwszy w okresie pokwitania, często pod postacią skrupulatyzmu. Ten okres rozwoju nerwic natręctw może następnie na wiele lat, a nawet na parę dziesiątków lat zupełnie ustąpić. Ale w wywiadzie tych chorych niejednokrotnie taka zapowiedź przyszłej ciężkiej nerwicy natręctw da się odnaleźć. Ze spraw organicznych wymienić trzeba padaczkę samoistną, która często wychodzi na jaw po raz pierwszy w okresie pokwitania lub w ogóle w wieku młodzieńczym. Jak z tego widać, pokwitanie jest okresem przełomu wewnątrzwydzielniczego, który z przyczyn bliżej jeszcze nie zbadanych usposabia do wybuchu wielu cierpień psychicznych i organicznych, i czynnościowych, sam jednak w sobie jest fizjologicznym okresem rozwoju osobniczego i jako taki na pewno nie jest czynnikiem etiologicznym, chociaż współdziała w wytworzeniu warunków powstania choroby. [przypisy: , okulista, Karmy dla psów, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries