Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Krew w gruzlicy pluc Cisnienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krew w gruźlicy płuc Ciśnienie tętnicze jest w gruźlicy płuc przewaznie obniżone, zwłaszcza w suchotach płuc wyniszczających i w ostrym zapaleniu płuc serowatym (Andrzej Biernacki). Wyjątek stanowią gruźlica płuc włók- nista i ostra gruźlica prosówkowa, w których ciśnienie tętnicze jest czę- sto zwiększone. W suchotach płuc rozpoczynających się, w suchotach płuc rozwiniętych nawały choroby przebiegają często bez spadku ciśnienia tętniczego, a nawet z przejściową jego zwyżką. Ciśnienie rozkurczowe ulega na ogół tym samym zmianom, co i ciśnienie skurczowe. Ciśnienie żylne w suchotach płuc rozpoczynających się jest prawidłowe, w suchotach rozwiniętych – obniżone, w gruźlicy płuc włóknistej i w gruźlicy prosówkowej – nieco zwiększone. Narząd trawienny. Czynność wydzielnicza żołądka w okresie początkowym i w rozwiniętych suchotach płuc bywa dość często (w badaniach Michała Rosnowskiego w 40-35%) wzmożona, w dalszych okresach na odwrót częściej zdarza silę jej upośledzenie a na- wet wygaśnięcie. W nadkwaśności sorku żołądkowego główny udział bierze faza chemiczna wydzielania, w niedokwaśności – faza odruchowo- nerwowa (Michał Rosnowski). W miarę postępu choroby wydolność tra- wienna żołądka coraz bardziej maleje, przeważnie wskutek upośledzenia wydzielniczej jego czynności (w 38%) lub napięcia ściany (w 35%), albo skojarzenia obu tych czynników. Opadnięcie żołądka, upośledzenie. jego napięcia i osłabienie jego ruchów robaczkowych spostrzega się również tym częściej, im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucach. W rozwi- niętych, a zwłaszcza wyniszczających suchotach płuc, dochodzi wreszcie na tle nieżytu żołądka do zaniku błony śluzowej. W rozwiniętych suchotach płuc często stwierdza się upośledzenie wy- dzielniczej wydolności trzustki na tle toksycznym: przede wszyst- kim zmniejsza się ilość trypsyny i nieco w mniejszym stopniu diastazy. Natomiast wydzielanie lipazy pozostaje długo nienaruszone (Maci- szewski). Sprawność wątroby bywa w gruźlicy płuc często upośledzona. W związku z tym ,znacznie zwiększa się w moczu Ilość urobilinogenu. zwłaszcza zaś urobilana (Jadwiga i Zdzisław Ski,bińscy). Zaburzenia te zalezą nie tyle o-d ,rozległości zmian gruźliczych, ile od toksycznego uszkodzenia barwnika krwi i wątroby. Wątroba bywa nieraz po-większona wskutek czynnego przekrwienia, a jeszcze częściej wskutek zwyrodnienia jej miąższu, W późnych okresach suchot płuc wątroba może być twarda i nie bolesna, zależnie od dołączającej się skrobiawicy. [więcej w: , surówki bawełniane, Kabiny Sanitarne, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Krew w gruzlicy pluc Cisnienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zdolność zapamiętywania i orientacja mogą doznawać znacznego upośledzenia. Wszystkie te wskazówki wpływają nieko- rzystnie na rokowanie. Często jednak zespół czynnościowy do tego stopnia za- słania nam widok, że dopiero dłuższa obserwacja i argumenty ex juvantibus z pomocą badań dodatkowych zdolne są wyświetlić istotę podstawowego scho- rzenia. Pogląd nasz, że nie istnieją psychozy inwolucyjne jako odrębne jednostki nozologiczne, doznał ostatnio wzmocnienia ze strony Stenstedta, autora. mo- nografii na temat melancholii inwolucyjnej (1959). Autor ten przebadał 307 chorych z endogenną depresją okresu starzenia się, ponadto ok. 2000 ich bliż- szych krewnych i doszedł do wniosku, że nie może być mowy o jednolitości etiologicznej melancholii inwolucyjnej. Dlatego autor uważa za bardziej słuszną nazwę “endogenne zaburzenia afektywne”, na które składają się również późne fazy cyklofrenii. Zasada polietiologii zaburzeń psychicznych, związanych ze starzeniem. się, zdobywa sobie zresztą uznanie coraz powszechniejsze. [podobne: , pierścionek zaręczynowy, rozstanie, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries