Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Zwiazek cierpien przewodu pokarmowego z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwiazek cierpień przewodu pokarmowego z zaburzeniami psy- chicznymi wvmaza jeszcze dalszych badań. Powyżej mówiliśmy o właściwoś- ciach żółci i treści dwunastniczej katatoników wywoływania katalepsji. Te samą właściwość posiada Bacterium coli, które w prawidłowych warunkach jest sa- profitem przewodu pokarmowego, a w warunkach chorobliwych bywa waż- nym czynnikiem etiologicznym. Znana też jest psychika chorych na żółtaczkę: apatia, uczucie zmęczenia. przygnębienie, obniżenie napędu nsvchoruchoweco, zanik radości żyda. niewiara w przyszłość, czasem przewrażliwienie. Ostre nie- żyty jelitowe odbijają sie również na samopoczuciu. prowadząc do ospałości, roznroszenia uwazi, niecheci do wysiłków fizycznych. uczucia rozbicia. Ostry żółty zanik watroby niemal nigdy nie oszczedza psychiki chorezo, i szczególnie często prowadzi do majaczeń lub do mieszanych obrazów majaczeniowo-solą- taniowych. Psychoza tego typu przy żółtaczce powinna zawsze obudzić podej- rzenie lekarza co do ostrego, żółtego zaniku wątroby (lencephalopathie porto- cave autorów francuskich). Do obrazu klinicznego mocznicy należy również pewien typowy stan psy- chiczny: zanik napędu psychoruchowego, zwolnienie toku myślenia, obniżenie sprawności, nastrój tępy, czasem z domieszką euforii, zwężenie pola świadomości przechodzące stopniowo poprzez senność w sopor, a wreszcie stan śpiączkowy. Jeżeli zważy się ogólny ciężki stan chorego, jego wyniszczenie, brunatny język, woń moczu, wymioty, czasem drgawki padaczkowe, to rozpoznanie mocznicy nie nastręcza trudności. Czasem na tle mocznicy występuje majaczenie podobne w obrazie klinicznym do majaczenia gorączkowego, chociaż podniecenie psy- choruchowe nie jest znaczne. W mocznicy rzekomej (pseudouraemia) na pierwszy plan wybijają się napady padaczkowe oraz zamroczenia typu padaczkowego. Widuje sie tutaj ponadto i wiele innych zespołów nawarstwionych, jak majaczenie, splątanie lub zespół paranoidalny. Po przejaśnieniu .się świadomości widywano niekiedy jako trwalszą pozostałość zespół psycheorganiczny z -objawami zespołu Kor- sakowa. Stoi to w ścisłym związku z objawami ogniskowymi: które widuje się w mocznicy rzekomej zarówno ostrej, jak i przewlekłej. Pojawienie się na- warstwionych zespołów psychotycznych przypada czasem wyraźnie na okresy zaostrzenia się podstawowej sprawy. [więcej w: , olej do włosów, olej lniany, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Zwiazek cierpien przewodu pokarmowego z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W chorobie Adisona widuje się poza osłabieniem fizycznym nastrój przygnębiony i przeczulenie. Wśród psychoz czynnościowych najczęściej wi- duje się majaczenie, które zresztą nie musi zależeć od braku hormonów nad- nerczy, lecz od czynnika etiologicznego, stanowiącego podstawę schorzenia nad- nerczy, np. .od sprawy nowotworowej, od gruźlicy itd. Wytrzebienie (castratio) dorosłego czasem nie daje widocznych zabu- rzeń psychicznych. W każdym razie zmienia się temperament, zmniejsza się, chociaż zazwyczaj nie wygasa zupełnie, libido, napęd psychoruchowy słabnie. Osobnicy ci żalą się na szybkie męczenie się, przy badaniu wykazują przygnę- bienie i objawy neurasteniczne, które można położyć na karb zaburzeń we- wnątrzwydzielniczych, ale także i świadomości trwałego okaleczenia, którego doznali. Na ogół, jak podnosi M. Bleuler, stwierdza się objawy psychiczne zespołu dokrewnego (endokrines Psychosyndrom). U wielu kastratów widuje się zaburzenia analogiczne do climacterium kobiecego. Objawy te mogą pow- stać, również przy częściowym schorzeniu jąder, .jeżeli zniszczeniu uległy ko- mórki nabłonka plemnikotwórczego, nowoczesna endokrynologia w nich bowiem .widzi jedyne miejsce wytwarzania hormonów, a nie w miąższu tkanki jądro- wej (Oswald, 1949; Grosse-Brockhoff, 1950). Rzadkością bywają nawarstwie- .nia psychotyczne pokastracyjne, w szczególności nie widuje się psychoz z kręgu schizofrenicznego. Lauber (1958) opisał przypadek li mężczyzny, któremu z po- wodu gruźlicy jąder usunięto operacyjnie gruczoły płciowe, pozostawiając tylko niewielką częsc jednego jądra. Poza psychicznym zespołem dokrewnym utrzy- mującym się trwale chory ten przeszedł odczyn paranoiczny typu sensytyw- nego, mylnie rozpoznawany przez innych lekarzy jako schizofrenia paranoi- dalna. Powyższe dotyczy osobników wytrzebionych w wieku dojrzałym. Co się tyczy wcześnie nabytego dysegnitalizmu (eunuchoidia), to .nie prowadzi on zazwyczaj do niedorozwoju umysłowego znaczniejszego stopnia, jednakże widuje się tu infantylne cechy psychiki. [podobne: , logopeda warszawa, implanty zębów, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries