Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zwężenie pola szczytowego z wyraźnymi jego granicami przemawia za bliznowatym kurczeniem się szczytu, natomiast zatarty charakter granic szczytu obok zmniejszenia pola szczytowego świadczy o świeżej sprawie gruźliczej w szczycie. Nie należy zapominać o opukiwaniu także szczytu pachy, poleciwszy badanemu wysoko podnieść ramiona, szczyt bowiem pachy wypada wtedy na II międzyżebrzu, w którym mogą być, zmiany odgłosu opukowego już we wczesnym okresie gruźlicy. To samo dotyczy i okolicy międzyłopatkowej na poziomie wnęk płucnych. U zdrowych, stojących prosto, granica szczytu płucnego z tyłu jest niższa niż u tak pochylonych ku przodowi, że ich głowa znajduje się prawie na wysokości miednicy. Inaczej dzieje się w razie gruźliczego zajęcia szczytu: liczba takich chorych stojących prosto granica szczytu płucnego z tylu jest wyższa lub pozostaje bez zmiany. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Obrzmienie tarczycy może być różnego stopnia, czasami daje się wykryć tylko obmacywaniem, i to np. jedynie podczas ruchów połykowych, gdy badany stoi, odchyliwszy głowę ku tyłowi. Z innych objawów, które stwierdza się oglądaniem, duże znaczenie mają zaburzenia rozszerzalności klatki piersiowej. W gruźlicy płuc obie połowy klatki piersiowej rozszerzają się bardzo często nierównomiernie. Powłóczenie pewnych okolic klatki, daje się nieraz spostrzec jako objaw wczesny, gdy wyraźnego zapadnięcia klatki jeszcze nie ma.Zwłaszcza doniosłe znaczenie ma opóźnianie się oddechowe jednego ze szczytów płuc w porównaniu z drugim, gdyż może ono zależeć od szczytowego gruźliczego zapalenia opłucnej lub od zrostów opłucnych na tle gruźlicy szczytowej. W gruźlicy obu płuc stopień ograniczenia ruchomości oddechowej może być po obu stronach klatki piersiowej niejednakowy: bardzo często po stronie z dawniejszym zajęciem powłóczenie jest o wiele wyraźniejsze wskutek zmian bliznowatych. Mogą zdarzać się także powłóczenia skrzyżowane, np. w razie nacieku z jednej strony, a zapalenia opłucnej z drugiej strony. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Odgłos bębenkowy, zależny od rozluźnienia tkanki płucnej, jest w gruźlicy płuc częstszy niż jamowy, ponieważ sprawy swoiste i nieswoiste w toku gruźlicy płuc bardzo często rozluźniają tkankę płucną. Już małe, świeże ogniska, otoczone pasem przekrwienia lub nacieku zapalnego, a także ogniska podgojone lub wygojone z rozedmą je otaczającą mogą wywoływać odgłos bębenkowy. Stanowi on często jeden z pierwszych objawów rozpoczynającej się gruźlicy szczytowej płuc. Nie tylko odosobnione ogniska, ale i liczne małe, rozrzucone gruzełki oraz ogniska wysiękowe, rozluźniając tkankę płucną, mogą wieść również do powstania odgłosu bębenkowego. Stwierdza się go także w miejscu rozległej sprawy włóknistej – najczęściej w skojarzeniu z odgłosem przytłumionym, i w obrębie całego płatu płucnego w pierwszym okresie serowatego zapalenia płuc.Przyczyną odgłosu bębenkowego u chorych na gruźlicę płuc mogą być także sprawy nieswoiste towarzyszące gruźlicy, jak np. nieżyt oskrzeli:, nieswoiste nieżytowe zapalenie płuc, zagęszczenie tkanki płucnej powyżej wysięku w jamie opłucnej obrzęk płuc w końcowym okresie gruźlicy płuc. Odgłos bębenkowy kojarzy się w gruźlicy płuc bardzo często z odgłosem przytłumionym, który zresztą może pojawiać się i samodzielnie, nie dochodząc do stopnia odgłosu stłumionego. Nieraz też stwierdza się odgłos opukowy stłumiony. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Badanie klatki piersiowej osłuchiwaniem. Objawy osłuchowe gruźlicy płuc mogą być prawidłowe, zależnie od głębokości siedziby ognisk w płucach i malej ich rozległości. Częściej słyszy się zmiany osłuchowe. Mogą one: 1) dotyczyć okresu wdechowego i wydechowego, 2) objawiać się zmianą siły i charakteru podstawowych szmerów oddechowych oraz szmerami dodatkowymi. Zaostrzenie szmeru pęcherzykowego słyszy się w gruźlicy płuc bardzo często już podczas powierzchownego oddychania, zależnie od nieżytu oskrzeli i oskrzelków bądź swoistego, bądź nieswoistego.Jeżeli nieżyt doprowadzi do znacznego ich zwężenia, to słyszy się osłabiony szmer pęcherzykowy. Szmer zaostrzony może być słyszalny także w miejscu ognisk gruźliczych wskutek rozedmy odcinka płuca otaczającego chore części a także w oddalonych, nieuszkodzonych częściach płuc, uległych rozedmie zastępczej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W miejscach płuc, które utraciły wskutek gruźlicy zdolność dostatecznego i szybkiego rozszerzania się, słychać nieraz szmer nieoznaczony. Może być on słyszalny w części płuc, uległej niedodmie wskutek zatkania światła oskrzeli i oskrzelków wydzieliną lub obfitymi gruzełkami, w okolicy ze sprawa włóknistą, z licznymi niewielkimi ogniskami zapalenia odoskrzelowego płuc i w rozsianej gruźlicy prosówkowej. Sprawy uciskowe, powstające na tle swoistym lub nieswoistym w płucu lub opłucnej (wysięk, odma), które wywołują niedodmę płuca lub pogarszają przewodzenie objawów osłuchowych, mogą być, u chorych na gruźlicę płuc również przyczyną szmeru oddechowego nieoznaczonego. Słyszy się go nieraz, zależnie od płytkości oddychania; także w miejscach rozdętych części płuc, jeżeli gruźlica doprowadzi do rozedmy. Szmer pęcherzykowy w miarę powiększania się nacieku gruźliczego przeistacza się na pęcherzykowo-oskrzelowy, później na oskrzelowo- pęcherzykowy i wreszcie może stać się oskrzelowy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Nieprawidłowe objawy osłuchowe w chorym szczycie pojawiają się w tych przypadkach dopiero wtedy, gdy oddychanie chorą połową klatki piersiowej staje się w miarę wchłaniania się wysięku swobodniejsze. Zależnie od charakteru zmian gruźlica może przebiegać zupełnie bez rzężeń, objawiając się tylko zmianami szmerów oddechowych. Rzężenia mogą być suche lub wilgotne (drobnobańkowe, średniobańkowe i grubobańkowe, przelewanie), niedźwięczne, dźwięczne lub metaliczne. Mogą być słyszalne trzeszczenia dźwięczne lub niedźwięczne. Rzadziej słyszy się szmer przetoki płucnej, szmer pluskający i szmery odsercowe.U chorych na gruźlicę płuc, dotkniętych dużą rozedmą płuc, liczne rzężenia wiodą czasami do mylnego rozpoznania przewlekłego nieżytu oskrzeli towarzyszącego rozedmie i zapoznania gruźlicy wskutek bowiem dużej rozedmy przytłumienia odgłosu opukowego może nie być. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Na tętnicy podobojczykowej w dołku nadobojczykowym, rzadziej poniżej obojczyka u chorych na gruźlicę płuc słyszy się czasami szmer skurczowy o charakterze dmuchającym. Słychać go w okresie wdechu i wydechu lub tylko w jednym z tych okresów oddechowych, przy czym szmer wzmaga się podczas silnego wdechu. Zależy on od zrostów opłucnych z tętnicą podobojczykową. Najczęściej słyszy się go w gruźlicy szczytowej. Słyszalny po jednej tylko stronie powinien: on zawsze wzbudzać podejrzenie co do gruźlicy szczytu.W przypadkach zwężenia tętnicy płucnej na tle znacznego przesunięcia serca – zdarza się to w przewlekłej postępującej gruźlicy płuc – słyszy się szmer skurczowy w II lewym międzyżebrzu przy mostku. Mniejsze znaczenie niż omówione objawy osłuchowe ma w gruźlicy płuc zachowanie się przewodzenia głosu, gdyż ono odpowiada zwykle danym uzyskanym przez badanie drżenia piersiowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Znaczenie opukiwania, osłuchiwania w gruźlicy płuc. Znaczenie podstawowych metod fizycznego badania klatki piersiowej w gruźlicy płuc. Po rozpatrzeniu objawów opukowych i osłuchowych w zakresie płuc w gruźlicy płuc łącznie z jej powikłaniami nie od rzeczy będzie zastanowić się nad zagadnieniem, która z tych metod – opukiwanie czy osłuchiwanie – jest cenniejsza dla rozpoznania gruźlicy płuc. Opukiwanie wykrywa czasami w gruźlicy płuc zmiany, gdy osłuchowo nie stwierdza się jeszcze nic nieprawidłowego. Ujemną jednak stroną opukiwania jest to, że ono wykrywa w ogóle zmiany fizycznego stanu płuc bez różnicy czy zależą one od gruźlicy czynnej, czy od przebytej.Prócz tego w błąd co do stanu płuc mogą wprowadzać przy opukiwaniu skrzywienie kręgosłupa, asymetria klatki piersiowej, nieprawidłowe położenie obojczyka i górnych żeber, obrzmiałe węzły chłonne w dołku nadobojczykowym i inne zmiany. We wszystkich tych przypadkach osłuchiwanie ma niewątpliwą przewagę nad opukiwaniem. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Narząd krążenia w gruźlicy płuc. Wzajemne, w różnych przypadkach niejednakowe ukształtowanie się czynników, od których zależą objawy fizyczne w obrębie klatki piersiowej, jest przyczyną powstawania w gruźlicy płuc rozmaitych objawów fizycznych i ich zmienności nieraz u tego samego chorego, zależnie od siły oddychania, od położenia dała i innych czynników. Analizując dokładnie objawy fizyczne, można w wielu przypadkach odtworzyć do pewnego stopnia zmiany, które spowodowała w płucach gruźlica, pod warunkiem jednak uwzględnienia nie jednego tylko objawu, lecz ich całokształtu łącznie z całym obrazem chorobowym. Pomimo bardzo starannego zbadania chorego i zanalizowania objawów chorobowych, nasze wnioski nie zawsze będą bezwzględnie słuszne. Istotnie wiemy np., że od dawna uznawano za bardzo znamienny dla zrostów opłucnych w okolicy dolnego płata płuca zespół, na który składa się skojarzenie osłabienia drżenia piersiowego oraz szmeru oddechowego z przytłumieniem w dolnej części płuca, a zwłaszcza ze zmniejszeniem ruchomości dolnej granicy płuca oraz odpowiedniej połowy klatki piersiowej, szczególnie gdy ta jej część jest zapadnięta. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

Posts Tagged ‘funnyguilds’

Zwężenie pola szczytowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Krew w gruźlicy płuc. Ciśnienie tętnicze jest w gruźlicy płuc przeważnie obniżone, zwłaszcza w suchotach płuc wyniszczających i w ostrym zapaleniu płuc serowatym (Andrzej Biernacki). Wyjątek stanowią gruźlica płuc włóknista i ostra gruźlica prosówkowa, w których ciśnienie tętnicze jest często zwiększone. W suchotach płuc rozpoczynających się, w suchotach płuc rozwiniętych nawały choroby przebiegają często bez spadku ciśnienia tętniczego, a nawet z przejściową jego zwyżką. Ciśnienie rozkurczowe ulega na ogół tym samym zmianom, co i ciśnienie skurczowe.Ciśnienie żylne w suchotach płuc rozpoczynających się jest prawidłowe, w suchotach rozwiniętych – obniżone, w gruźlicy płuc włóknistej i w gruźlicy prosówkowej – nieco zwiększone. Narząd trawienny. Czynność wydzielnicza żołądka w okresie początkowym i w rozwiniętych suchotach płuc bywa dość często (w badaniach Michała Rosnowskiego w 40-35%) wzmożona, w dalszych okresach na odwrót częściej zdarza silę jej upośledzenie a nawet wygaśnięcie. W nadkwaśności sorku żołądkowego główny udział bierze faza chemiczna wydzielania, w niedokwaśności – faza odruchowo- nerwowa (Michał Rosnowski). Read the rest of this entry »

Comments Off on Zwężenie pola szczytowego.

« Previous Entries