Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

CHOROBY OGÓLNE.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY OGÓLNE. Wycieńczenie i przepracowanie nie prowadzą same przez się do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym ośrodkowym, chociaż takie jest powszechne mniemanie. Ustrój wycieńczony do ostateczności, jeśli mu się pozwoli na krótki chociażby odpoczynek, powraca zadziwiająco szybko do pełnej sprawności w zakresie czynności nerwowych wyższych. Widocznie kora mózgowa, jako narząd naczelny, cieszy się w ustroju żywym szczególnymi względami, które pozwalają na jego ochronę w okresie niedoboru ogólnej gospodarki. Układ nerwowy ośrodkowy staje się jednak szczególnie podatny w tych warunkach na szkodliwe bodźce, np. na wstrząsające przeżycia. Pod ich wpływem może wówczas dojść do odczynów psychogennych i zamroczeń, a także do krótkotrwałych zespołów schizofrenoidalnych. Zespół neurasteniczny występuje w stanach wyczerpania zazwyczaj wówczas, gdy poza przepracowaniem i przewlekłymi urazami psychicznymi osobnik poddany jest jeszcze trującym szkodliwościom, np. alkoholu i nikotyny. Pojęcie psychoz pooperacyjnych (psychosis postoperativa) stworzył Kleist (1916). Pod pojęcie to nie podpadają różne psychozy objawowe, wynikające z powikłań; poza czasową bezpośredniością należało dowieść przyczynowej zależności psychozy od stosunków i warunków stworzonych przez zabieg operacyjny. Czynnikiem etiologicznym byłyby produkty rozpadu tkanki wchłaniające się wskutek zabiegu i wpływające szkodliwie na przemianę materii, być może w znaczeniu anafilaksji. Wyłącza się więc psychozy reaktywne, endogenne sprowokowane reaktywnie, wywołane przez niedokrwistość, zakażenie, zatrucie środkami znieczulającymi, operacyjne wkroczenie w układ wewnątrzwydzielniczy itd. W powstałym na ten temat dużym piśmiennictwie niejednokrotnie zwracano uwagę, że nie ma swoistego gatunku psychozy pooperacyjnej niepodobnej do tych wszystkich zespołów, które widuje się i na innym tle. Opisywano stany amentywne i majaczeniowe, osłupieniowe, halucynozy, zespoły depresyjne, paranoiczne, ekspansywne, stany zamącenia świadomości itd. Z badań Langego (1961) wynika, że spośród przebadanych 29 przypadków rzekomych psychoz pooperacyjnych tylko jeden mógłby z zastrzeżeniami spełniać nałożone ex definitione warunki. Nie ma syndromologicznie swoistych psychoz tego typu. W materiale tym uderzał ogromny odsetek kobiet (79%) i zabiegów na narządach układu wewnątrzwydzielniczego (53%) oraz psychoz reaktywnych (35%). [więcej w: , firma sprzątająca, odżywka do rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

CHOROBY OGÓLNE.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Głównymi stałymi składnikami typowego gruzełka są trojakiego rodzaju komórki, mianowicie: 1. leżące mniej więcej w środku jedna lub kilka dużych komórek, zw. Komórkami olbrzymimi Langhansa, z których każda zawiera od kilku do kilkunastu, a nawet ponad sto jąder, 2. otaczające je pierścieniem komórki nabłonkowate i limfocyty, które otaczają gruzełek z zewnątrz. Niektórzy sądzą że limfocyty są nie tyle składnikiem gruzełka, ile wyrazem zapalenia okołoogniskowego, powstającego wskutek działania jadów gruźliczych, wydostających się z ogniska gruźliczego do otoczenia. Źródłem tych zmian dookoła ogniska gruźliczego mogą być także nieprawidłowe wytwory przemiany materii w ognisku, a może też wytwory rozpadu jadów gruźliczych. Zdaniem innych (Ksawery Lewkowicz), zapalenie okołoogniskowe jest pochodzenia prątkowego. Pomiędzy komórkami gruzełka widać miejscami jakby siateczkę, którą tworzy po części istota podstawna, po części nitki włóknika. Naczyń krwionośnych w gruzełku nie ma. Gruzełki nietypowe nie mają jednego lub dwóch z wymienionych składników albo okazują inne zboczenia od klasycznego obrazu gruzełka. Ogólna anatomia patologiczna gruźlicy płuc gruzełki ulegają w dalszym przebiegu przeistoczeniu łącznotkankowemu i zwłóknieniu, często z następowym zeszkliwieniem, albo, zdaniem większości anatomopatologów, zserowaceniu i otorbieniu. Według Hiibschmanna, serowacieją gruzełki tylko wtenczas, gdy nastąpi zaostrzenie sprawy z pojawieniem się nowego wysięku. Zserowaciałe i zeszkliwione gruzełki ulegają nieraz zwapnieniu. Masy serowate mogą rozpadać się i rozmięknąć. Łącząc się z sobą, gruzełki tworzą widoczne gołym okiem guzy gruźlicze, zwane także “naciekami gruźliczymi”. Dalszy los nacieków jest taki sam jak i gruzełków. Prątek gruźlicy może wywoływać jako zmianę elementarną także martwicę tkanki płucnej, przedtem zupełnie nie zmienionej (necrosis prirmitiva). Taką pierwotną martwicę spostrzega się w rzadkich przypadkach posocznicy gruźliczej (sepsis tubercuiosay) powstałej wskutek bardzo, ciężkiego zakażenia gruźliczego przy zupełnym braku odporności ustroju. W gruźlicy płuc spotyka się także pierwotną martwicę gruźliczą, lecz bardzo rzadko i tylko w obrazach histologicznych, w postaci ognisk rozsianych wśród tkanki gruźliczo zmienionej. Zmianę, często spotykaną w gruźlicy płuc, stanowią jamy gruźlicze (cavernae tuberculosae). [przypisy: , prawo medyczne, firma sprzątająca, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries