Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

CHOROBY OGOLNE, SAMOZATRDCIAoI ZABURZENIA WEWNATRZWYDZIELNICZE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY OGOLNE, SAMOZATRDCIA•I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE Na żadnym odcinku nie ujawnia się jaskrawiej ścisły związek psychiatrii z ogólną medycyną jak właśnie tutaj, gdzie rozważamy wpływ na życie psy- chiczne schorzeń narządów wewnętrznych, chorób ogólnych, zaburzeń wew- nątrzwydzielniczych i samozatruć. Wszystkie te sprawy wywołują albo bez- pośrednio zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, czego wynikiem są trwałe objawy o cechach zespołu psychoorganicznego, albo pośrednio na drodze etio-epigenezy, służąc za podłoże nawarstwionych zespołów czynnościowych. Sprawy te niejednokrotnie zachodzą na siebie i przeplatają się, tworząc mi e- szane obrazy kliniczne. Trzeba mieć czasem dużo wprawy diagnostycznej, aby porozdzielać według przynależności etiologicznej składniki poszczególnych warstw. Omawiane sprawy podzielić można na następujące działy. CHOROBY NARZĄDOW WEWNĘTRZNYCH Choroby serca prowadzą często, zwłaszcza u osób starzejących się, do zmiany usposobienia. U ludzi tych wytwarza się pewien egotyzm, pochodzący z nieustaiacej troski o stan zdrowia i obawy przed grożącymi niebezpieczeń- stwami. Płvnie stąd pewna zgorzkniałość, drażliwość, mizantropia i lękliwość. Niepokój chorych może dochodzić do głosu w marzeniach sennych pełnych mę- czacezo leku. Na tle zaburzeń krążenia dochodzi czasem do psychoz, najcześciej typu maiaczeniowezo, w których lęk przed nagłą śmiercią, lęk o charakterze prekordialnvm, wyciska pietno w obrazie klinicznym. Stany te często towa- rzyszą wadom serca w okresie niewyrównania. Także w zespołach maniakal- nvch i w melancholii nastrój chorych bywa w szczególny sposób podbarwiony lekowo. Zdarzaiace sie, zreszta rzadko, zespoły amentywne dobijają zazwyczaj chorych, stawiatac układowi krążeniowemu wskutek niepokoju psychórucho- wego zbyt wielkie wymagania. [podobne: , deratyzacja warszawa, stomatolog Warszawa, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

CHOROBY OGOLNE, SAMOZATRDCIAoI ZABURZENIA WEWNATRZWYDZIELNICZE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dookoła starych zwłóknionych ognisk gruźliczych spotyka się nieraz trwały obrzęk boczny miąższu płucnego. Bułii nazwał go “zapaleniem złuszczającym płuc” (pneumonia desquama- tiva), ponieważ ciecz obrzękowa zawiera liczne złuszczone komórki wy- ściółki pęcherzyków płucnych. Dookoła ognisk gruźliczych i w odleglejszych cześciach płuc rozwija się często rozedma płuc. Części płuc oddalone, początkowo tylko rozdęte, w dalszym przebiegu choroby ulegają zmianom organicznym, zależnie od przewlekłych nieżytów oskrzeli i ustawicznego kaszlu. Zmiany te cechuje zanik tkanki sprężystej i przegródek międzypęche- rzykowych. Jest to zatem rozedma płuc pęcherzykowa istotna. Prócz rozedmy płuc, w gruźlicy płuc bardzo często powstaje także niedodma płuc, nieraz nawet rozległa. W jednych przypadkach jest to niedodma ostra, dotycząca całego płuca, jednego płata lub jego części. Postać tę spostrzega się na tle zatkania oskrzela masami serowa- tymi lub krwią po krwotoku płucnym. Niedodma tego pochodzenia może powstać nie tylko w płucu dotkniętym sprawą gruźliczą, ale i w zdro- wym. O wiele częstsza w gruźlicy płuc bywa przewlekła niedodma, roz- wijająca się przeważnie niepostrzeżenie w płucu ze zmianami gruźli- czymi. W tej postaci nie ma w większości przypadków zatkania oskrzeli ani oskrzelków. Jej powstanie przypisuje się wpływom nerwowym, pole- gającym na odruchowym stanie kurczowym oskrzela lub oskrzelków, wywołanym przez ich drażnienie zmianą gruźliczą, albo na naruszeniu wskutek tego drażnienia równowagi czynnościowej nerwów przebiega- jących w przegródkach międzyzrazikowych na korzyść nerwów żwęża- jących światło dróg oddechowych. Jeżeli zapadnięte pęcherzyki płucne zarosną, powstaje ogniskowe stwardnienie płuc(indurotio pulmonum circumscripta). Przewlekła niedodma płuc dołączając się bardzo często do gruźlicy płuc, pogarsza przewietrzanie chorych części- płuc i sprzyja przez to rozwojowi tkanki łącznej oraz następowemu zwłóknieniu ognisk gruźliczych. Jeżeli jednak niedodma otacza jamę płucną, pozostającą nadal poprzez oskrzele w łączności z powietrzem zewnętrznym, to nieraz na odwrót niedodma jest przyczyną dalszego po- większania się jamy, i nawet powstania jamy rozdętej, a to dlatego, że ciśnienie na ściany jamy od strony jej światła staje się wskutek nie- dodmy większe niż z zewnątrz, od strony niedodętego miąższu płucnego, W przypadkach przebiegających z obfitym rozrostem tkanki łącznej bliznowaciejącej mogą powstawać w płucu jamy w postaci : rozszerzenie oskrzeli, a więc innego pochodzenia niż omówione już jamy z rozpadu tkanki płucnej. [patrz też: , ortodonta, deratyzacja warszawa, olejek cbd ]

Comments Off