Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

OGÓLNA ANATOMIA PATOLOGICZNA GRUŹLICY PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OGÓLNA ANATOMIA PATOLOGICZNA GRUŹLICY PŁUC. Zmiany anatomiczne w gruźlicy zależą od zdolności odczynowej ustroju zjadliwości oraz liczby prątków gruźlicy. Pierwotną zmianą, którą wywołują prątki, w miejscu wtargnięcia do płuc, nie jest, jak sądzono dawniej, zmiana wytwórcza w postaci odczynu gruzełkowego (tuberculum), lecz przede wszystkim zmiana zapalna, mianowicie swoiste zapalenie wysiękowe w postaci małych wysepek lub rozleglejszych ognisk zapalenia surowiczego, ropnego, włóknikowego, mieszanego lub złuszczającego. Zapalenie zajmuje poszczególne zraziki lub nawet cały płat płucny i toczy się głównie w pęcherzykach płucnych (gruźlicze zapalenie płuc pęcherzykowe oraz w oskrzelkach (bronchiolitis tuberculosa). Odczyn wysiękowy może być mały przestrzennie i bardzo słaby, tak że zacisza go czasem następowa sprawa wytwórcza i wtedy odnosi się wrażenie, że ma się przed sobą od razu odczyn wytwórczy. Zapalenie gruźlicze różni się od innych zapaleń płuc obecnością wysięku prątków gruźlicy oraz skłonnością do serowacenia (caseificatio) środkowej części wysięku z następowym doszczętnym zniszczeniem ściany pęcherzyka płucnego i oskrzelka. Los zapalenia gruźliczego płuc może być różny. Czasami rozchodzi się ono bez śladu (reeoiutio ccmpleta), częściej jednak ognisko zapalne w środku serowacieje, na obwodzie zaś włóknieje (fibrosis). Sprawy nekrobiotyczne, które wiodą do serowacenia, mogą równocześnie wywoływać rozmiękanie mas serowatych i powstanie ropy gruźliczej. W innych przypadkach ognisko gruźlicze ulega całkowitemu zwłóknieniu, tak iż powstaje stwardnienie płuc. Masy serowate w dalszym toku sprawy mogą rozpuszczać się i wsysać albo po rozmięknieniu przebijać się do oskrzela, pozostawiając jamę (caverna). Mogą one także po wessaniu płynnej części gęstnieć, przerastać lub obrastać włókniejącą potem tkanką łączną i ulegać otorbieniu a nawet zwapnieniu (calcificatio). Gruzełek (tuberculum) będący najczęściej wtórnym następstwem ogniska wysiękowego, jest pod względem histologicznym tworem prawie swoistym dla gruźlicy. Gruzełki wytwarzają się zawsze w tkance śródmiąższowej narządów, zatem w płucach w ich zrębie, w ścianach pęcherzyków płucnych i oskrzeli, w węzłach chłonnych okołooskrzelowych i na opłucnej, natomiast nigdy nie powstają w nabłonku pęcherzyków płucnych ani w świetle cew gruczołów. Odróżnia się gruzełki typowe i atypowe. Są one tworami drobnowidowymi. [przypisy: , Balsam Johnson, depilacja laserowa Łódź, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

OGÓLNA ANATOMIA PATOLOGICZNA GRUŹLICY PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przewlekłej gruźlicy płuc chorzy podkreślają nieraz wzmożenie popędu płciowego (libido sexualis). Prócz wpływów toksycznych rolę przyczynową może tu odgrywać bezczynność, jednostajny tryb życia, zwłaszcza w sanatoriach, brak zwykłych podniet zewnętrznych, nadmierne żywienie się itp. U kobiet w okresie dojrzałości płciowej spostrzega się – często już na początku choroby – zaburzenia miesiączkowania. Miesiączki występują rzadko lub często, trwają krótko lub długo i są nie obfite, nieraz bolesne (dysmenorrhea). Miesiączkowanie może zanikać (amenorrhea) na długo, w innych przypadkach odpada kilka okresów miesięcznych, okresy między miesiączkami stają się coraz dłuższe, a czas krwawienia krótszy. Toksemia może spowodować przedwczesne pokwitanie, a niedożywianie        – pokwitanie opóźnione. Nieraz chore uskarżają się na gorączkę w okresie regularności, przed nią lub po niej; w innych przypadkach – na zwiększenie się kaszlu lub na krwioplucie w związku z okresami miesiączkowania. Zaostrzenie sprawy gruźliczej przedmiesiączkowe rokuje zazwyczaj pomyślniej niż towarzyszące okresowi regularności, a zwłaszcza następujące po niej.
OBJAWY PRZEDMIOTOWE. Objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej i powłok zewnętrznych. Przy całej różnorodności obrazu anatomiczno-patologicznego, zależnej od kojarzenia się z sobą w płucach w najrozmaitszy sposób zmian swoistych i nieswoistych, sprawy te zmieniają w gruźlicy płuc fizyczny ich stan w 2 zasadniczych kierunkach, mianowicie zmniejszają powietrzność chorych części płuc lub na odwrót ją zwiększają, najczęściej zaś wywołują jednocześnie obie te zmiany. Spostrzega się je w różnych częściach płuc lub nawet w tej samej jedną obok drugiej. Do zaburzeń powietrzności płuc przyczynia się w gruźlicy płuc także- stan opłucnej, w niej bowiem w gruźlicy płuc zmiany powstają bardzo często, nawet prawie zawsze. Dla objawów fizycznych w obrębie klatki piersiowej mają one w gruźlicy płuc znaczenie nie tylko przez to, że wskutek ucisku płuca zmniejszają jego powietrzność, ale także i przez to, że utrudniają przewodzenie na zewnątrz objawów fizycznych, powstających w chorych płucach. Prócz tego, zmiany w opłucnej upośledzają rozszerzalność chorych części płuc i wskutek tego przeszkadzają wyzwoleniu pewnych objawów, np. dźwięczności rzężeń. Niekoniecznie ma to być, wysięk w jamie opłucnej lub odma, zwłaszcza zastawkowa, albo chociażby zrosty lub zgrubienia opłucnej. Wystarcza już uczucie bólu lub kłucia, które towarzyszy ostremu zapaleniu opłucnej, nawet na ograniczonej przestrzeni, aby objawy fizyczne w obrębie klatki piersiowej uległy w gruźlicy płuc zmianie. Stwierdzenie tego stanu rzeczy stanowi warunek niezbędny do zrozumienia wielu objawów fizycznych w zakresie klatki piersiowej w gruźlicy płuc jako zależnych od zwiększenia lub zmniejszenia powietrzności różnych części płuc. Objawy te wykrywa się oglądaniem, obmacywaniem, opukiwaniem i osłuchiwaniem klatki piersiowej. [przypisy: , depilacja laserowa Łódź, salon fryzjerski mokotów, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries