Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Poty są częstym objawem w suchotach płuc, przy tym nierzadko jednym z najwcześniejszych i najbardziej niepokojących chorego. Przyczyną potów jest zatrucie ustroju jadami gruźliczymi i wytworami rozpadającej się tkanki płucnej. Pomimo wspólności przyczyny, gorączka i poty nie zawsze współistnieją w gruźlicy płuc: chory może gorączkować i, pomimo to, nie pocić się i na odwrót może mieć obfite poty bez gorączki. Zwłaszcza obfite są poty, zwane potami rozpływnymi” (sudor cowquativus). Spostrzega się je w końcowym okresie suchot.Najczęściej takie poty pojawiają się w nocy nad ranem między godz. 2 a 5. Budzą one chorego i zmuszają nieraz do kilkakrotnej zmiany bielizny. Jest to pot poranny (sudor matutinus), zwany także potem doświtnym (sudor antelucanus). Obfite poty w końcowym okresie choroby spostrzega się także dniem po krótkim śnie, po silnym kaszlu itd. Poty rozpływne są bardzo uporczywe, silnie osłabiają chorych i nieraz stanowią główną ich skargę. Pot suchotników może zawierać prątki gruźlicy (Wincenty Jezierski). Wychudnienie i osłabienie. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Bardzo obfity krwotok może być przyczyną powstania rozległej niedodmy płuc. Nastąpi to wtedy, gdy wylana krew zatka duże oskrzela, zwłaszcza jeżeli do tego dołączy się wtórny ich stan kurczowy. Niedodmę tę zwykle się przeocza, ponieważ szczegółowego badania chorych po krwotoku płucnym przeprowadzać nie wolno. Rozległa niedodma płuc objawia się stłumieniem odgłosu opukowego i zniesieniem szmerów oddechowych na znacznej przestrzeni klatki piersiowej oraz rozległym cieniem przy badaniu radiologicznym. Zmiany te ustępują powoli, w przeciwieństwie do niedodmy pooperacyjnej oraz po zatkaniu oskrzeli masami serowatymi, po wykrztuszeniu których wymienione wyżej objawy fizyczne znikają od razu.W pierwszych dniach po krwotoku pojawią się zwykle gorączka zależna od pozajelitowego wchłaniania się białek krwi. Bywa ona zwykle niewysoka i trwa najwyżej 2-3 dni. Gorączka przeciągająca się dłużej zależy od powstania w płucach nowych ognisk gruźliczych na tle wysiewu prątków przez krew wylaną i aspirowaną drogą oskrzeli. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dolegliwości w zakresie narządu płciowego. Dolegliwości ze strony innych narządów. Czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc stanowią dolegliwości sercowe w postaci bicia serca. Nadto nieraz już we wczesnym okresie gruźlicy płuc występują liczne przypadłości trawienne. W miarę postępu choroby dolegliwości te stają się częstsze.Michał Rosnowski stwierdził dolegliwości trawienne w początkowym okresie przewlekłej postępującej gruźlicy płuc w 34% przypadków, w okresie rozwiniętych suchot płuc w 5:1%, a w postaci wyniszczającej – w 76%, w okresie zaś bliskim zgonu – nawet w 93% przypadków. Chorzy uskarżają się najczęściej na upośledzenie lub brak łaknienia oraz na uczucie gniecenia w nadbrzuszu, rzadziej na odbijanie, zgagę, wzdęcia brzucha i wymioty, dość często – na zaburzenia oddawania stolca. Niekiedy wczesnym objawem bywają biegunki. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

W przewlekłej gruźlicy płuc chorzy podkreślają nieraz wzmożenie popędu płciowego (libido sexualis). Prócz wpływów toksycznych rolę przyczynową może tu odgrywać bezczynność, jednostajny tryb życia, zwłaszcza w sanatoriach, brak zwykłych podniet zewnętrznych, nadmierne żywienie się itp. U kobiet w okresie dojrzałości płciowej spostrzega się – często już na początku choroby – zaburzenia miesiączkowania. Miesiączki występują rzadko lub często, trwają krótko lub długo i są nie obfite, nieraz bolesne (dysmenorrhea). Miesiączkowanie może zanikać (amenorrhea) na długo, w innych przypadkach odpada kilka okresów miesięcznych, okresy między miesiączkami stają się coraz dłuższe, a czas krwawienia krótszy.Toksemia może spowodować przedwczesne pokwitanie, a niedożywianie        – pokwitanie opóźnione. Nieraz chore uskarżają się na gorączkę w okresie regularności, przed nią lub po niej; w innych przypadkach – na zwiększenie się kaszlu lub na krwioplucie w związku z okresami miesiączkowania. Zaostrzenie sprawy gruźliczej przedmiesiączkowe rokuje zazwyczaj pomyślniej niż towarzyszące okresowi regularności, a zwłaszcza następujące po niej.
OBJAWY PRZEDMIOTOWE. Objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej i powłok zewnętrznych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Badanie oglądaniem. Gruźlica płuc wywołuje, i to nieraz w początkowym okresie, zmiany także poza płucami. Toteż dla jej rozpoznania konieczne jest badanie nie tylko płuc, ale i całego ustroju. Już przy pierwszym spojrzeniu na chorego na gruźlicę płuc często zwraca naszą uwagę lichy stan odżywienia objawiający się wyraźnym zarysowaniem na klatce piersiowej zagłębień, których nie ma u osób niegruźliczych, oraz zapadnięciem policzków i różnego stopnia zanikiem podściółki tłuszczowej w innych miejscach ciała. Im dłużej toczy się gruźlica, im jest cięższa, tym odżywienie chorego bardziej podupada.Znaczne wychudnięcie to czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Taki stan spotyka się nieraz w gruźlicy płuc w wieku szkolnym przedszkolnym jako jeden z objawów niewyraźnego na ogół obrazu klinicznego, który się objawia bladością powłok zewnętrznych, stanami podgorączkowymi, brakiem łaknienia, zahamowaniem wzrostu itd. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

U chorych na gruźlicę płuc powstają często zniekształcenia klatki piersiowej, wywołane samą sprawą gruźliczą w płucach. Mianowicie spostrzega się u nich nierzadko asymetrię, która może być różnego stopnia, czasami tak nie znaczna, że wykrywa się ją jedynie podczas głębokiego oddychania chorego, i to nieraz tylko przy kojarzeniu metody oglądania z obmacywaniem. Asymetria może dotyczyć całej połowy klatki piersiowej lub jest tylko częściowa, np. w postaci zapadnięcia jednej z okolic nadobojczykowych lub podobojczykowych. Do zmniejszenia objętości całego boku klatki piersiowej wiedzie najczęściej rozległe zapadanie się płuca w gruźlicy włóknistej.Zapalenie opłucnej z jej bliznowaceniem może wieść do rozległego zapadania się dolnej części klatki piersiowej. Towarzyszy mu nieraz wyraźne przesunięcie sąsiednich narządów, np. serca, skrzywienie kręgosłupa. Natomiast gruźlica włóknista samych płuc wiedzie częściej do zapadnięcia się przede wszystkim dołków nadobojczykowych i podobojczykowych i wyraźnego sterczenia obojczyka po chorej stronie. Zapadnięcie górnej części klatki piersiowej może być nawet większe, niżby to odpowiadało stopniowi zapadnięcia się chorej części płuca. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Skóra klatki piersiowej, jak zresztą i w innych częściach ciała, bywa w gruźlicy płuc bardzo często blada, zwłaszcza po obfitych krwotokach oraz w późniejszych okresach choroby, szczególnie gdy się rozwinie skrobiawica narządów wewnętrznych. Zwłaszcza gruźlica szczytowa ujawnia się nieraz w postaci blednicy, co wieść może do mylnego rozpoznania. W przypadkach znacznej aktywności gruźlicy bladość skóry może kontrastować z sinawo-czerwonym zabarwieniem policzków, tzw. rumieńcem suchotniczym. Po stronie chorego płuca bywa on nieraz o wiele wybitniejszy niż po stronie zdrowego płuca albo istnieje tylko po chorej stronie.Objaw ten zależy od ucisku nerwu współczulnego przez obrzmiałe węzły chłonne lub przez zrosty opłucne. Wskutek drażnienia wiązki oczno-źrenicznej nerwu współczulnego może nastąpić jednostronne rozszerzenie średnicy. Na początku choroby kontrast zabarwienia skóry na klatce piersiowej i na twarzy może powstać już po bardzo nieznacznym krwiopluciu a nawet po wykrztuszeniu skąpej plwociny podbarwionej krwią, gdy pod wpływem przestrachu i psychicznego przygnębienia nastąpi skurcz naczyń krwionośnych twarzy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

W wieku dziecięcym oglądaniem stwierdza się czasami skórne wykwity gruźlicze. W innych przypadkach zwracają na siebie uwagę blizny, zrosłe z żebrami, mostkiem, słowem z kośćmi, jako dowód przebytej gruźlicy kostnej, oraz blizny po częstych nakłuciach opłucnej w następstwie leczenia odmą opłucną, po torakoplastyce, po operacji wyrwania nerwu przeponowego, po zropiałych węzłach chłonnych, zazwyczaj szyjnych. W rzadkich przypadkach spostrzega się przetoki ropni zimnych lub ropnie zimne, i to nawet w wieku dojrzałym. O wiele rzadziej (Alfred Sokołowski. i inni) na przedniej ścianie klatki piersiowej spostrzega się miękki guz od przebijającej się na zewnątrz jamy płucnej albo nawet przetokę idącą do jamy.Mniej więcej w 20% przypadków gruźlicy płuc stwierdza się (Edward Żebrowski) oglądaniem obrzmiałe węzły chłonne w środkowej linii pachowej. Są to węzły usadowione najczęściej nie w szczycie pachy, lecz w IV (w 64%), rzadziej (w 33%) w V międzyżebrzu (gl. thoracoles laterales inferiores). Najłatwiej je dostrzec oglądając klatkę piersiową przy oświetleniu bocznym. Leżą one pod powięzią, są mało ruchome, zbite, wielkości grochu. Z poprawą gruźlicy zmniejszają się, z pogorszeniem powiększają się. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Badanie klatki piersiowej obmacywaniem. Obmacywaniem klatki piersiowej w gruźlicy płuc nieraz stwierdza się w różnych miejscach klatki piersiowej zaburzenia drżenia piersiowego jako wyraz zagęszczenia tkanki płucnej, mniejszej jej powietrzności lub stanu odwrotnego. Objawy te najczęściej stwierdza się w okolicach nadobojczykowych i nadgrzebieniowych, odpowiednio do najczęstszej siedziby zmian gruźliczych w płucu. Ponieważ zagęszczona tkanka płucna oraz jamy w płucach przewodzą lepiej fale głosowe niż tkanka płucna prawidłowa, powinnoby drżenie piersiowe w miejscu jam i rozległych nacieków być zawsze wzmożone, jeżeli, rzecz prosta, oskrzela zmienionych części płuc są drożne. Tak jednak bywa nie zawsze, ogniska bowiem gruźlicze mogą być małe lub znajdować się głęboko w płucu.W tych przypadkach siła drżenia piersiowego w miejscu ognisk zależeć będzie od otaczającej je prawidłowo powietrznej tkanki płucnej, a więc drżenie, pomimo istnienia zmian w płucach, i to nawet rozpadowych, będzie prawidłowe. Znów w gruźlicy włóknistej, jeżeli jej towarzyszy, co bywa nieraz, zagięcie oskrzela, a więc jego zwężenie drżenie piersiowe może ulec tylko nieznacznemu wzmożeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

Posts Tagged ‘czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa’

Poty w suchotach.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Z punktów końcowych choroby, które były brane pod uwagę w tym badaniu, największy spadek tego odsetka powodował spadek odsetka zgonów z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Zmiany, które wynikały z narażenia na podwyższone BMI i starzenie się populacji były w przybliżeniu równe pod względem ich udziału w procentowych zmianach liczby zgonów związanych z BMI i skorygowanych niepełnosprawnością lat życia na całym świecie w latach 1990-2015. Poziom SDI
W 2015 r. Standaryzowane według wieku wskaźniki zgonów związanych z BMI i lat życia skorygowanych o niepełnosprawność były największe w krajach o wysokim średnim poziomie SDI, ze stopniem zgonu wynoszącym 68,1 (95% przedział niepewności, 47,1 do 91,6) na 100 000 ludności i wskaźnik lat życia skorygowanych o niepełnosprawność w 1890 r. (95% przedział niepewności, 1330 do 2460) na 100 000 ludności. Read the rest of this entry »

Comments Off on Poty w suchotach.

« Previous Entries