Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Zaburzenia psychiczne związane z niedoczynnością tarczycy u dorosłych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niedoczynność tarczycy omawialiśmy już powyżej w związku z matołectwem. Tutaj zajmiemy się zaburzeniami psychicznymi związanymi z niedoczynnością tarczycy u dorosłych (myxoedema aduuorum). Objawy cielesne są podobne do opisanych przy kretynizmie, jednakże trudności rozpoznawcze polegają często na tym, że w danym przypadku nie myśli się o tej możliwości. W oczy rzucają się obrzęki sprężyste, niepodatne na ucisk, skóra sucha i łuszcząca się, często wypadanie włosów. Po wieloletnim trwaniu sprawy obrzęki ustępują, tkanka podskórna ulega zanikowi, tak że skóra staje się wiotka, pomarszczona, o wyglądzie przedwcześnie postarzałym, zwłaszcza na twarzy. Skóra jest blada, brudnożółta. Nie zawsze dochodzi do wzrostu wagi ciała. Pod względem psychicznym powstaje stopniowo, a czasem – zależnie od przyczyny niedoczynności tarczycy – nagle, ciężki zespół psychoorganiczny. Chorzy sami miarkują, że ich sprawność umysłowa podupada, co ich napełnia niepokojem i przygnębieniem. Zdolność zapamiętywania i orientacja w czasie doznają od początku znacznego uszczerbku, i na to głównie chory się skarży. Z biegiem czasu afekt tępieje, napęd psychoruchowy słabnie, zainteresowania zacieśniają się- i nikną, mimo to poczucie choroby i pragnienie wyzdrowienia utrzymuje się długi czas z niesłabnącą siłą. Po paru latach, gdy proces rozwija się stopniowo, przepadają nabytki pamięciowe i coraz bardziej zanika zdolność przypominania. Tok myślenia powolnieje, także ruchy stają się gnuśne. Chorzy popadają w stan apatii i zobojętnienia, który Charcot porównał kiedyś z zapadaniem zwierząt w sen zimowy. Tępieje również ostrość zmysłów, smaku, powonienia i czucia, a słuch jest upośledzony więcej niż w połowie przypadków. Zespól psychoorganiczny razem z zaburzeniami cielesnymi cofa się nadzwyczaj łatwo pod wpływem leczenia przetworami tarczycy. Jeżeli jednak proces trwa dłużej, to nie udaje się już uzyskać zupełnego wyleczenia. Pozostają wówczas trwałe ubytki otępieniowe. Sprawa może się ciągnąć nawet kilka dziesiątków lat. Gdy tylko odstawi się przetwory tarczycy, następuje nawrót. Początek sprawy może przypadać na wiek dziecięcy w związku z nabytą     hipo- lub atyreozą. Z nawarstwień epigenetycznych wymienić trzeba na pierwszym miejscu paranoidalne halucynozy i majaczenia, rzadziej występują zespoły z kręgu cyklofrenicznego i inne. Nawarstwienia reaktywne nie należą do rzadkości. Po całkowitym operacyjnym usunięciu tarczycy, które dzisiaj się już nie zdarza, widywano często oprócz majaczenia, zamroczenia lub splątania zespół katatoniczno-kataleptyczny. [patrz też: , catering dietetyczny, stomatologia Kraków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Zaburzenia psychiczne związane z niedoczynnością tarczycy u dorosłych.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych. Nie jest początkiem gruźlicy płuc, jak utrzymywano dawniej i jak dziś jeszcze sądzą niektórzy, jest natomiast chorobą, której początek tkwi bardzo często w dzieciństwie. Jak słusznie tedy twierdził Behring, gruźlica płuc dorosłych “jest dalszym ciągiem piosenki, nuconej u kołyski dziecka”. Tak się przedstawia w nowoczesnym ujęciu wywód chorobowy gruźlicy. Niestety niejedno zjawisko, spostrzegane w przebiegu gruźlicy, pozostaje nadal niewyjaśnione. Zwłaszcza zwraca na siebie uwagę to, że zmiany w tym samym płucu często bywają- równocześnie wysiękowe i wytwórcze, a więc właściwe różnym alergiom. Powstał wskutek tego pogląd, według którego różne narządy, a nawet części tego samego narządu u tego samego chorego mogą mieć różną alergię. Hiioschsrums utrzymuje, że ustrój oddziałuje na prątki gruźlicy i ich jady we wszystkich okresach gruźlicy zrazu zawsze odczynem wysiękowym. Jeżeli jest on nieznaczny, to przechodzi w odczyn wytwórczy, który jest wyrazem małej wrażliwości tkanek. Na odwrót tkanki nadmiernie wrażliwe odpowiadają na wtargnięcie zarazka gruźlicy i jego jady gwałtownym odczynem wysiękowym, który może doprowadzić do zserowacenia tkanek i do rozsiania prątków. W ten sposób Hiibechstumsi sprowadza 3 rodzaje alergii Rankego do 2, mianowicie do alergii odpornościowej, wywołującej odczyny słabe, i alergii nadwrażliwościowej, której wyrazem są odczyny burzliwsze. Wielu innych patologów i klinicystów, uznając wielkie zasługi Rankego, wysuwa również zastrzeżenia co do jego podziału gruźlicy płuc na 3 okresy i podkreśla, że przebieg gruźlicy zarówno kliniczny; jak i w obrazach anatomicznych jest bardzo zmienny, często nie odpowiadający zbyt sztywnemu podziałowi Rankego. Wśród głosów krytycznie ustosunkowujących się do teorii Rankego zasługuje na uwagę konstruktywne ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez naszego rodaka Ksawerego Lewkowicza. Zwraca on uwagę na fakt, ustalony przez Calmettea i in., że prątki gruźlicy po wtargnięciu do ustroju dostają się od samego początku do krwi i w niej krążą. Zatem zakażenie gruźlicze wiedzie do posocznicy gruźliczej. Leiokouncz nadaje jej miano: “posocznica gruźlicza pierwotna”. Masowe dostanie się prątków do krwi może spowodować bardzo ostrą posocznicę (sepsis tuberculosa peracuta s. acutissima) kończącą się śmiercią w ciągu kilku tygodni, nawet zanim powstanie pierwotna zmiana gruźlicza. Takie zejście spostrzega się jednak bardzo rzadko. Przeważnie prątki krążące w krwi zostają wychwytane przez komórki układu siateczkowo  -śródbłonkowego. Ponieważ ustrój, przedtem nie zakażony zarazkami gruźlicy, nie ma zdolności ich niszczenia, przeto rozmnażają się one w tych komórkach i po rozpadzie komórek, wywołanym działaniem jadów prątków, dostają się ponownie do krwi. Sprawa ta może powtarzać się w ten sposób kilkakrotnie, aż powstanie – alergia cechująca się uodpornieniem i uczuleniem ustroju. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny, trener personalny ]

Comments Off