Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Badanie klatki piersiowej obmacywaniem Obmacywaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie klatki piersiowej obmacywaniem Obmacywaniem klatki piersiowej w gruźlicy płuc nieraz stwier- dza się w różnych miejscach klatki piersiowej zaburzenia drżenia piersiowego jako wyraz zagęszczenia tkanki płucnej, mniej- szej jej powietrzności lub stanu odwrotnego .Objawy te najczęściej stwierdza się w okolicach nadobojczykowych i nadgrzebieniowych, od- powiednio do naj częstszej siedziby zmian gruźliczych w plucu. Ponieważ zagęszczona tkanka płucna oraz jamy w płucach przewodzą lepiej fale głosowe niż tkanka płucna prawidłowa, powinnoby drżenie piersiowe w miejscu jam i rozległych nacieków być zawsze wzmożone, jeżeli, rzecz prosta, oskrzela zmienionych części płuc są drożne. Tak jednak bywą nie zawsze, ogniska bowiem gruźlicze mogą być małe lub znajdować się głę- boko w płucu. W tych przypadkach siła drżenia piersiowego w miejscu ognisk zależeć będzie od otaczającej je prawidłowo powietrznej tkanki płucnej, a więc drżenie, pomimo istnienia zmian w płucach, i to nawet rozpadowych, będzie prawidłowe. Znów w gruźlicy włóknistej, jeżeli jej towarzyszy, co bywa nieraz, zagięcie oskrzela, a więc jego zwężenie drże- nie piersiowe może ulec tylko nieznacznemu wzmożeniu. Gdy oskrzele wiodące do naciekłego ogniska lub do jamy zostanie chwilowo zatkane, wtedy drżenie piersiowe zniknie i pojawi się znowu, gdy pod wpływem kaszlu lub innej przyczyny oskrzele stanie się drożne. Zachowanie się drżenia piersiowego w gruźlicy płuc zależy również od stanu opłucnej.
Badanie klatki piersiowej opukiwaniem Doniosłe dane wykrywa w gruźlicy płuc opukiwanie klatki piersiowej. Cenność tej metody polega głównie na wykrywaniu stanu fizycznego płuc, od niego bowiem zależy charakter odgłosu opukowego. Zmiany opukowe w gruźlicy płuc mogą dotyczyć charakter odgłosu opukowego w różnych miejscach klatki piersiowej, ustawienia granic płuc i ich ruchomości. W gruźlicy płuc u dorosłych naj wybitniej j naj wcześniej stwierdza się zmiany opukowe w szczytach płucnych, zwłaszcza w prawym. szczycie, skąd w dalszym przebiegu choroby rozprzestrzeniają się one na inne części klatki pier- siowej. O wiele rzadziej stwierdza się zmiany, opukowe najpierw w dol- nym płacie, Najmniejsza już zmiana odgłosu opukowego w jednym lub w obu szczytach, jeżeli jej towarzyszy zmiana charakteru szmeru odde- chowego oraz chociażby bardzo nieliczne rzężenia, ma doniosłe znaczenie rozpoznawcze dla gruźlicy płuc. Toteż na badanie opukiwaniem szczytów płucnych zwraca się bardzo- baczną uwagę. [patrz też: , biustonosze do karmienia, bielizna damska sklep internetowy, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Badanie klatki piersiowej obmacywaniem Obmacywaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Narząd krążenia w gruźlicy płuc Wzajemne, w różnych przypadkach niejednakowe ukształtowanie się. czynników, od których zależą objawy fizyczne w obrębie klatki pier- siowej, jest przyczyną powstawania w gruźlicy płuc rozmaitych objawów fizycznych i ich zmienności nieraz u tego samego chorego, zależnie od siły oddychania, od położenia dała i innych czynników. Analizując do- kŁadnie objawy fizyczne, można w wielu przypadkach odtworzyć do pewnego stopnia zmiany, które spowodowała w płucach gruźlica, pod warunkiem jednak uwzględnienia nie jednego tylko objawu, lecz ich całokształtu łącznie z całym obrazem chorobowym. Pomimo bardzo starannego zbadania chorego i zanalizowania obja- wów chorobowych, nasze wnioski nie zawsze będą bezwzględnie słuszne. Istotnie wiemy np., że od dawna uznawano za bardzo znamienny dla zrostów opłucnych w okolicy dolnego płata płuca zespół, na który składa się skojarzenie osłabienia drżenia piersiowego oraz szmeru oddechowego z przytłumieniem w dolnej części płuca, a zwłaszcza ze zmniejszeniem ruchomości dolnej granicy płuca oraz odpowiedniej połowy klatki pier- siowej, szczególnie gdy ta jej część jest zapadnięta. Doświadczenie jednak, nabyte podczas wytwarzania odmy opłucnej leczniczej, przeko- nało nas, że taki zespól może być wywołany także przez marskość dol- nego płata płuca bez zrostów opłucnych. Na odwrót zrosty mogą istnieć i uniemożliwiać wytworzenie odmy tam, gdzie objawy fizyczne przema- wiają przeciw ich istnieniu. Nie zawsze też dają się wykryć podstawo- wymi metodami jamy gruźlicze w płucach.
Narząd krążenia. Prócz objawów w posuniętych okresach gruźlicy płuc może powstać niewydolność krążenia, a w przypadkach, w których zmiany zwyradniające przeważają w lewej komorze – duszność o cechach dychawicy ser- cowej. Tętnice w gruźlicy płuc rzadko są wąskie, żyły – słabo roz- winięte i wiotkie. Tętno w posuniętych okresach choroby bywa prze- ważnie przyśpieszone, przy czym więcej, niżby to odpowiadało ogólnej ciepłocie ciała (tacivucardu telativa), małe i zwłaszcza łatwo pobudliwe. Czasami stwierdza się niemiarowość oddechową. Przyśpieszenie względne tętna jest wyrazem osłabienia mięśnia sercowego i spadku ciśnienia tętniczego, występujących w dalszym okresie gruźlicy płuc. [przypisy: , Stomatolog Kraków, logopeda warszawa, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

« Previous Entries