Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Gruzlica trzeciorzedna stoi w zwiazku

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gruźlica trzeciorzędna stoi w związku ze zmianą alergii drugorzędnej na trzeciorzędną, zwaną także alergiąporonną (allergia tertiara s. abortiva). Nadwrażliwość ustroju cechująca alergię drugorzędną wybitnie słabnie, wskutek czego oddziaływanie chorego na zakażenie gruźlicze staje się mniej żywe, na- tomiast ogólna odporność tkankowa a zarazek gruźlicy wybitnie się zwiększa. Jej wzrost jest przeszkodą w powstawaniu nowych ognisk przerzutowych drogą krwi i naczyń lim- fatycznych oraz w uogólnianiu się zakażenia, co cechuje gruźlicę dru- gorzędną, pomimo Że i w trzecim okresie prątki dostają się od czasu do czasu do krwi. Nie ma więc w gruźlicy trzeciorzędnej prawie nigdy ognisk przerzutowych krwiopochodnych w wielu narzą- dach dużego krążenia, ani czynnych spraw gruźliczych w okolicznych węz- łach. Nie ma także dużych nacieków dokoła świeżych ognisk gruźliczych. Natomiast zmiany gruźlicze toczą się w tym okresie przeważnie w jednym tylko z narządów. Jest to zatem późna ,,odosobniona gruźlica rządowa” (tuberculosis isolata). Najczęściej jest ona usadowiona w płucach, gdyż ich odporność, przedtem znaczna, wygasa w przeciwieństwie do odporności ogólnej. Ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez Lewkowicza Toteż trzeciorzędna gruźlica płuc jest przeważnie gruźlicą odosobnioną płuc (tuberculcsis pulmonum isolata). Charakterystyczną jej cechą jest skłonność zmian gruźliczych do serowacenia, rozmiękania i powstawania jam a także do szerzenia się w płucu przez ciągłość (per continuitatem) i przerzutowo drogą oskrzeli. Przebieg odosobnionej gruźlicy płuc może być ostry, podostry lub, co najczęściej bywa, przewlekły. Gdy przebieg jest przewlekły, nie jest on wtedy powolny ani stopniowy, lecz cechuje się przeważnie okresami mniej więcej nagłego zaostrzenia na przemian z przycichaniem, z prze- wagą zmian włóknistych lub wysiękowych i serowaciejących. Stąd cho- robie nadano także miano: “postępująca gruźlica płuc”. Ze względu na wyniszczenie ustroju, do ktrórego choroba wiedzie, nazwano ją “właściwymi suchotami płuc” (phthisis pulmonum) i “pospolitymi suchotami płuc” (phthisis pulmonum com- munis). [więcej w: , odzież termoaktywna, biustonosze do karmienia, dentysta Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Gruzlica trzeciorzedna stoi w zwiazku

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krwotok płucny w gruźlicy płuc może wybuchać bez widocznej przy- czyny, nawet podczas snu – wtenczas prawdopodobnie na tle biernego przekrwienia zwiększającego się, gdy chory długo leży. Najczęściej jed- nak krwotok powstaje po większym wysiłku, zwłaszcza sportowym, po silnych wzruszeniach, po nadużyciach płciowych, nadmiernym wypiciu alkoholu itd. Naświetlanie lampą kwarcową, długotrwałe działanie słońca (insolatio), także wiatru, zwłaszcza suchego i zimnego, przetwory jodowe, wielkie dawki arsenu mogą u chorych na gruźlicę płuc również sprzyjać powstawaniu krwotoków płucnych. Nie bez znaczenia są także wpływy. meteorologiczne (nagły spadek ciśnienia barometrycznego, zwiększenie dodatniej jonizacji powietrza, nagłe przejścia z zimna do gorąca, zmiany hygrometryczne i in.). U kobiet, dotkniętych gruźlicą płuc, krwotoki płucne poprzedzaj ą cza- sami regularność lub jej towarzyszą, a nawet mogą ją zastępować. Za- leżą one naj prawdopodobniej od przekrwienia dookoła ognisk grużliczych w plucach towarzyszącego miesiączce. Krwotok płucny może wybuchnąć zupełnie niespodzianie: chory nagle odczuwa przypływ gorąca, szybko idącego od klatki piersiowej ku gardłu, i natychmiast wyrzuca przez usta, a w przypadku obfitego krwo- toku także przez nos dużo czerwonej, pienistej krwi. W innych przypad- ka-ch krwotok poprzedzają kłucie w bok, uczucie ciężaru w klatce pier- siowej i inne dolegliwości. Krwotok płucny, zwłaszcza powstający bez widocznej przyczyny, wy- wołuje zwykle duże ogólne podniecenie, trwogę. i przestrach, a niekiedy i ogólne osłabienie. Twarz blednie, tętno przyśpiesza się, wysokość jego fali obniża się, ogólna ciepłota ciała czesto spada. Objawy te stopniowo ustępują, w miarę uspokojenia się chorego. Po ustaniu krwotoku chorzy wykrztuszają nadal często jeszcze przez kilka dni plwocinę z domieszką krwi, która ciemnieje coraz bardziej. Badaniem płuc zaraz po krwotoku często stwierdza się liczne drobno- bańkowe rzężenia, nieraz tylko w tym płucu, w którym nastąpił krwo- tok, albo w tym płucu znacznie liczniejsze niż w drugim. Rzężenia słychać przeważnie w dolnych częściach płuc, rzadziej w miejscu krwotoku, np. w szczycie płucnym. Pojawienie się rzężeń w szczycie po krwotoku świadczy o tym, że krew pochodzi ze szczytu. Badanie narządu oddechowego podstawowymi metodami fizycznymi łącz- nie z badaniem radiologicznym, wykonane nazajutrz po krwotoku w cza- sie późniejszym, może w początkowych okresach choroby nie wykrywać już zmian w płucach. [podobne: , Bielizna nocna damska, biustonosze do karmienia, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries