Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Zespół tłuszczowo-płciowy.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M. Bleuler do tego stopnia zatarł granicę z otyłością zwykłą, że zespołowi tłuszczowo-płciowemu poświęca tylko krótką wzmiankę. Wbrew temu stanowisku stwierdzić trzeba, że jednostka taka niewątpliwie istnieje, że różni się od otyłości spowodowanej obżarstwem i że przebiega z szeregiem cech somatycznych, np. hipogenitalizmem, które mają uwarunkowanie wewnątrzwydzielnicze. Do takich cech zaliczyć można np. płaską krzywą hipoglikemiczną. Zresztą spory te rozstrzygną badania endokrynologiczne. Tycie i chudnięcie zarówno psychicznie zdrowych, jak i chorych, zależy przede wszystkim od odżywienia i ruchu lub pośrednio od wzmożenia albo zaniku łaknienia, chudnięcie jednak nie zawsze jest wyrazem zaburzeń przemiany materii, bywa bowiem często pochodzenia psychicznego. Zanik napędu psychoruchowego prowadzi do obniżenia ruchliwości i tym samym do otyłości. Taki sam wpływ może mieć zobojętnienie afektywne. Przeciwnie podniecenie psychoruchowe, które wyraża się wzmożoną ruchliwością, odbija się ujemnie na wadze ciała. Zespół Glińskiego – Simmondsa (hypopituitarismus) odgranicza się dzisiaj dość ostro od stanów charłactwa różnego pochodzenia, w szczególności od wychudzenia spowodowanego tzw. anorexia nervosa (jednostki zresztą problematycznej). W przypadku prawdziwej niedoczynności przysadkowej trzonem zespołu psychoendokrynologicznego jest zanik napędu życiowego i zobojętnienie, podbarwione często nastrojem przygnębienia i apatii. Z kazuistyki Kinda (1958) wynika, że nastrój euforyczno-drażliwy lub płytko euforyczny zdarza się rzadziej. Rzuca się w oczy wzmożona potrzeba ciepła i snu, obniżenie popędu płciowego i zanik ruchliwości. Natomiast zaburzenia łaknienia są na dalszym planie. W przypadkach nie leczonych rozwija się po latach zespół psycheorganiczny typu otępiennego z upośledzeniem czynności pamięciowych i pojmowania. Jeżeli niedoczynność przysadki rozwinie się w wieku dziecięcym, to dochodzi do ogólnego zahamowania dojrzałości psychicznej w znaczeniu infantylizmu, przy czym afektywna strona osobowości dotknięta jest znacznie więcej niż intelektualna. Mimo to nie stwierdzono niedorozwoju umysłowego w ścisłym znaczeniu. Psychiczne objawy można poprawić za pomocą konsekwentnego leczenia dużymi dawkami przetworów tarczycy i kory nadnerczy, jednakże leczenia nie wolno przerwać zbyt wcześnie pod groźbą nawrotu. Stwierdzono, że do utrzymania czynności na poziomie jako tako prawidłowym wystarczy niewiele ponad ćwierć czynnej tkanki gruczołowej przedniego płata przysadki. [podobne: , odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Zespół tłuszczowo-płciowy.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z PRZEKWITANIEM (INVOLUTIO). I tutaj z kolei trzeba podkreślić, że nie istnieje ani “psychoza inwolucyjna” ani “psychoza klimakteryczna” jako jednostka nozologiczna o cechach odrębności, chociaż pojęcia te są bardzo rozpowszechnione w piśmiennictwie całego świata. Bezpodstawne jest również utożsamianie przekwitania z okresem przedstarczym. Rozpowszechnione jest utożsamianie “psychozy inwolucyjnej” z “psychozą presenilną”. Jest to niesłuszne, gdyż przekwitanie stanowi zakończenie życia płciowego, przypadającego fizjologicznie u kobiety na wiek, w którym układ nerwowy ośrodkowy w przeważającej liczbie przypadków nie wykazuje jeszcze najmniejszych zmian wstecznych, a nawet może być jeszcze zdolny do dalszego rozwoju. Tzw. climacterium virile przypada istotnie na okres przedstarczy. Przełom ten u mężczyzn jest trudno uchwytny, u wielu przechodzi w ogóle niespostrzeżenie. Za przekwitanie u mężczyzn uważa się okres, w którym wyraźnie zaczyna słabnąć sprawność życiowa. Dzieje się to na ogół biorąc ok. 60 r. ż., jednakże dokładne określenie tego nie jest możliwe. Zachodzą przy tym osobnicze różnice o szerokiej rozpiętości. Niewątpliwie w tym samym wieku i u kobiet zaczyna słabnąć to, co nazwaliśmy sprawnością życiową. Gdyby więc utożsamić przekwitanie ze starzeniem się, trzeba by przyjąć, że kobieta przełom ten przechodzi dwukrotnie. Można by wreszcie w pewnym znaczeniu powiedzieć, że przekwitanie jest procesem ostrym, rozgrywającym się w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, podczas gdy inwolucja, rozpoczynająca się od okresu przekwitania lub znacznie później, jest procesem wybitnie przewlekłym, trwającym aż do śmierci. Przeważnie też o “psychozach inwolucyjnych” mówi się u kobiety, u mężczyzn tylko wyjątkowo. Przełom hormonalny i ogólny, jakim jest przekwitanie, stanowi częste podłoże dla powikłań epigenetycznych, psychotycznych i psychonerwicowych. [więcej w: , protetyka, bielizna damska sklep internetowy, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

« Previous Entries