Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Gorączka w gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ponieważ zarówno natężenie czynników wywołujących gorączkę, jak I stopień wrażliwości chorego na nie są w gruźlicy płuc stałe, przeto wysokość, tor i czas trwania gorączki bywają nawet u tego samego chorego w różnych okresach choroby zmienne. Gorączkę nie przekraczającą 38°C nazywa się nieznaczną, do 39°C – mierną, powyżej 39°C – wysoką. Tor ciągły spostrzega się przeważnie w przypadkach lżejszych, przebiegających zwykle ze stanami podgorączkowymi, którym towarzyszą dreszczyki i uczucie ogólnego rozbicia. W suchotach płuc częściej spostrzega się tor zwalniający lub przerywany. W ostatnim okresie suchot gorączkę cechują bardzo znaczne wzniesienia wieczorne i bardzo niskie spadki poranne, często nawet poniżej ciepłoty prawidłowej.Jest to gorączka trawiąca (febris hectica). Przypisuje się ją zakażeniu mieszanemu, ponieważ w postaciach gruźlicy bez zakażenia dodatkowego, np. w ostrej gruźlicy prosówkowej, tego toru nie bywa. Bardzo często gorączka w ogóle nie ma stałego toru, lecz przebiega zupełnie nieregularnie (febris irregularis). Na ogół jednak w początkowym okresie gruźlicy płuc spotyka się częściej stany podgorączkowe lub gorączkę lekko zwalniającą. Wyjątek stanowi naciek wczesny, który przebiega nieraz z wysoką gorączką trwającą zwykle niedługo. Zdarza się także, że gorączka, niezależnie od toru, z rana jest wyższa niż wieczorem (typ odwrotny, typus inversus) albo pojawia się tylko w nocy, tak iż łatwo można ją przeoczyć. Gorączka w gruźlicy płuc jest doniosłym objawem, gdyż dowodzi, że sprawa gruźlicza jest czynna, chyba że nadmierna ogólna ciepłota ciała zależy od innych, przypadkowych chorób przebiegających z gorączką. W zaostrzeniach gruźlicy płuc gorączka może dochodzić do wysokiego poziomu osiągając go zwykle stopniowo w ciągu kilku dni. Również i spadek ogólnej ciepłoty ciała do poziomu prawidłowego, gdy zaostrzenie ustępuje, odbywa się zwykle powoli: stan podgorączkowy trwa nieraz tygodniami i dłużej. Interesujące jest, że chorzy na gruźlicę płuc znoszą zazwyczaj dobrze nawet wysoką gorączkę. Zdzisław Tomanek zwraca uwagę na zachowanie się ogólnej ciepłoty ciała u chorych na gruźlicę płuc w związku z głębokimi oddechami przez pół godziny, wykonywanymi po kilkudniowym leżeniu w łóżku: mierząc ogólną ciepłotę ciała co 3 godziny przez 6 godzin można stwierdzić 2 wzniesienia. Pierwsze wzniesienie jest, zdaniem Tomanka, odczynem mechanicznym na uraz oddechowy, drugie zaś – odczynem na wiązanie autoantygenów i niweczników. Pierwszy odczyn ma świadczyć o stanie zmian anatomicznych w płucach, a drugi określa czynną sprawę gruźliczą i dlatego ma znaczenie w rokowaniu. [przypisy: soda na raka, soda a rak, neurovit skład ]

Tags: , ,

No Responses to “Gorączka w gruźlicy.”

  1. Jagoda Says:

    ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

  2. Paulina Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: podgrzewacze do kamieni[…]

  3. Zoja Says:

    Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

Powiązane tematy z artykułem: neurovit skład soda a rak soda na raka