Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych. Nie jest początkiem gruźlicy płuc, jak utrzymywano dawniej i jak dziś jeszcze sądzą niektórzy, jest natomiast chorobą, której początek tkwi bardzo często w dzieciństwie. Jak słusznie tedy twierdził Behring, gruźlica płuc dorosłych jest dalszym ciągiem piosenki, nuconej u kołyski dziecka. Tak się przedstawia w nowoczesnym ujęciu wywód chorobowy gruźlicy. Niestety niejedno zjawisko, spostrzegane w przebiegu gruźlicy, pozostaje nadal niewyjaśnione.Zwłaszcza zwraca na siebie uwagę to, że zmiany w tym samym płucu często bywają- równocześnie wysiękowe i wytwórcze, a więc właściwe różnym alergiom. Powstał wskutek tego pogląd, według którego różne narządy, a nawet części tego samego narządu u tego samego chorego mogą mieć różną alergię. Hiioschsrums utrzymuje, że ustrój oddziałuje na prątki gruźlicy i ich jady we wszystkich okresach gruźlicy zrazu zawsze odczynem wysiękowym. Jeżeli jest on nieznaczny, to przechodzi w odczyn wytwórczy, który jest wyrazem małej wrażliwości tkanek. Na odwrót tkanki nadmiernie wrażliwe odpowiadają na wtargnięcie zarazka gruźlicy i jego jady gwałtownym odczynem wysiękowym, który może doprowadzić do zserowacenia tkanek i do rozsiania prątków. W ten sposób Hiibechstumsi sprowadza 3 rodzaje alergii Rankego do 2, mianowicie do alergii odpornościowej, wywołującej odczyny słabe, i alergii nadwrażliwościowej, której wyrazem są odczyny burzliwsze. Wielu innych patologów i klinicystów, uznając wielkie zasługi Rankego, wysuwa również zastrzeżenia co do jego podziału gruźlicy płuc na 3 okresy i podkreśla, że przebieg gruźlicy zarówno kliniczny; jak i w obrazach anatomicznych jest bardzo zmienny, często nie odpowiadający zbyt sztywnemu podziałowi Rankego. Wśród głosów krytycznie ustosunkowujących się do teorii Rankego zasługuje na uwagę konstruktywne ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez naszego rodaka Ksawerego Lewkowicza. Zwraca on uwagę na fakt, ustalony przez Calmettea i in., że prątki gruźlicy po wtargnięciu do ustroju dostają się od samego początku do krwi i w niej krążą. Zatem zakażenie gruźlicze wiedzie do posocznicy gruźliczej. Leiokouncz nadaje jej miano: posocznica gruźlicza pierwotna. Masowe dostanie się prątków do krwi może spowodować bardzo ostrą posocznicę (sepsis tuberculosa peracuta s. acutissima) kończącą się śmiercią w ciągu kilku tygodni, nawet zanim powstanie pierwotna zmiana gruźlicza. Takie zejście spostrzega się jednak bardzo rzadko. Przeważnie prątki krążące w krwi zostają wychwytane przez komórki układu siateczkowo  -śródbłonkowego. Ponieważ ustrój, przedtem nie zakażony zarazkami gruźlicy, nie ma zdolności ich niszczenia, przeto rozmnażają się one w tych komórkach i po rozpadzie komórek, wywołanym działaniem jadów prątków, dostają się ponownie do krwi. Sprawa ta może powtarzać się w ten sposób kilkakrotnie, aż powstanie – alergia cechująca się uodpornieniem i uczuleniem ustroju. [hasła pokrewne: olx praca chałupnicza, bobrek trójlistkowy, wskaźnik inr norma]

Tags: , ,

No Responses to “Początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych.”

 1. Przemysław Says:

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

 2. Commando Says:

  Article marked with the noticed of: żywienie[…]

 3. Zuzanna Says:

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 4. Maja Says:

  Article marked with the noticed of: ćwiczenia[…]

 5. Knuckles Says:

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

 6. Kajetan Says:

  Article marked with the noticed of: kurs makijażu[…]

 7. The Happy Jock Says:

  Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

Powiązane tematy z artykułem: bobrek trójlistkowy olx praca chałupnicza wskaźnik inr norma