Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Jak AIDS wynalazł globalne zdrowie cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Takie sformułowania odzwierciedlają tradycyjne podejście do zdrowia publicznego i władz policyjnych państwa, w tym obowiązkowe testowanie, izolację, zatrzymanie i kwarantannę. Biorąc pod uwagę piętno związane z zakażeniem HIV w tym czasie, a także nieuzasadnione obawy o przypadkowej transmisji, dotknięci ludzie często cierpieli z powodu podwójnego zagrożenia chorobą i dyskryminacji. W rezultacie, Jonathan Mann, pierwszy dyrektor Światowego Programu Zdrowia na Światowy Program na rzecz AIDS, wyjaśnił: W zakresie, w jakim wykluczamy osoby zakażone AIDS ze społeczeństwa, narażamy społeczeństwo, podczas gdy utrzymujemy osoby zarażone AIDS w ramach społeczeństwo, chronimy społeczeństwo. Jest to przesłanie realizmu i tolerancji . 5 Mann przekonywał, że HIV nigdy nie uda się skutecznie rozwiązać, jeśli nałożenie na prawa człowieka skłoni ludzi do ukrywania swoich infekcji, zamiast szukać testów i leczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off on Jak AIDS wynalazł globalne zdrowie cd

Jak AIDS wynalazł globalne zdrowie ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Takie podejście wykracza daleko poza tradycyjne bioetyczne formuły autonomii i zgody. Jak zauważyło wielu klinicystów i naukowców, aktywiści AIDS, w tym wielu ludzi z AIDS, służyli jako współpracownicy i współpracownicy, a nie jako wyborcy i badani, zmieniając trajektorię badań i leczenia.4 Te nowe modele aktywizmu chorobowego, zawarte w Denver Principles (1983) ), który wymagał zaangażowania na każdym szczeblu podejmowania decyzji , pobudził nowe strategie wśród wielu aktywistów skupionych na innych chorobach. Na początku 2000 roku aktywiści AIDS wykuwali ważne transnarodowe sojusze i działania, ustanawiając krytyczny aspekt nowego globalnego zdrowia. Ponadto HIV spowodował nowe ważne zobowiązania w zakresie finansowania opieki zdrowotnej, szczególnie w krajach rozwijających się. Wraz z pojawieniem się HAART i poszerzeniem rozpoznawania potencjalnego wpływu HIV na delikatny postęp w rozwoju ubogich w zasoby, HIV pobudził znaczny wzrost finansowania ze źródeł takich jak Bank Światowy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Jak AIDS wynalazł globalne zdrowie ad

Jak AIDS wynalazł globalne zdrowie

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W ciągu ostatniego półwiecza historycy wykorzystali epizody epidemii choroby, aby zbadać zmiany naukowe, społeczne i kulturowe. Podejście to polega na uznaniu, że choroby, a zwłaszcza reakcje na epidemie, oferują fundamentalny wgląd w praktyki naukowe i medyczne, a także wartości społeczne i kulturowe. Jak pisał historyk Charles Rosenberg, choroba musi koniecznie odzwierciedlać i obnaża każdy aspekt kultury, w której występuje 1. Wielu historyków uznałoby za przedwczesne pisanie historii epidemii HIV. W końcu ponad 34 miliony ludzi jest obecnie zarażonych wirusem HIV. Read the rest of this entry »

Comments Off on Jak AIDS wynalazł globalne zdrowie

Światło słoneczne jako środek dezynfekujący – nowe zasady dotyczące ujawniania płatności branżowych na rzecz lekarzy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Aktywne korzystanie z danych płatniczych przez jednego lub więcej pośredników ekspertów może jednak mieć duże znaczenie, robiąc to, czego pacjenci nie mogą (lub nie chcą) zrobić i podnosząc stawki dla lekarzy. Wymagania raportowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stanowią przydatny analog. Chociaż zgłoszenia SEC są publicznie dostępne, docelowi odbiorcy to inwestorzy instytucjonalni i analitycy finansowi, którzy posiadają wiedzę, czas i motywację, aby przeczesać te informacje i wprowadzić dyscyplinę rynkową do firm raportujących SEC. Dobrze funkcjonujące rynki finansowe oferują mechanizm, dzięki któremu ujawnienie chroni inwestorów i powstrzymuje błędy korporacyjne.
Ubezpieczyciele zdrowotni mogliby służyć jako wyuczeni pośrednicy w zakresie danych dotyczących płatności lekarzy, biorąc pod uwagę zaangażowanie lekarzy w przemyśle w decyzje dotyczące projektowania sieci i być może określając jako preferowanych tych lekarzy, którzy nie otrzymują pieniędzy od przemysłu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Światło słoneczne jako środek dezynfekujący – nowe zasady dotyczące ujawniania płatności branżowych na rzecz lekarzy cd

« Previous Entries Next Entries »