Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Krew w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krew w gruźlicy płuc. Ciśnienie tętnicze jest w gruźlicy płuc przeważnie obniżone, zwłaszcza w suchotach płuc wyniszczających i w ostrym zapaleniu płuc serowatym (Andrzej Biernacki). Wyjątek stanowią gruźlica płuc włóknista i ostra gruźlica prosówkowa, w których ciśnienie tętnicze jest często zwiększone. W suchotach płuc rozpoczynających się, w suchotach płuc rozwiniętych nawały choroby przebiegają często bez spadku ciśnienia tętniczego, a nawet z przejściową jego zwyżką. Ciśnienie rozkurczowe ulega na ogół tym samym zmianom, co i ciśnienie skurczowe. Ciśnienie żylne w suchotach płuc rozpoczynających się jest prawidłowe, w suchotach rozwiniętych – obniżone, w gruźlicy płuc włóknistej i w gruźlicy prosówkowej – nieco zwiększone. Narząd trawienny. Czynność wydzielnicza żołądka w okresie początkowym i w rozwiniętych suchotach płuc bywa dość często (w badaniach Michała Rosnowskiego w 40-35%) wzmożona, w dalszych okresach na odwrót częściej zdarza silę jej upośledzenie a nawet wygaśnięcie. W nadkwaśności sorku żołądkowego główny udział bierze faza chemiczna wydzielania, w niedokwaśności – faza odruchowo- nerwowa (Michał Rosnowski). W miarę postępu choroby wydolność trawienna żołądka coraz bardziej maleje, przeważnie wskutek upośledzenia wydzielniczej jego czynności (w 38%) lub napięcia ściany (w 35%), albo skojarzenia obu tych czynników. Opadnięcie żołądka, upośledzenie jego napięcia i osłabienie jego ruchów robaczkowych spostrzega się również tym częściej, im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucach. W rozwiniętych, a zwłaszcza wyniszczających suchotach płuc, dochodzi wreszcie na tle nieżytu żołądka do zaniku błony śluzowej. W rozwiniętych suchotach płuc często stwierdza się upośledzenie wydzielniczej wydolności trzustki na tle toksycznym: przede wszystkim zmniejsza się ilość trypsyny i nieco w mniejszym stopniu diastazy. Natomiast wydzielanie lipazy pozostaje długo nienaruszone (Maciszewski). Sprawność wątroby bywa w gruźlicy płuc często upośledzona. W związku z tym ,znacznie zwiększa się w moczu ilość urobilinogenu. zwłaszcza zaś urobilana (Jadwiga i Zdzisław Skibińscy). Zaburzenia te zalezą nie tyle od rozległości zmian gruźliczych, ile od toksycznego uszkodzenia barwnika krwi i wątroby. Wątroba bywa nieraz powiększona wskutek czynnego przekrwienia, a jeszcze częściej wskutek zwyrodnienia jej miąższu. W późnych okresach suchot płuc wątroba może być twarda i nie bolesna, zależnie od dołączającej się skrobiawicy. [więcej w: , surówki bawełniane, Kabiny Sanitarne, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Narząd krążenia w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Narząd krążenia w gruźlicy płuc. Wzajemne, w różnych przypadkach niejednakowe ukształtowanie się czynników, od których zależą objawy fizyczne w obrębie klatki piersiowej, jest przyczyną powstawania w gruźlicy płuc rozmaitych objawów fizycznych i ich zmienności nieraz u tego samego chorego, zależnie od siły oddychania, od położenia dała i innych czynników. Analizując dokładnie objawy fizyczne, można w wielu przypadkach odtworzyć do pewnego stopnia zmiany, które spowodowała w płucach gruźlica, pod warunkiem jednak uwzględnienia nie jednego tylko objawu, lecz ich całokształtu łącznie z całym obrazem chorobowym. Pomimo bardzo starannego zbadania chorego i zanalizowania objawów chorobowych, nasze wnioski nie zawsze będą bezwzględnie słuszne. Istotnie wiemy np., że od dawna uznawano za bardzo znamienny dla zrostów opłucnych w okolicy dolnego płata płuca zespół, na który składa się skojarzenie osłabienia drżenia piersiowego oraz szmeru oddechowego z przytłumieniem w dolnej części płuca, a zwłaszcza ze zmniejszeniem ruchomości dolnej granicy płuca oraz odpowiedniej połowy klatki piersiowej, szczególnie gdy ta jej część jest zapadnięta. Doświadczenie jednak, nabyte podczas wytwarzania odmy opłucnej leczniczej, przekonało nas, że taki zespól może być wywołany także przez marskość dolnego płata płuca bez zrostów opłucnych. Na odwrót zrosty mogą istnieć i uniemożliwiać wytworzenie odmy tam, gdzie objawy fizyczne przemawiają przeciw ich istnieniu. Nie zawsze też dają się wykryć podstawowymi metodami jamy gruźlicze w płucach.
Narząd krążenia. Prócz objawów w posuniętych okresach gruźlicy płuc może powstać niewydolność krążenia, a w przypadkach, w których zmiany zwyradniające przeważają w lewej komorze – duszność o cechach dychawicy sercowej. Tętnice w gruźlicy płuc rzadko są wąskie, żyły    – słabo rozwinięte i wiotkie. Tętno w posuniętych okresach choroby bywa przeważnie przyśpieszone, przy czym więcej, niżby to odpowiadało ogólnej ciepłocie ciała (tacivucardu telativa), małe i zwłaszcza łatwo pobudliwe. Czasami stwierdza się niemiarowość oddechową. Przyśpieszenie względne tętna jest wyrazem osłabienia mięśnia sercowego i spadku ciśnienia tętniczego, występujących w dalszym okresie gruźlicy płuc. [przypisy: , Stomatolog Kraków, logopeda warszawa, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »