Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Ocena szybkiego testu lekooporności na gruźlicę

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Fluorochinolony i leki wstrzykiwane drugiego rzutu stanowią szkielet schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy, a oporność na te leki określa szeroko oporną na leki gruźlicę. Oceniliśmy dokładność zautomatyzowanego, opartego na kartridżu testu molekularnego do wykrywania bezpośrednio z próbek plwociny Mycobacterium tuberculosis z opornością na fluorochinolony, aminoglikozydy i izoniazyd. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie dokładności diagnostycznej, aby porównać test badawczy przeciwko fenotypowym testom na wrażliwość na leki i sekwencjonowaniu DNA u dorosłych w Chinach i Korei Południowej, u których wystąpiły objawy gruźlicy. Przeprowadzono oznaczenie Xpert MTB / RIF i kulturę plwociny. Izolaty M. tuberculosis poddano fenotypowym testom na wrażliwość na leki i sekwencjonowaniu DNA genów katG, gyrA, gyrB i rrs oraz regionów promotora eis i inhA.
Wyniki
Spośród 308 uczestników, którzy byli pozytywni pod względem kulturowym na M. tuberculosis, gdy fenotypowe badanie lekowrażliwości zostało użyte jako wzorzec odniesienia, wrażliwość testu badawczego na wykrywanie oporności wynosiła 83,3% dla izoniazydu (95% przedział ufności [CI], 77,1 do 88,5), 88,4% dla ofloksacyny (95% CI, 80,2 do 94,1), 87,6% dla moksyfloksacyny w stężeniu krytycznym 0,5 .g na mililitr (95% CI, 79,0 do 93,7), 96,2% dla moksyfloksacyny w krytycznym stężeniu 2,0 .g na mililitr (95% CI, 87,0 do 99,5), 71,4% dla kanamycyny (95% CI, 56,7 do 83,4) i 70,7% dla amikacyny (95% CI, 54,5 do 83,9). Swoistość testu wykrywającego oporność fenotypową wynosiła 94,3% lub więcej dla wszystkich leków z wyjątkiem moksyfloksacyny w stężeniu krytycznym 2,0 .g na mililitr (specyficzność, 84,0% [95% CI, 78,9 do 88,3]). Gdy jako standard referencyjny zastosowano sekwencjonowanie DNA, czułości testu badawczego do wykrywania mutacji związanych z opornością wynosiły 98,1% dla izoniazydu (95% CI, 94,4 do 99,6), 95,8% dla fluorochinolonów (95% CI, 89,6 do 98,8) , 92,7% dla kanamycyny (95% CI, 80,1 do 98,5) i 96,8% dla amikacyny (95% CI, 83,3 do 99,9), a swoistość dla wszystkich leków wynosiła 99,6% (95% CI, 97,9 do 100) lub więcej .
Wnioski
Ten test badawczy dokładnie wykrył mutacje M. tuberculosis związane z opornością na izoniazyd, fluorochinolony i aminoglikozydy i jest obiecujący jako szybki test w punkcie opieki do kierowania decyzjami terapeutycznymi u pacjentów z gruźlicą. (Finansowane przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, Narodowy Instytut Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Chin, numer ClinicalTrials.gov, NCT02251327.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Wykrywanie oporności na gruźlicę
02:36
Gruźlica oporna na wiele leków (definiowana przez oporność na izoniazyd i ryfampinę) jest konsekwencją nieskutecznego leczenia, zarówno na poziomie indywidualnym, gdy antybiotyki są nieprawidłowo wybrane lub pobrane, jak i na poziomie programowym, gdy stosowanie standardowych schematów jest oparte na algorytmach które mogą nie obejmować testów wrażliwości na leki. Nieprawidłowe rozpoznanie i leczenie gruźlicy lekoopornej wiąże się z zachorowalnością, śmiertelnością i ciągłą transmisją zakażenia
[więcej w: olx praca chałupnicza, neurovit, nużeniec objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Ocena szybkiego testu lekooporności na gruźlicę”

 1. Judge Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 2. Sugar Man Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: catering dietetyczny Katowice[…]

 3. Sherwood Gladiator Says:

  Zrobiłem to badanie.

 4. Cosmo Says:

  [..] Cytowany fragment: odszkodowania komunikacyjne[…]

 5. Marcel Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 6. Lord Nikon Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: pracownia emg[…]

 7. Julian Says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

Powiązane tematy z artykułem: neurovit nużeniec objawy olx praca chałupnicza